پنج تن در پیوند به قاچاق مواد مخدر دستگیرشد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری 9 دلو باختر
پنج تن پیش از چاشت امروز درپیوند به قاچاق مواد مخدر درولایت بغلان دستگیرشدند.
پولیس بغلان می گوید که این افراد در دو رویداد جداگانه هنگامی ازشهرپلخمری دستگیر شدند که می خواستند حداقل سی کیلوگرام چرس ومقداری هیروئین را به جای نامعلومی قاچاق نمایند.
گفته می شود که این افراد درگذشته نیز درقاچاق مواد مخدر دست داشته اند.
احمد جاوید بشارت سخنگوی پولیس ولایت بغلان به آژانس باخترگفت که ازنزد این افراد سی کیلوگرام چرس ومقداری هم هیروئین به دست آمده است.

back to top