24 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

کابل باختر 23 عقرب وزارت ترانسپورت ، مرکز خدمات مشتریان (عرضه...

سه پولیس درتخار شهید شدند

سه پولیس درتخار شهید شدند

کابل باختر/ 23/ عقرب سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان...

اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

کابل باختر/ 23/ عقرب فدراسیون فوتبال ولز اعلام کرده است مصدومیت...

Youtube Player

khantry design

اعلاناتکابل باختر22عقرب
حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز ساختمان نگارستان ملی را پس ازمرمت و ترمیم ، افتتاح مجدد کرد .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر: ساختمان نگارستان ملی که اضافه از یک صد سال قدمت دارد با حفظ اصالت تاریخی آن به مصرف حدود ده ملیون افغانی از بودجه انکشافی وزارت اطلاعات وفرهنگ درمدت یک سال ترمیم و مرمت شد.
درمراسم افتتاح دوبارۀ این ساختمان درحالیکه مشاوران وشماری از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ نیز حضورداشتند، سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ صحبت کرد و درکنارآن که افتتاح دوبارۀ تعمیرنگارستان ملی را گام ارزشمند درراستای حفاظت و نگهداری آثارهنری دانست ، خاطرنشان ساخت که باید مسولان نگارستان ملی برنامه های  منظم فرهنگی را به خاطربرگزاری نمایشگاه های آثارهنری هنرمندان کشور و به ویژه هنرمندان جوان، روی دست بگیرند و به مناسب های مختلف ، حد اقل ماه دونمایشگاه برگزارکنند.
حسینه صافی گفت که به واسطه آثارهنری میتوان چهره اصلی و تاریخی افغانستان را با تمام زیبایی هایش به مردم ونسل جوان نشان داد.
همینگونه سرپرست وزارت اطلاعات وفرهنگ تاکید کرد که ازطریق نگارستان ملی زمینه های بیشتر برای به نمایش گذاشتن آثارهنرمندان فراهم شود تا علاقمندان نیزبتوانند ازآثار نمایشگاه  ها و داشته های نگارستان ملی دیدن کنند.
دراین مراسم محمدهاشم شارق رییس هنرستان نیز دررابطه به روند کار مرمت و ترمیم ساختمان نگارستان ملی معلومات داد و دراین زمینه از همکاری رهبری وزارت اطلاعات و فرهنگ تشکر کرد .
وی افزود که درسالون های نمایش نگارستان ملی 338 اثرهنری شامل تابلو های رنگ روغنی ، رنگ آبی ، کندنکاری ، رنگ پنسلی ، میناتوری، خطاطی ، کولاژ، بافت و مجسمه ، به نمایش گذاشته شده است . 
اوبه شماری ازمشکلات و نیازمندی های نگارستان ملی اشاره کرد و گفت که  نگارستان ملی نیازمندی جدی به سالون معیاری نمایش آثار، دیپوی آثارهنری، لابراتوارترمیم آثار، لایت های مخصوص آثارنمایشگاه ، سیستم تهویه ، کتابخانه هنری ، دیجیتل سازی آثار ، وصل شبکه انترنت و همچنان فراهم ساختن فرصت ها به خاطربرگزاری برنامه های آموزشی مسلکی ، دارد. 
حسینه صافی دراخیراین مراسم از آثارنگارستان ملی و بخش های مختلف آن اداره دیدن کرد .
صابره رحمانی مسول نگارستان ملی به خبرنگار آژانس باخترگفت نمایشگاه نگارستان ملی مدت یک هفته به روی علاقمندان به صورت رایگان باز میباشد .
وی خاطرنشان ساخت که نگارستان درخدمت هنرمندان قراردارد و هنرمندان میتوانند ازطریق این نهاد آثارشان را به نمایش بگذارند. احمدضیا احمدی

