نگرانی مسوولان محلی و مردم از حضور تروریستان خارجی درامام صاحب کندز

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/25/ دلو
یک تن از مسوولان محلی درولایت کندز میگوید که خارجیان ناشناس ، درولسوالی امام صاحب آن ولایت طالبان را آموزش نظامی میدهند.
به گزارش آژانس باختر ، ولسوال امام صاحب ولایت کندز گفته است که شماری از خارجیان که هویت و ملیت آنها تاکنون تثبیت نگردیده باطالبان مسلح دراین ولسوالی روابط نزدیک داشته و آنان را آموزش های نظامی میدهند و درساخت ماین آنها را کمک می نمایند.
ولسوالی امام صاحب ولایت کندز میگوید که این ولسوالی وضعیت امنیتی بهتر دارد از فعالیت گروه تروریستی داعش نیز دراین ولسوالی خبری نیست . اما موجودیت شماری از خارجیان درکنار طالبان نگرانی مردم امام صاحب را درپی دارد.
شماری از باشندگان ولسوالی امام صاحب ولایت کندز نیز با ابراز نگرانی ها دراین خصوص گفته اند که دولت هیچ کدام اقدام درمورد این افراد نکرده اندآنها براقدامات سریع مسوولان دولتی دراین خصوص تاکید دارند.
جنرال دولت وزیری سخنگوی وزارت دفاع ملی به خبرنگار آژانس باختر درمورد ادعای مطرح شده ازسوی باشندگان ولسوالی امام صاحب کندزگفت همه میدانند که درهرجا مخالفان و یا تروریستان اند تروریستان خارجی با آنها همکار اند .
درمیان تروریستان اگر ده نفر باشند دو یا چهار تن شان خارجیان اند .که این مساله درولایت کندزهم نمیتواند نا دیده گرفته شود وزیرای اضافه داشت که تروریستان و حامیان خارجی شان هیچ گاه ازدید نیروهای امنیتی و دفاعی پنهان مانده نمیتواند درهر جائیکه باشند به آنها از بین برده میشوند .
به گفته جنرال وزیری درعملیات های اخیر هوایی ونیروهای کوماندو در ولایت های غزنی وردوج بدخشان ، اچین ننگرهار ، درزآب فاریاب صورت گرفت شماری از تروریستان خارجی که درفعالیت های تروریستی مخالفان را حمایت میکنند کشته شدند .
وی خواهان همکاری مردم درشناسایی  وتثبیت این تروریستان شد.
ختم/ فریبا احسان زاده

back to top