واکنش های بین المللی دررابطه به حمله قول اردوی شاهین

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ 4/ ثور
پاول ریان رییس مجلس نماینده گان امریکا حمله بر قول اردوی 209 شاهین در ولایت بلخ را تقبیح نمود وگفته که این حمله چهره واقعی شورشان درافغانستان را نشان میدهد وامریکا در مبارزه علیه چنین اقدامات شنیع درکنار افغانستان است .
پاکستان که معمولاً از جانب مقامات و مردم کشورمتهم به حمایت از تروریزم و تسهیل حملات درافغانستان است نیز این حمله را  تقبیح کرده و گفته پاکستان حاضر است که با دولت افغانستان و جامعه بین المللی درمبارزه با تروریزم کارکند.
وزارت خارجه ایران هم با ابراز حمایت از دولت افغانستان  گفته که کشورش این گونه حملات را محکوم میکند و به این باور است که راه بیرون رفت از این مشکلات درافغانستان عدم مداخله خارجیان و مذاکره با گروه های مخالف حاکمیت دولت وحدت ملی میباشد.
بریتانیا همچنان حمله وحشیانه برنیروهای افغان را درجریان نماز جمعه نکوهش نموده با فامیل های قربانیان و مردم افغانستان ابراز همدردی کرده است.
درکل واکنش های بیرونی درحمایت از نیروهای امنیتی و مردم افغانستان است .

back to top