کابل باختر/ 22/ عقرب
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه ، امروز  با صدها تن از بزرگان ، شخصیت‌های جهادی، جوانان و فرهنگیان، دربارۀ اوضاع سیاسی، امنیتی و انتخابات پیش روی ریاست جمهوری، مشوره و تبادل نظر کرد.
در این نشست مشورتی، نخست شماری از متنفذان و بزرگان ولایات صحبت کرده و از مواضع ملی و دوراندیشانۀ رییس اجراییه کشور در چند سال پسین ستایش نمودند و خواستار روشن‌شدن دیدگاه‌های او دربارۀ تحولات پیش رو، از جمله انتخابات سال آیندۀ ریاست‌جمهوری گردیدند.
رییس اجراییه کشور با سپاس‌گزاری و ابراز امتنان از ایستاده‌گی‌ و حمایت پیوسته مردم گفت که دربارۀ سرنوشت مردم و آیندۀ افغانستان، بی‌تفاوت نخواهیم نشست.
داکتر عبدالله عبدالله با اشاره به شرایط حساس و دشوار سیاسی و امنیتی کشور افزود که دربارۀ تحولات سیاسی پیش رو، در مشوره با اقشار مختلف مردم افغانستان تصمیم خواهیم گرفت.
رییس اجراییه کشور تأکید کرد که در تصمیم‌گیری‌های او همواره منافع سراسری مردم افغانستان در اولویت قرار داشته و در قضایای پیش رو نیز کاری مغایر منافع ملی کشور انجام نخواهد داد.
داکتر عبدالله عبدالله باردیگر اعلام کرد که دربرنامه کسانی‌که از نظر فکری و سیاسی با ما همخوانی ندارند، شامل نخواهم بود؛ زیرا که مشخص نیست برنامۀ آنها به کجا منتهی خواهد شد. نالان

کابل باختر/ 22/ عقرب
داکتر عبدالله عبدالله، رییس اجراییه حکومت وحدت ملی، امروز  در نشست افتتاح کمیتۀ فرعی صحی شورای وزیران، بر هماهنگی ادارات ذیربط دولتی در راستای ارایۀ خدمات صحی تأکید کرد.
در آغاز نشست، وزیر صحت عامه، هدف ایجاد این کمیته را ایجاد هماهنگی میان نهادهای دولتی در زمینۀ ارائۀ خدمات صحی، تطبیق برنامه‌های صحی و همچنان هماهنگی در راستای کسب حمایت از بخش صحت عنوان کرد.
داکتر فیروزالدین فیروز، چگونگی ارائۀ خدمات صحی، راه‌اندازی بحث بیمۀ صحی، افزایش تکس بر کالاهای مضر از جمله تنباکو و نوشابه‌های گازدار، افزایش کارآیی و استفاده بهینه از منابع را از مهمترین مسوولیت‌های این کمیته برشمرد.
رییس اجراییه کشور با قدردانی از کار دوام‌دار و بی‌وقفۀ کارکنان بخش صحت افغانستان گفت که موفقیت در رسیده‌گی به خواست‌های مردم نیازمند کار مشترک و هماهنگ همۀ نهادهای دولتی می‌باشد. زیرا، یک اداره به تنهایی قادر به رسیده‌گی به مطالبات مردم نخواهد بود.
رییس اجراییه حکومت وحدت ملی گفت که کارکنان نظامی و غیرنظامی بخش صحت عامه در شرایط دشوار و تحمیل شده، وظایف و مسوولیت‌های شان را به‌گونۀ شبانه‌روزی انجام داده‌اند.
داکتر عبدالله عبدالله با مهم‌خواندن موجودیت کمیتۀ فرعی صحی شورای وزیران گفت که تصمیم‌گیری روی بخشی از برنامه‌ها و اهداف کمیته، از صلاحیت و مسوولیت‌های وزارت صحت عامه است و بخش دیگر که عمدتاً شامل پالیسی‌سازی می‌باشد، به کابینه راجع خواهد شد.
در جلسۀ کمیتۀ فرعی صحی شورای وزیران، دربارۀ افزایش روزافزون بیماران سوراخ قلب بحث شد. رییس اجراییه کشور به وزیر صحت عامه و ادارۀ جمعیت هلال احمر افغانی هدایت داد که در تماس به کمک کننده ها زمینۀ درمان بیماران سوراخ قلب را در بیرون از کشور فراهم سازند. نالان

