افزایش حملات هوایی امریکا در افغانستان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

واشنگتن پست – باختر16 قوس
روزنامه واشنگتن پست مطلبی را در مورد تشکیل یک نیروی جدید در افغانستان نشر کرده‎است.
در آغاز این مطلب آمده‎است، آیا بسیج ملیشه‎های محلی در افغانستان راه حل مؤثر برای شورشگری است؟
در ادامه می‎خوانیم که پالیسی‌سازان اردوی امریکا اخیراً تشکیل یک نیروی محلی اردوی ملی افغانستان را پیشنهاد کرده‎اند تا نیروهای امریکایی و افغان را تقویت کنند.
ملیشه‎های محلی در مورد محل بود و باش شورشیان معلومات استخباراتی پر ارزش را فراهم کرده می‎توانند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در حال غور در مورد این طرح است.
به نوشته روزنامه، در دراز مدت، استخدام نیروهای محلی برای دفاع از محل خود شان راه کم هزینه برای حفظ کنترول قلمرو مورد مناقشه بوده می‎تواند.
واشنگتن پست می‎نویسد، به‌طور مشخص، ملیشه‎های محلی در مورد محل بود و باش شورشیان معلومات استخباراتی پر ارزش را فراهم کرده می‎توانند.
به نوشته روزنامه، این ملیشه‎ها می‎توانند حکومت را در جهت جلوگیری از خشونت کور کورانه علیه غیر نظامیان یاری برسانند.
اما روزنامه می‎نویسد، که تحقیق‌شان نشان می‎دهد که استفاده از غیر نظامیان برای شناسایی شورشیان معمولاً گروه‎های شورشی را به واکنش نشان دادن تحریک می‎کند و در حقیقت استفاده از خشونت علیه غیر نظامیان را از سوی آن‎ها افزایش می‎دهد.
واشنگتن پست در ادامه نوشته‎است، این به آن معنی است که ملیشه‎های محلی خطرهای بزرگ را متوجه اعضای خود شان، محل بود و باش‌شان و همچنان توانایی حکومت افغانستان برای تقویت قدرت در صفوف نیروهای پولیس و اردوی این کشور می‎سازد.خلیل

back to top