پدریک کودک ربوده شده دربغلان: دولت فرزندم را به من برگرداند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری 9 عقرب باختر
خانواده  ی یک کودک ربوده شده درولایت بغلان ازدولت می خواهد تا فرزند شان را به خانه بازگرداند.
انصارالله کودک دوازده ساله درروزنخست عید رمضان ازمربوطات ولسوالی خوست ازسوی گروهی ازمردان مسلح ربوده شد.
شمس الله پدراین کودک می گوید که با گذشت دست کم سه ماه ازوضعیت فرزندش اطلاعی ندارد.
اودرحالی که می گریست به خبرنگارآژانس باخترگفت که بارها به مسوولان امنیتی ولسوالی خوست مراجعه کرده اما آنان تاکنون هیچ اقدام جدی ای درزمینه ی رها سازی کودکش ازچنگ آدم ربایان نه کرده اند.
پدراین کودک گفت" سه ماه می شود که انصارالله فرزندم را ربوده اند او شاگرد صنف چهارمکتب است نمی دانم حالا کجا است زنده است یا مرده."
اما مسوولان محلی درولایت بغلان سهل انگاری در امر رها سازی این کودک را رد می کنند ومی گویند که شش تن را درپیوند به ربودن انصارالله دستگیرکرده اند وقراراست دوزن دیگررا که آنان هم مظنون اند بازداشت کنند.
حاجی سنگی محمد ولسوال خوست ولایت بغلان به آژانس باخترگفت که ماموران امنیتی شش باشنده ی این ولسوالی را به اتهام دست داشتن درربودن این کودک دستگیرکرده اند.
اوگفت که دوزن نیز که ازعاملان این آدم ربایی خوانده می شوند ازسوی پولیس دستگیرشده اند.
این درحالیست که باشنده های محل درولسوالی خوست بغلان می گویند که ماموران امنیتی روزگذشته لباس جان وبوت های این کودک دوازده ساله را از دریا کشف کرده اند. تاهنوز روشن نیست که این کودک ازسوی آدم ربایان به قتل رسیده است یا نه.

back to top