تفسیربرخبر:

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

تلفات حوادث جنگی و تروریستی درکشور افزایش یافته است
کابل باختر/ 9/ عقرب
ارقام ارائه شده درجریان هشت ماه گذشته نمایانگر آن است که افغانستان دراین مدت تا حدی واقعات اسفبار تروریستی و حملات مخالفین مسلح بوده که مرگ شماری زیادی ازمخالفان مسلح نیروهای پولیس و افرادملکی را درپی داشته است.
به گزارش آژانس باختر ، یک مقام بلند پایه وزارت داخله اعلام داشته است که درجریان هفت ماه گذشته درجریان حملات مخالفان مسلح و حوادث تروریستی درکشور دو هزار و نهصدو هشت تن جان باخته اند که یکهزار و دوصدو هفتادو سه تن از افراد پولیس نظم عامه هفتصدو هفتاد نه  پولیس محلی و هشتصدو پنجاه و شش فرد ملکی شامل آن است .
همچنان پنجهزار تن دیگر به شمول افراد پولیس و افرادملکی دراین گونه حوادث زخم برداشته اند . اما درطرف دیگر خط یعنی مخالفان مسلح دوهزارو یکصدو شصت و هشت تن کشته شده اند، پنجصد وچهل و نه تن جراحت برداشته اند و یکهزار و هفتصد و بیست تن شان گرفتار شده اند.
اظهارات جنرال محمد سالم احساس رییس پولیس وزارت امور داخله درحالی صورت میگیرد که پولیس به عنوان تامین کننده نظم عامه و حفظ ثبات درخط مقدم مبارزه قرارداشته است.
به باورآگاهان نظامی  پولیس به عنوان مامورین که بیشتر درصحنه و در بین مردم حضور دارند موارد توجه و هدف مخالفان مسلح و حلقه های تروریستی وابسته به آنان اند شرایط و اوضاع درکشور چنان شکل گرفته است که پولیس از وظیفه اصلی خود که انفاذ قانون است به دور مانده و مجبور شده تا درکنار انجام وظایف امنیتی جنگ مسلحانه علیه عوامل نا امنی را نیز درکشور به پیش برد..
به باور این آگاه پولیس، وظایف سنگین را انجام داده و با وجود نارسایی های تخنیکی از عدم تجهیز گرفته تا عدم آموزش های مسلکی توانسته درانفاذ قانون و دفاع از زنده گی مردم پیشگام باشد .
آنچه به عنوان ارقام تلفات پولیس ارائه شده نمیتواند بنام دستاورد برای مخالفان مسلح قلمداد شود، برخلاف تلفات مخالفان مسلح بالاتر از تلفات پولیس است و آنچه به عنوان تلفات مخالفان مسلح از سوی منابع مربوط به وزارت امورداخله به نشر رسیده تنها احصائیه است که ازسوی این نهادجمعاوری شده درحالیکه تلفات طالبان درجنگ ها و عملیات های تصفیوی که ازسوی نیروهای اردوی ملی و سایر نهاد های امنیتی صورت گرفته به مراتب بیشتر است .
مهم این است که دردو طرف افغانها اند که کشته میشوند و کشورشان ویران میگردد هرگاه تلفات افغانها درجنگ های جاری و حوادث تروریستی بدون مرز بندی ( موافقین و مخالفین) نظام جمع بندی شود تلفات عمده به افغانها وارد شده بهتر است که مخالفان مسلح این مسله را درک نمایند و با یک اندیشته افغانی عمل کنند و دیگر باعث مرگ خود ، همقطاران و هموطنان شان نشوند.

back to top