05 حوت 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

بزرگان و متنفذین ولایت هرات از برنامه‌های زیربنایی حکومت حمایت همه جانبه کردند

بزرگان و متنفذین ولایت هرات از برنامه‌های زیربنایی حکومت حمایت همه جانبه کردند

کابل باختر 5 حوت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

رئیس جمهور در دیداری با ورزشکاران ولایت هرات: شما سفیران واقعی کشور هستید

رئیس جمهور در دیداری با ورزشکاران ولایت هرات: شما سفیران واقعی کشور هستید

کابل باختر 5 حوت محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان...

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: نشست زنان کشورهای عضو تاپی به ابتکار زنان افغان برگزار خواهد شد

محمد اشرف غنی رئیس جمهور: نشست زنان کشورهای عضو تاپی به ابتکار زنان افغان برگزار خواهد شد

کابل باختر 5 حوت محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر 5 حوت
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در سومین روز سفرش به ولایت هرات، امروز با بزرگان و متنفذین ولایت هرات دیدار کرد و خواست های آنان را شنید.
در ابتدای این دیدار، انجنیر منور شاه بهادری یک تن از بزرگان ولایت هرات افتتاح کار پروژۀ تاپی را در خاک افغانستان به رئیس جمهور کشور تبریک گفت و از تلاش های او در این راستا قدردانی نمود.
وی افزود، هر باریکه شما به ولایت هرات سفر نمودید نوید خوشی را برای هراتیان به ارمغان آوردید.
بهادری از تلاش ها ودلیری نیروهای امنیتی در عرصه تامین امنیت پروژه های بزرگ زیربنایی به ویژه مراسم افتتاح پروژۀ تاپی تشکر کرد و گفت، تاپی یک پروژه ملی و سرنوشت ساز برای افغانستان است و ما هرگز به دشمنان اجازه نمیدهیم تا پروژه های زیربنایی را اخلال نمایند.
وی با اشاره به حاکمیت و تطبیق یکسان قانون گفت، مردم در زمینۀ حاکمیت قانون با برنامه های حکومت همکار میباشند. او همچنان از رئیس جمهور خواست تا از ظرفیت های هرات در حکومت استفاده صورت گیرد.
محمد شریف مجددی به نمایندگی از قوم سادات از تلاش های رئیس جمهور برای رفاه اقتصادی افغانستان تشکر کرد و گفت، به مخربین و مغرضین اجازه نخواهند داد تا مانع پروژه های زیربنایی و انکشافی گردند.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت، شما سیاستمدار مقتدر هستید و طرح های سازندۀ شما باعث تغییر وضعیت اقتصادی کشور گردیده است و مردم از این طرح ها حمایت همه جانبه مینمایند.
سپس حاجی محمد عارف اسحاق زی به نمایندگی از کوچی ها صحبت کرد و پروژۀ تاپی را برای مردم افغانستان و منطقه با اهمیت خواند و ازین چنین پروژه های زیربنایی اعلام حمایت نمود.
اسحاق زی پیشنهادهای مشخصی را برای رئیس جمهور در زمینۀ بهبود تعلیم و تربیه کوچی ها ارائه کرد. وی خواستار ایجاد یک لیسه ها برای کوچی های حوزه جنوب غرب گردید.
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان از حمایت های مردم هرات به خصوص متنفذین و بزرگان قومی ابراز امتنان کرد و خطاب به مردم هرات گفت: شما متعهد به قانون اساسی و حاکمیت قانون هستید. از تمام اهالی هرات بخاطر حمایت از برنامه های اقتصادی حکومت تشکر میکنم.
رئیس جمهور با اشاره به اهمیت منافع علیای کشور گفت، تفرقه میان افغان ها جای ندارد و هرگز اجازۀ تفرقه افگنی میان مردم را به کسی نمیدهیم. افغانستان هدیۀ کسی نیست و وحدت ملی را تمام ملت افغانستان و مردم هرات با قربانی ها و شهادت به دست آورده اند. وی افزود، کسانیکه درمورد افغانستان نظر کج دارند باید پیام مردم هرات را الگو قرار دهند. ریشۀ ما مردم ماست و اراده ما بستگی به مردم دارد.
رئیس جمهور در رابطه به خواست کوچی ها گفت، برای کوچی ها مکاتب ایجاد میشود و شرایط لازم تعلیم و تربیه برای فرزندان شان ایجاد میگردد.# نالان