کابل باختر/ 22/ عقرب
بانک مرکزی مبلغ 30 ملیون دالر امریکایی را روز چهار شنبه 23 عقرب   سال 1397  بطور لیلام به فروش می رساند.
درنامه که از آن بانک به آژانس باختر مواصلت ورزیده آمده است: دافغانستان بانک اعلام میدارد به منظور اشتراک در این داوطلبی از عموم صرافان واجد شرایط و بانکهای تجارتی که قبلاً مبلغ یک ملیون و پنجصد هزار افغانی را طور تضمین نزد آمریت عملیات بازار و مراکز زونهای د افغانستان بانک تحویل نموده اند تقاضا میگردد تا در این داوطلبی اشتراک کنند.
برنده گان لیلام مکلفیت دارند تا حسابات شانرا الی ختم یک روزتصفیه نمایند.
همچنان در این داوطلبی آنعده از صرافانیکه تا اکنون مبلغ فوق الذکر را به منظور تضمین و اشتراک در پروسه لیلام اسعار به د افغانستان بانک تسلیم ننموده اند، میتوانند یک روز قبل از داوطلبی پول تضمین شانرا تحویل و در لیلام های بعدی اشتراک ورزند ودر داوطلبی های لیلام اسعار تسویه قسمی معاملات مجاز نبوده برندگان لیلام پول قیمت ذمت شانرا در یک مرتبه بطور نقد و یا حواله در مدت زمان معین تحویل بانک می نمایند. ذبیح   

سه شنبه ، 22 عقرب 1397 ، 11:05

تبصره

کابل باختر/ 22/ عقرب
به گرامیداشت ازروز جهانی مبارزه با شکر نیازمند تلاش های بیشتر برای مهاراین مرض درافغانستان میباشد.
بربنیاد گزارش ها درافغانستان بیشتر از هشت صدهزار نفر ازاین مرض رنج میبرند.
هشتمین علت درجهان میباشد.
مبصر  آژانس باختر مینگارد ، مردم می دانندتاکنون هیچ تداوی برای مرض شکر وجودندارد اما آنچه مبتلایان این مرض را  کمک میکند کنترول خودی از این مرض است ، مبتلایان شکر میتوانند با مدیریت سالم از عوارض درازمدت شکر درامان گردند.
آنچه که یافته های طبی دراین باب صراحت دارد شناخت به موقع مرض و ایجاد تغییر درروش زندگی مبتلایان است ، درگام نخست مبتلایان به شکر میتوانند معلومات کافی ازمرض دریافت کنند و مطابق به آن درمورد غذایی های که صرف میکنند ، داروها وورزش و روشهای دیگر مراقبتی را شامل فعالیت های روزانه سازند.
وزارت صحت عامه کشور عامل اصلی ابتلا به مرض شکر را استفاده از غذا های ناسالم ، روغن جامد ، دوری از تحرکات فزیکی ، چاقی و استفاده از دخانیات عنوان میکند .
به  همان اندازه که عوامل ابتلا به مرض زیاد است .به همان اندازه تلاش ها برای کنترول این مرض ادامه دارد ، ایجاد مراکز کنترول این بیماری درشفاخانه های مرکز وولایت ها را میتوان ازجمله اقداماتی حساب کرد که به خاطر کمک به مبتلایان این مرض موثر اند.
علی رغم آنکه شکر مرض ساری نیست اما این مرض سالانه نزدیک به بیست هزار انسان را درافغانستان به کام مرگ می برد.
بناً درکنار توجه به صحت و سلامت که ازجانب نهادهای صحی صورت میگیرد مبتلایان این مرض نیز میتوانند با ورزش و انتخاب شیوه های وقایه یی و استفاده معقول از غذا ها میزان خطر ناشی ازاین مرض را کاهش دهند.
میزان مبتلایان مرض شکر تنها درافغانستان رو به افزایش نیست بل افزایش این مرض  را میتوان دربسیاری از کشور ها مشاهده کرد اما آنچه تهدیدهای ناشی از مرض را کاهش میدهد عملکرد سالم و سنجیده شد مریض دربرابر این مرض است نگرانی از افزایش مرض شکردرجهان وجود دارد گفته میشود تا سال 2035 میزان مبتلایان این مرض درسطح جهان از چهارصد میلیون با ششصد میلیون نفر افزایش یابد.
به این لحاظ باید راهکار ساخت و مردم را ازخطر مرض شکر آگاه نمود .
ختم/ نالان

کابل باختر 22 عقرب
وزارت صحت‌عامه از روز جهانی مبارزۀ با بیماری دیابت (شکر) با راه اندازی نشستی در تالار کنفرانس های این وزارت تجلیل به عمل آورد.
بیماری شکر یکی از مشکلات عمدۀ صحی به شماری می‌رود که ۴۲۲ میلیون تن در جهان به این بیماری مبتلا اند و گمان می‌رود  که این رقم  تا سال ۲۰۳۵ به ۶۰۰ میلیون تن افزایش یابد.
به گزارش خبر نگار اژانس باختر داکتر ماموسی زیور معین مالی و اداری وزارت صحت عامه که در این نشست سخنرانی می‌کرد گفت:« بیماری شکر هشتمین علت مرگ و میر در جهان می‌باشد. طبق شواهد و مطالعاتی که توسط فدراسون بین المللی بیماری شکر که در سال 2012 انجام شده است حدود 849,092 نفر در افغانستان از این بیماری رنج می‌برند که از این شمار سالانۀ 19,773 تن جان خود را از دست می‌دهند.
داکتر ماموسی اضافه کرد که عوامل عمدۀ بیماری شکر را استفادۀ از غذاهای غیر صحی، عدم فعالیت فزیکی، گرفتن وزن غیر نورمال دانست.
او تاکید کرد که نگهداشتن وزن نورمال بدن، ۳۰ دقیقه ورزش روزانۀ، استفادۀ از غذا های با چربی کم و دوری از دخانیات در کنترول این بیماری نقش مهم و ارزنده دارد.
در همین‌حال داکتر ادریس توخی نمایندۀ شهرداری کابل در این نشست گفت: بی‌سوادی صحی  یکی از علل عمدۀ افزایش بیماری شکر در کشور است می‌باشد.
او اضافه کردکه مردم به گونۀ کامل در مورد غذای‌های مفید و غیر مفید آگاهی ندارند. در این راستا باید سطح آگاهی مردم بلند برده شود و شهرداری کابل منحیث یک همکار با وزارت صحت عامه متعهد بر بلند بردن آگاهی مردم در  این بخش می‌باشد.
وزارت صحت عامه با راه اندازی این نشست قرار است کمپاین دو روزۀ آگاهی‌دهی را به روز چهارشبنه در باغ بابر و پنج شنبۀ در باغ  شهرآرای کابل راه اندازی کند. در این کمپاین در کنار آگاهی‌دهی و توزیع موادهای تبلیغاتی معاینات خون برای تشیخص بیماری شکر نیز صورت می‌‎گیرد.///مومنه احمدیار

کابل 22 عقرب / باختر
جمعیت هلال احمر افغانی برای 1000 خانواده بیجاشده ازولایت غزنی میشود کمک های بشردوستانه فرستاد
به گزارش خبر نگار آاژانس باختر : نوروز علی علی زاده معاون سکرترجنرال جمعیت هلال احمر افغانی  این مورد  د ر دفتر مرکزی این جمعیت با خبر نگاران صحبت می کرد افزود: جمعیت هلال احمر افغانی به عنوان یک سازمان بشردوستانه و به منظور کاهش آلام بشری به آسیب دیده گان و قربانیان جنگ در ولسوالی های مالستان و جاغوری ولایت غزنی کمک های بشری فرستاد.
این کمک ها شامل«مواد غذایی، غیر غذایی، لباس زمستانی و کمک های طبی»می باشد  که دردو مرحله به بیجاشده گان غرنی توزیع میشود خیمه، کمپل، ترپال، سیت آشپزی، برنج، لوبیا، روغن، شکر چای نیز شامل این مساعدت  می گردد .
به گفته وی دو تیم سیار صحی ولایت های لوگر و غزنی به منظور عرضه خدمات عاجل صحی به بیجاشده گان و آسیب دیده گان به ساحه فرستاده شده اند.
جمعیت هلال احمر افغانی به عنوان یک سازمان بشردوستانه، بیطرف و غیر جانبدار تلاش دارد تا هر چه زودتر کمک های عاجل بشردوستانه را به بیجاشده گان ولسوالی های مالستان و جاغوری توزیع نماید، مهمترین موضوع حمایت و مشارکت مردم در پروسه کمک رسانی است، تنها نهاد های کمک رسان نمیتوانند به شکل کامل به بیجاشده گان پاسخ دهی نمایند، هر فرد این جامعه بر اساس توان خود مکلف است تا در امر کمک رسانی به قربانیان و دست گیری نیازمندان نقش حیاتی داشته باشد. مومنه احمدیار

شبرغان باختر 22 عقرب
برای هفتصد خانواده متضرر از جنگ و خشکسالی  در ولسوالی درز آب جوزجان امروز مواد غذایی توزیع شد
ذبیح الله زاهد ولسوال درزآب جوزجان به آژانس باختر گفت که به اساس یک سروی که از سوی دفتر سازمان غذایی جهان صورت گرفت  برای هر یک ازخانواده های متضرر پنجاه کیلو گرام آرد ، پنج کیلو روغن ، پنج کیلو دال نخود  ، نمک و بوره توزیع شد 
زاهد افزود، توزیع این کمک ها تا دو ماه دیگر نیز به این شمار خانواده ها ادامه خواهد داشت.
گفته میشود پس از تامین امنیت در ولسوالی درزآب این نخستین باری است که برای خانواده های متضرر از جنگ کمک صورت گرفت . لیلما

کابل 22 عقرب / باختر
با تاسف و تاثر فراوان اطلاع یافتم که الحاج آق مراد بای تاجر مشهور کشور به عمر ۹۱ سالگی  زندگی را پدرود گفت و به جاودانه گان پیوست.
روان شاد الحاج آق مراد بای در طول زندگی پر برکت اش به حیث تاجر ملی، مصلح اجتماعی و متنفذ مردمی خدمات قابل قدری انجام داد. نقش او در انکشاف اقتصاد و رشد تجارت افغانستان فراموش ناشدنیست.
خدمات وی قابل قدر بوده و مرگ او یک ضایعه بزرگ  است.
مراتب تسلیت و همدردی خود را به خانواده و دوستان او، جامعه سکتور خصوصی و مردم ولایت جوزجان تقدیم داشته از خداوند منان برای مرحومی جنت فردوس و برای بازمانده گان او اجر و صبر مسئلت دارم. نالان 

کابل 22 عقرب / باختر
هارون چغانسوری سخنگوی ریاست جمهوری تا کید کرده است که به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری پذیرفتنی نیست .
این درحالیست که   روز نامه وال استریت  ژورنال گزارشی را منتشر کرده که ایالات متحده امریکا گزینه به تعویق افتادن انتخابات ریاست جمهوری افغانستان را بررسی  میکند .
گزارشگرآژانس باختر مینگارد :  هارون چغانسوری در صفحۀ تویترش نگاشته است که حکومت افغانستان به اساس قانون اساسی کشور و تاریخ تعین شده از طرف کمیسیون مستقل انتخابات برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ کاملاً متعهد است.
وی درادامه گفته است که تداوم در پروسه مردم سالاری لازمی است و هیچ گزینه دیگر به جز خواست و اراده افغان‌ها که در قانون اساسی کشور صراحت دارد قابل قبول نیست .
درگزارش روز نامه وال استریت ژورنال آمده است  امریکا این گزینه را برای آن بررسی می‌کند که گفتگوهای صلح به پیش برود.
یافته های این  گزارش نشان میدهد که زلمی خلیل‌زاد،‌ نماینده‌ خاص امریکا برای صلح افغانستان در دیدار با مقام‌های افغان، خواهان به تعویق‌انداختن انتخابات ریاست جمهوری شده است .
این رسانه به نقل از منابعی که نخواسته اند نام شان گرفته شود می‌گوید که برخی از مقام‌های امریکایی از تخطی‌ها و بحران سیاسی که با انتخابات‌های افغانستان همراه است نگران استند و بیم دارند که انتخابات ریاست جمهوری، روند صلح را که از سوی زلمی خلیلزاد به پیش برده می شود صدمه بزند.
درحالیکه حکومت وحدت ملی همواره تاکید دارد که حکومت افغانستان متعهد به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۹۸ می باشد.
مسوولان کمیسیون مستقل انتخابات  نیز اطمینان داده اند  که انتخابات ریاست جمهوری در31 حمل سال 1398 برگزار میشود .
قراراست تا اخیر هفته جاری کمیسیون مستقل انتخابات جدول زمان بندی انتخابات شورا های ولایتی ، شورای ولسوالی ها ، انتخابات پارلمانی ولایت غزنی وریاست جمهوری را اعلام کند . جاوید روشان

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL