بازداشت دوتن بامیلیونهاتومان وکلدار درنیمروز

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

زرنج / باختر/ 22/ سنبله
پولیس نیمروز میلیونها تومان ایرانی و روپیه کلدار پاکستانی را از بازار صرافی شهر زرنج ضبط کرد.
محمد عمری سخنگوی قوماندانی امنیه نیمروز به آژانس باختر گفت ، پولیس سه صدو نود و یک میلیون تومان ایرانی و نه میلیون وپنجصد هزار روپیه پاکستانی را از نزد دوتن که به گونه غیر قانونی آن را وارد بازار میکردند ضبط کرد.
وی گفت افراد یاد شده نیز بازداشت شده اند.
آنها درتحقیقات ابتدائی گفته اندکه این پول را به خاطر خریداری موادمخدر مبادله می کردند.

back to top