کابل باختر 5 حوت
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز با ورزشکاران و مدال‌آوران ولایت هرات در تالار غازی امان الله خان آن ولایت، دیدار کرد. 
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار، شبانه صفت‌یار به نمایندگی از ورزشکاران ضمن خوش آمدید به رئیس جمهور و هیات همراه اش به ولایت هرات، گفت که ورزشکاران زن همواره بر ضد خشونت و افراطیت ایستادگی و مبارزۀ منظم کرده اند. وی افزود که چهار هزار ورزشکار زن در رشتۀ های مختلف در این ولایت فعالیت دارند.
خانم صفت‌یار از توجه دوامدار رئیس جمهور به رشد ورزش بخصوص ورزشکاران زن تشکر کرده، گفت که حمایت و تشویق های معنوی شما برای ورزشکاران روحیه و قوت می دهد. 
سپس احسان احمد کروخی به نمایندگی از ورزشکاران مدال‌آور صحبت نموده، گفت که با حمایت شما، ورزشکان در مسابقات بین المللی دستآوردهای خوبی داشته، افتخار کمایی کرده و بیرق افغانستان را در نقاط مختلف جهان برافراشته اند.
وی خطاب به رئیس جمهور گفت: شما نخستین رئیس جمهور هستید که همواره با ورزشکاران و قهرمانان دیدار کرده و برای شان روحیه و قوت داده اید.
کروخی پیشنهادات ورزشکاران هرات را در خصوص ایجاد کمپلکس ورزشی، میدان فوتبال با معیارهای بین المللی، اعمار سالون های ورزشی در ولسوالی های ولایت هرات، ترمیم سیستم چراغ‌های استدیوم ورزشی و تشویق ورزشکاران مستحق، بیان کرد.
احسان احمد کروخی گفت: همانگونه که هرات به چهارراه ترانزیت، صنعت و همکاری مبدل شد، به برکت تلاش‌ها و موفقیت های ورزشکاران، به چهاراه ورزش نیز تبدیل خواهد شد. وی افزود که ورزش راه صلح و تحمل بوده که در تقویت هر‌چه بیشتر صلح پایدار و وحدت ملی، نقش مثبت دارد.
محمد اشرف کشور رئیس جمهور پس از شنیدن صحبت ها و خواست های آنان، خطاب به ورزشکاران گفت که شما سفیران واقعی این کشور هستید و تشکر از اینکه بیرق افغانستان را در نقاط مختلف جهان به اهتزاز در آوردید و برای کشور تان، افتخار و نام نیک کمایی کردید.
رئیس جمهور، ارادۀ استوار ورزشکاران زن را بخاطر اینکه تسلیم تعبیض و موانع نشدند، مورد ستایش قرار داد. وی آرزو کرد که آنان در تمام ابعاد زندگی ارادۀ قوی داشته باشند.
رئیس جمهور غنی همچنان از مسئولین فدراسیون های ورزشی تشکر کرد که به ورزشکاران زن همانند ورزشکاران مرد، سهولت ها را فراهم کرده اند.
رئیس جمهور افزود که ورزشکاران هم به گونه فردی و هم به گونۀ تیمی، ارزشمند هستند و شما شجاعت ما را به بهترین وجه تمثیل کرده اید. وی افزود که ورزش دسپلین و ریاضت دوامدار است و آرزو می کنم که دسپلین به خدمت سراسری و اجتماعی مردم، مبدل شود.
رئیس جمهور کشور در اخیر سخنانش، به نهادهای مربوطه بخاطر رسیدگی به خواست های ورزشکاران هرات مبنی بر ساخت میدان فوتبال با معیارهای بین المللی، ترمیم سیستم چراغ های استدیوم ورزشی و سایر تقاضاهای آنان، هدایات لازم داد و افزود که بر اساس یک پلان منظم، ورزشکاران همواره مورد تقدیر قرار گیرند.# احمد ضیا احمدی 

کابل باختر 5 حوت
محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان، در سومین روز سفرش به ولایت هرات، قبل از ظهر امروز با زنان فعال در بخش های مختلف دیدار کرد و نظریات و خواست های آنها را شنید.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، دراین دیدار که در تالار غازی امان الله خان دایر گردید، ابتدا ملکه مهیر مسول مدرسۀ عالی غیاثیۀ اناث در صحبتی به رئیس جمهور کشور خوش آمدید و افتتاح کار پروژۀ تاپی را به همه شهروندان تبریک گفت.
وی افزود که زنان از برنامه های اقتصادی و زیربنایی حکومت حمایت همه جانبه می نمایند و پیشنهادات و مشکلات مشخص را در مورد تأسیس مرکز ستاژ در زونها، تجهیز مراکز دینی، نبود کلینیک، ایجاد شفاخانه سوختگی معیاری، اعطای بورس های تحصیلی، ایجاد مراکز متقاعدین و دخیل ساختن زنان به پروژۀ تاپی مطرح کرد.
مژگان انتظار، معصومه حیدری، زاهرا قاضی زاده و زهرا گل پوپل نیز به گونۀ جداگانه صحبت کردند و از تلاش های رئیس جمهور کشور در امر تطبیق برنامه های بزرگ منطقه یی و زیربنایی ستایش نمودند.
آنها پیشنهاداتی را در خصوص اعطای بورس های تحصیلی، اختصاص بودجه به برنامه های توانمندسازی زنان، استفاده از دیدگاه ها و ظرفیت زنان در حکومت، حل مشکلات معلمین، ایجاد مارکت تجارتی زنان، اعطای قرض‌های طولانی مدت، ایجاد نشست مشترک زنان کشورهای ترکمنستان، افغانستان، پاکستان و هند و راه اندازی کورس های افسری دراز مدت مطرح ساختند.
سپس، رئیس جمهور کشور در صحبتی از حضور زنان در عرصه های مختلف و نیز حمایت آنها از پروژه های انکشافی تشکر کرد و گفت که باید به زنان به دید تبعیض ننگریم. وی تأکید کرد که باید پلان عمل برای تطبیق برنامه های توانمندسازی زنان روی دست گرفته شود که همه شمول باشد.
رئیس جمهور گفت که نشست زنان کشورهای عضو تاپی به ابتکار زنان افغانستان به گونۀ نوبت وار در چهار کشور برگزار شود و این ابتکار خوب از سوی زنان هرات است. وی در مورد جذب کادرهای متخصص زنان گفت که ازاین بیشتر زنان در اداره ها به ویژه در معارف جذب خواهند شد.
وی بر تثبیت ظرفیت زنان تأکید کرد و گفت که با تشخیص کادرهای متخصص بیشتر، ما می توانیم از توانمندی زنان در عرصه های مختلف استفاده نماییم، زیرا زنان می توانند پنج نسل را تغییر دهند. رئیس جمهور اضافه کرد که اسلام به زنان حقوق داده است و باید ما براساس معیارهای اسلامی عمل کنیم.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور تصریح داشت که سهم و حضور زنان در پروژه های مختلف در نظر گرفته میشود و ما میخواهیم که زنان در بخش قضا نیز نقش اساسی داشته باشند.احمد ضیا احمدی

شنبه ، 5 حوت 1396 ، 13:16

تبصره

کابل باختر5 حوت
بزرگداشت از روزملی نیرو های امنیتی و دفاعی کشور دراصل و گوهر احترام به ابرمردانی است که سینه دربرابر توطیه های اهریمنی پلید سپرکرده اند و ازوجب وجب وطن دفاع میکنند.
مبصرآژانس باختر مینگارد: ازچندین دهه به این سو مردم افغانستان درگیربحران جنگ تحمیل شده ازبیرون کشورمیباشند.
گروه های مزد بگیر چون طالب، داعش ، القاعده ، شبکه حقانی ، لشکرطیبه و ... زیرنام اسلام ، جنگ خونین را دراین کشور راه انداخته اند .
حامیان جنگ و هراس افگنی با گذشت هرروز زیرنامی ، هراس افگن میزایند تا آتشدان جنگ درافغانستان شعله ورباشد .
حامیان هراس افگنان از هرترفند و تزویر استفاده می برند تا توسط غلامان حلقه به گوش خود به اهداف پلید شان درافغانستان نایل آیند.
ایستاده گی فرزندان صدیق و سرسپرده وطن دربرابر گروه های مختلف هراس افگن ، قهرمانی ها و ازخود گذری آنان به تاراج  گران هستی ملت افغانستان این مسئله را واضح ساخته است که هرگز دشمن مکار وحیله گر به اهداف نامیمون خود دراین سرزمین نایل نخواهند آمد .
رشادت و ایثار نیروهای امنیتی و دفاعی کشور درمیدان های جنگ به حامیان آنان واضح ساخته است که با استفاده از نام مقدس دین ، ابزارسازی ها دیگر کارآمد نیست ، برخی از فریب خورده ها خوب میدانند که رهبران شان چگونه مصروف عیش و نوش اند و با کدام ترفند ازآنها استفاده میکنند .
به همین دلیل بسیاری به صلح رو میاورند و به زنده گی ننگین ، رقتبارو اسارت درچنگ چند فروخته شده پایان میدهند و درکنار نیرو های دفاعی کشورقرارمی گیرند.
به هرصورت مردم افغانستان درک کرده اند که نیروهای دفاعی و امنیتی کشوربه حق می جنگند و سرانجام حق برباطل پیروز میگردد. نالان

کابل باختر5 حوت
سرمحقق عبدالله بختانی خدمتگار ، نویسنده ، ژورنالیست، شاعرو پژوهشگر مشهور کشور چشم ازجانی فانی بست و به جاویدانگی پیوست.
مرحوم استاد بختانی خدمتگارتحقیقاتی فراوان دربخش های مختلف ادبی و فرهنگی انجام داده و بیشتر از صد اثر تحقیقی به زبان فارسی و پشتو نوشت که منجمله 78 اثرآن چاپ و 28 اثر دیگر او ازچاپ بازمانده است .
استاد بختانی خدمتگار عضو جنبش ادبی ویش زلمیان بود و در اداره های افغانستان دربست های مختلف کار کرد.
نبود استاد بختانی خدمتگاردرمیدان ادب زبان پشتو و به صورت اخص درعرصه تحقیق جبران ناپذیراست .
رهبری وزارت اطلاعات وفرهنگ وفات محقق ، نویسنده و پژوهشگر افغان را به خانواده مرحومی ،  نویسنده گان ، ادبا و محققان کشور تسلیت گفته ، برای مرحومی جنت فردوس استدعا دارد. نالان

کابل باختر 5 حوت
محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز با اعضای بخش خصوصی و سرمایه گذاران ولایت هرات در تالار غازی امان الله خان دیدار کرد و خواست های آنها را استماع نمود.
به اساس معلومات دفترمطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، درابتدا دیدار، حمیدالله خادم رئیس اتاق صنایع و معادن هرات، افتتاح کار پروژۀ تاپی را تبریک گفت و از تلاش های رئیس جمهور کشور در این عرصه ستایش کرد.
وی مشکلات و پیشنهادهای صنعت کاران را در عرصۀ فساد در گمرکات، محصولات متفرقه، بلند بودن تعرفات، واردات سنگ، تقویت فابریکات سنگ مرمر، تفکیک قایل شدن میان سنگ های تعمیراتی و قیمتی، اسفالت سرک هرات-چشت، نبود بازار و مکان مناسب به صنایع دستی زنان و ایجاد پارک صنعتی دوم در هرات بیان داشت.
سعد خطیبی رئیس اتاق تجارت و صنایع هرات نیز در صحبتی با ابراز خوش آمدید به رئیس جمهور و هیئت همراه ، افتتاح کار عملی تاپی را به رئیس جمهور و همه شهروندان کشور تبریک گفت.
وی پیشنهادها و خواست های مشخص را در خصوص کمبود امکانات در بنادر، ایجاد ترمینل بیرون شهری، بسته بندی معیاری محصولات زراعتی، نبود سردخانه های معیاری، توسعه ترمینل میدان هوایی بین المللی هرات و آغاز پروازهای بین المللی از هرات، اعمار شفاخانه تخصصی هزار بستر و شفاخانه ایمرجنسی مطرح کرد.
سپس، رئیس جمهور صحبت کرد و افتتاح کار عملی پروژۀ تاپی را به همه مردم افغانستان به ویژه مردم هرات تبریک گفت و از استقبال و همکاری همه جانبه مردم در این خصوص قدردانی نمود.
رئیس جمهور کشور از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف تشکر کرد و نقش سرمایه گذاران و صنعتکاران را در تقویت بخش اقتصاد، افزایش صادرات و رسیدن به خودکفایی مهم قلمداد کرد.
وی در مورد آغاز کار سرک هرات-چشت به وزیر فواید عامه هدایت داد تا در هماهنگی با بخش های مربوطه و مشوره با مردم، اقدامات اساسی را برای راه اندازی پروژۀ مذکور روی دست گیرد.
رئیس جمهور با اشاره به تطبیق نقشه راه معادن کشور گفت که فابریکات سنگ و نیز استخراج آن معیاری نیست و نیاز است تا دراین خصوص کار همه جانبه صورت گیرد تا نوع سرمایه گذاری دراین بخش به گونۀ مثبت تغییر کند.
رئیس جمهور کشور از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در عرصه های مختلف استقبال کرد و تأکید ورزید که حکومت آماده است تسهیلات بیشتر سرمایه گذاری را فراهم سازد.
وی بخاطر حل مشکل تعرفه گفت که این موضوع در جلسات مشخص شورای عالی اقتصادی مورد بررسی قرار میگیرد و راه های حل مناسب به آن جستجو می شود. رئیس جمهور گفت که مدیریت گمرکات باید مرکزی شود و نقش سکتور خصوصی را در تغییر بنیادی وضعیت گمرکات مهم خواند.
محمداشرف غنی  رئیس جمهور تصریح کرد که هدف ما این است تا افغانستان صنعتی شود و از صنعتکاران خواست تا طرح های مشخص خویش را دراین رابطه با حکومت شریک سازند.
رئیس جمهور با تأکید گفت: هر تاجر که فساد کند باید محاکمه شود و شما تعهد نمایید که دراین خصوص با ما همکاری همه جانبه نمایید و از این روند حمایت کنید. گمرگات باید از سیاست جدا شوند، دخالت در امور گمرکات از بین برود و استخدام مأمورین آن از طریق پروسۀ شفاف اصلاحات اداری انجام پذیرد.
رئیس جمهور بر ضرورت ایجاد کمیته های مشترک از نهادهای مختلف جهت توزیع شفاف زمین به سرمایه گذاران تأکید کرد و نیز در مورد ایجاد پارک ها گفت که پیشنهادها مشخص ارائه گردد.
رئیس جمهور تأکید نمود که بدون بخش خصوصی مشکلات حل نمیشود و حکومت حاضر است تا املاک دولتی را براساس میکانیزم مشخص برای سرمایه گذاری فراهم سازد و سرمایه گذاران باید برای نیازمندی های شهرها خویش طرح ارائه کنند.# نالان

شهرلشکرگاه 5 حوت باختر
هژده سرباز اردوی ملی درحمله گروهی طالبان مسلح درولایت هلمند شهید شدند.
حمله امروز بریک پایگاه سربازان اردوی ملی درولسوالی نادعلی درپانزده کیلومتری شهرلشکرگاه رخ داده است.
درجریان این حمله درگیری سختی رخ داده است.
یک فرمانده ارشد اردوی ملی درجنوب کشور به آژانس باخترگفت که دراین درگیری هژده سرباز اردو شهید شدند و دو تن دیگر شان زخمی شدند.
اواز وارد شدن تلفات به طالبان دراین نبرد سخن گفت اما درباره میزان دقیق آن ابراز بی خبری کرد.
با این حال برخی اعضای شورای ولایتی هلمند میزان سربازان جان باخته دراین حمله طالبان مسلح را بیست و دوتن می خوانند.ختم/ابوی

کابل باختر 5 حوت
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی امروز در یک کنفرانس خبری در مرکز اطلاعات و رسانه های حکومت گفت که ۱۴ عملیات تعرضی از سوی نیروهای دفاعی وامنیتی کشور هم اکنون در ۱۲ ولایت جریان دارد.
به گزارش آژانس باختر ،جنرال محمد رادمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی خاطر نشان ساخت که او افزود که قطعات کوماندو نیز ۲۱ عملیات هجومی را در جریان ۲۴ ساعت گذشته در شماری از ولایت ها راه اندازی کرده و ۴ ضربه هوایی به هدف از بین بردن مخفیگاه های دشمن، اجرا شده است.
درنتیجه این عملیات ها ۹ تروریست در قریه میدان مرکز ولایت سرپل، ۵ تروریست در قریه تیاجم ولسوالی المار فاریاب، ۴ تروریست در ولسوالی های گوشته وده بالای ننگرهار، ۳ تروریست در ساحه کبات برکندی ولسوالی مانوگی کنر، ۴ تروریست در ولسوالی های گرشک وشهر لشکرگاه هلمند ویک تروریست در ولسوالی ارغنداب ولایت زابل کشته شدند.
او اضافه کرد که افزون بر کشته شدن ۲۶ تروریست به شمول یک پنجابی، ۱۴ تروریست زخم برداشته و۵ تن دیگر بازداشت شدند.
برید جنرال رادمنش افزود که تیم های انجنیری اردوی ملی ۲۱ ماین را که از سوی تروریستان در نقاط مختلف جاسازی شده بود، کشف وخنثی کرده اند.
معاون سخنگوی وزارت دفاع ملی وضعیت عملیات ها در ولایت های ننگرهار، لغمان، غزنی، زابل، ارزگان، قندهار، فراه، تخار، بغلان، فاریاب، نیمروز وهلمند را موفقیت آمیز و پردست آورد دانست و گفت که نیروهای دفاعی وامنیتی کشور در هرشرایط در مقابل دشمن مبارزه کرده و آنان را سرکوب می نمایند. نالان

کابل باختر 5 حوت
محمد اشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در مراسم افتتاحیه اعطای سند ملکیت برای ساحات غیر رسمی شهر هرات اشتراک کرد و به شماری از باشندگان آن ولایت سند ملکیت جایدادهای شان را تفویض نمود.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر،ابتدا مراسم محمد آصف رحیمی والی هرات طی صحبتی گفت که ثبت ساحات غیر پلانی و غیر رسمی یکی از برنامه های راهبردی حکومت افغانستان می باشد که در جلوگیری از غصب املاک، کاهش منازعات مربوط به املاک و ارائه خدمات بهتر موثر واقع می گردد.
رحیمی افزود، سند ملکیت باعث افزایش ارزش املاک می گردد و سهولت در خرید و فروش املاک و دریافت قرضه ها از بانک های معتبر را ایجاد می کند. وی اضافه کرد که مردم ولایت هرات با مشوره های سودمند و ارزیابی از وضعیت، همواره با حکومت در راستای نهادینه ساختن حکومتداری خوب، همکار بوده اند.
سپس جواد پیکار رئیس عمومی اداره اراضی در مورد برنامه ملی ثبت ساحات غیر رسمی معلومات داده گفت که، اداره اراضی بخاطر عصری سازی شهرها برنامه ها و پالیسی های موثر را روی دست دارد که برنامه ملی ثبت ساحات غیر رسمی یکی از آنها می باشد. وی افزود، با ثبت ساحات غیر رسمی ارزش املاک تا سه برابر افزایش خواهد یافت.
جواد پیکار در مورد تطبیق این برنامه به باشندگان ولایت هرات صحبت کرده گفت، با تطبیق این برنامه، تبعیض میان ساحات رسمی و غیر رسمی از بین می رود و مردم دارای ملکیت مصئون می گردند. وی افزود، تطبیق برنامه ثبت ساحات غیر رسمی در بازسازی و پلان سازی شهرها و سرمایه گذاری در ساحات غیر رسمی، بهبود امنیت در شهرها، محیط زیست و افزایش درامد شاروالی ها کمک می کند و مردم صاحب درامد دوامدار خواهند شد.
پیکار افزود، اداره اراضی تا سال ۲۰۲۰ برای یک میلیون مالکان املاک ساحات غیر رسمی اسناد توزیع خواهد کرد.
رئیس جمهور در آغاز صحبت با خانواده های شهدا و مجروحین  حوادث امروزی در شهر کابل، لشکرگاه و ولایت فراه ابراز همدردی کرده گفت، دشمنان مردم افغانستان باید بدانند که عزم و اداره ما برای انکشاف اقتصادی این سرزمین و مبارزه برای سرکوب دشمنان، همچنان به قوت ادامه خواهد داشت.
رئیس جمهورافزود، امروز هرات پیام وحدت، حاکمیت قانون و ایجاد امید و باورمندی برای آینده را به تمام افغانستان رسانید. وی گفت مردم هرات، نمیروز، کندهار و هلمند همه برای تامین امنیت پروژه تاپی متعهد اند و امنیت تاپی را امنیت جان و مال خود می دانند.
رئیس جمهور گفت، تاپی در راستای انکشاف اقتصادی کشور یک طرف کار ما است و ایجاد ملکیت مصئون طرف دیگر کار ما می باشد. وی تصریح کرد، تعهد ما برای شما این است که جایداد های شما را مصئون می سازیم و اصلاحات در حکومتداری هدف نه بلکه وسیله است.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور گفت نیاز است تا شهروندان ما دارای شهرهای معیاری باشند، برنامۀ وسیع را تحت نام میثاق شهروندی راه اندازی کرده ایم تا به تمام شهرها و قریه جات کشور در عرصه انکشاف رسیدگی صورت گیرد. وی از باشندگان هرات خواست تا در شورای های مردمی اشتراک و مشکلات خود را مطرح نمایند تا به صورت اساسی راه حل دریافت گردد.
دراخیر وکلای گذر شهر هرات به خاطر افتتاح این برنامه بزرگ اصلاحی به رئیس جمهور تقدیرنامه اهدا نموده و برای او لقب (رهبر متعهد) را اعطا کردند.# نالان

کابل باختر 5 حوت
پنجاه تن از خانم های صفا کار ریاست تنظیف شاروالی کابل امروزاز طرف کمیته هنری موج تحول برای زنان افغان ، تقدیرشد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: درمحفلی که به این مناسبت درکابل برگزارشده بود ،  احمد بهزاد غیاثی رییس تنظیف شاروالی کابل صحبت کرده گفت قبلآ تنها در بخش  تنظیف شاروالی کابل مرد ها مصروف کار بودند، ازمدت یک و نیم سال به این طرف در17 ناحیه شاروالی کابل اضافه از پنجاه خانم نیز به کار گماشته شده اند.
شکیلات شقایق مسول کمیته هنری موج تحول برای زنان افغان گفت که هدف از برگزاری این محفل تقدیر از آن عده خانم های است که دربخش تنظیف شاروالی کابل  مصروف صفا کاری میباشند و توجه لازم به آنان صورت نگرفته است .
وی افزود که درنظردارند تا درآینده با اطفال این خانم درزمینه فراهم ساختن قرطاسیه و کورس های آموزشی نیز کمک کنند . نیلوفر دانش

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL