28 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

داکتر فیروزالدین فیروز: جایزه  تعلق به تمام مردم افغانستان است

داکتر فیروزالدین فیروز: جایزه تعلق به تمام مردم افغانستان است

کابل 28 دلو باختر هیئت رهبری وزارت صحت عامٖۀ ، از...

فی انس طلا 1321دالر عرضه می شود

فی انس طلا 1321دالر عرضه می شود

کابل 28 دلو باختر فی انس طلا در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات 

کابل 17 ثور باختر

از روز جهانی آزادی مطبوعات  امروز از سوی وزارت اطلاعات فرهنگ، يونسكو و فدراسیون ژورنالیستان افغانستان  درکابل تجلیل بعمل آمد.

به گزارش خبر نگار آژانس باختر، در محفلی که به این مناسبت به اشتراک شماری از مسوولین نهادهای خبرنگاري، برخی از مسوولین دولتی، تعدادي از نماینده گان  پارلمان، ژورنالیستان، مسوولان يونسكو يو ان دي پي و يونيما ومهمانان خارجی برگزار گردید، درآغاز مبارز راشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبتي،  یک سلسله مشکلات فرا راه کار ژورنالیستان  درکشور  را برشمرده گفت که انصافآ این  عرصه باید با هماهنگی کامل میان دولت افغانستان و بخش خصوصي که کار مطبوعاتي را در طول مدت یازده سال توانمند پیش برده، رشد و رونق بخشید.

وی افزود که نه حکومت افغانستان به تنهايي میتواند از عهده این مسوولیت برآید و نه فعالیت بخش خصوصي بدون هماهنگی ودلسوزی حکومت ثمری می بخشد.

راشدی ضمن آن که بر رعایت قانون از سوی همه رسانه ها تاکید کرد، اضافه نمود كه از برخورد  های سلیقه یی باید اجتناب کرد و در صورت  که قانون عیب  داشته باشد به رفع  عیب آن اقدام کرد و مطابق اصول به فعالیت ادامه داد.

متعاقبآ پیام مشترک بان کی مون  سرمنشی سازمان ملل متحد و خانم ایرینا بوکووا مدير عمومی یونسکو به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات توسط مدير یونسکو در کابل خوانده شدکه  در قسمتی آن گفته شده، آزادی بیان چنانچه  درماده نوزدهم اعلامیه حقوق بشر تسجیل گردیده در توانمند سازی افراد و به وجود آوردن جوامع آزاد ودموکرات نقش اساسی را ایفا مینماید.

حق آزادی بیان که خود یک حق اساسی بشر است زمینه ساز حفاظت و ارتقای همه حقوق بشری نیز میباشد.

پیام دکتور سید مخدوم رهین وزیر اطلاعات و فرهنگ به این مناسبت توسط جلال نورانی مشاور آن وزارت خوانده شد که در بخشی آن گفته شده  ، مطبوعات در شکل گیری افکار عامه، ارتقای آگاهی مردم ، مبارزه با ملت ها برای آزادی و استقلال از چنگ  استعمار و مبارزه با خرافات و عقب مانده گی در تمام جوامع، نقش عظیم داشته  است.

خوشبختانه رسانه های ما از لحاظ کمیت و کیفیت قابل توجه میباشد و آنچه را که توقع داریم این است که رسانه ها معیار های خبرنگاری را همیشه مدنظر داشته باشند و معتقدات دینی و اخلاقی  مخاطبان خود را احترام کنند.

در پیام اضافه شده که،  من به حیث وزیر اطلاعات و فرهنگ ، خود را مکلف به پاسداری از آزادی بیان و نشرات دانسته ازتمام صاحبان رسانه ها، خبرنگاران، قلم بدستان  جامعه، صاحب نظران، اتحادیه های ژورناليستان و کافه مردم افغانستان در خواست میکنم که در پاسداری از رسانه های ما، آزادی بیان وبهتر سازی نشرات درکشور با وزارت اطلاعات و فرهنگ هم آرا وهم صدا شوند و نگذارند تااین دستاوردهای ارزشمند ازمیان بروند.

دراین محفل پیام يان کو بیش نماینده خاص سرمنشی ملل متحد براي افغانستان توسط معصومه ترفه رئیس ارتباطات وواحد  سخنگویان استراتیژیک  یوناما، قرائت گردید.

در قسمتی این پیام آمده است، از روز جهانی آزادی مطبوعات همه ساله به تاریخ  سوم ماه می به منظور بزرگداشت از اصول بنیادی آزادی مطبوعات ، ارزیابی آزادی مطبوعات در سراسر جهان، دفاع از استقلال رسانه ها در مقابل حملات و ارج گذاری  به خبرنگارانی که جان خود را دراین  راه از دست داده اند تجلیل به عمل می آید.

سوم  می در اسامبله عمومی سازمان ملل متحد در سال 1993 میلادی به اثر پیشنهادی که درجلسه بیست و سوم کنفرانس عمومی یونسکودر سال 1991 میلادی به تصویب رسیده بود به مثابه  روز جهانی مطبوعات اعلام گردید.

همینگونه دراین  محفل رئیس یو ان دی پی نیز در رابطه به روز جهانی آزادی مطبوعات صحبت كرد.

خانم هیلی ارشاد رئیس کمیسیون امور  فرهنگی  تعلیمی و دینی ولسی جرگه از سخنرانان دیگر این محفل بود كه دررابطه به آزادی بیان معلومات داده گفت:  آزادی بیان یک حق مدنی و طبیعی است نه امتیاز و ما در طول تاریخ شاهد هستيم  که مبارزات  عظیمی  صورت  گرفته  دراین راستا تا آزادی بیان بدست آورده شود.

وی اضافه کرد که کشورهای غرب صدها سال مبارزه کرده اند تا آزادی بیان خود را بدست آورده اند.

همچنان در جلسات اختصاصي که دراین  محفل برگزار گردید شماری از مسوولین رسانه ها ونهادهای ژورنالیستان در رابطه به تامین مصوونیت خبرنگاران و سایر دست اندرکاران رسانه ها مبارزه با معافیت از مجازات جرایم علیه  آزادی مطبوعات وتنظیم امور رسانه یی توسط خود رسانه ها توضیحات داده وبه سوالات اشتراک کننده گان محفل پاسخ  ارایه كردند.

 

کابل 17 ثور باختر

مبارزه با انواع پدیده های فساد، اعادهء فرهنگ اصیل نظامی، تامین شفافیت و حساب دهی درتمام سطوح وزارت دفاع ملی و ستر درستیز از اولویت های اساسی میباشد.

 این  مطلب را وزیر دفاع ملی امروز  درختم سیمینار مسوولین تفتیش و حقوق آن وزارت بیان داشت.

به گزارش آژانس  باختر ستر جنرال بسم الله محمدی وزیر دفاع  ملی در ختم سیمینار مسولین تفتیش و حقوق آن وزارت درحالیکه  معاونین ، روسا، جنرالان و مسوولین بخشهای تفتیش و حقوق وزارت دفاع ملی و ستر درستیز نیز حضور داشتند ضمن قدردانی از کار وفعالیتها آنان درامور تامین حاکمیت قانون و جلوگیر ی از انواع پدیده های فساد و تامین شفافیت و حساب دهی در صحبتی گفت: فساد با انواع گوناگون آن در پهلوی تروریزم و موادمخدر تهدید دیگری در مقابل حکومت و مردم افغانستان میباشد نیروهای امنیتی افغان بخصوص اردوی ملی به حیث نهادعمده دفاعی کشور با تجهیز ، اکمال وتعلیمات مسلکی نظامی به آن حد از توانایی

های دفاعی رسیده اندتامسوولیت های امنیتی کشور خویش را مستقلانه بدوش گیرند و مردم  انتقال این مسوولیت ها طی مراحل مختلف موفقانه به پیش میرود که این  موفقیت ها حکایت و پیشتیانی همه جانبه مردم کشور  را نیز همراه دارد به منظور حفظ و نگهداشت دارایی ها ومکلفیت های وزارت دفاع ملی و همچنان تحکیم حاکمیت قانون تلاش های همه جانبه دوام دارد.

 به همین گونه به منظور مبارزه موثر،پیگیر و دوامدار در پروسه تقویت قوتهای اردوی ملی ، وزارت دفاع ملی به سه اصل عمده اصلاح ساختار های مناسب، تنظیم و اداره منسوبان ، اصلاح سیستم ها و پروسه های کاری و استعمال موثر منابع متمرکز میباشد.

بعدآ سخنرانان طی صحبت های برهماهنگی و مساعی مشترک درامر مبارزه علیه فساد و انواع آن تاکید نمودند.

سارنپوه عنایت الله  نظری معاون اول وزارت دفاع ملی تدویر همچو سیمینار هارا موثر خواند.

 

كابل باختر 17 ثور

صدها تن از باشنده گان ولایت لوگر امروز تجاوز بی شرمانه نظامیان پاکستانی را در ولسوالی گوشته ولایت ننگرهار تقبیح کردند.

دین محمد درویش سخنگوی والی لوگر به آژانس باختر گفت، دراین  راه پیمایی بزرگ به اشتراک علما، بزرگان، محصلان و سایر اقشار  و نهاد های جامعه مدنی از مرکز و شش ولسوالی آن ولایت درمرکز لوگر راه اندازي گردید.

راهپیمایان علیه نظامی گران پاکستان  شعار میدادند و تجاوز آنان دراین  سوی خط دیورند در ولسوالی گوشته را تقبیح کردند.

دراین  راه پیمایی رییس شورای ولایتی، رئیس شورای صلح و قوماندانان جهادی سخنرانی نموده گفتند، اگر ضرورت  شود، مرد وزن  ولایت لوگر با دست خالی در دفاع از خاک مقدس وسرحدات افغانستان حاضر اند.

همچمانم  باشنده گان ولایت بغلان نیز با سردادن شعارهای ضد پاکستاني  در استدیوم ورزشی شهر پلخمری حمایت  و پشتیبانی شانرا از عملکرد نیروهای امنیتی افغان بخاطر دفاع از حریم افغانستان ابراز نمودند.

 

کابل 17ثور باختر

دکتور عزیز الله  لودین  رئیس عمومی ادارۀ عالی مبارزه  علیه فساد اداری ، امروز در دیدار  بااعضای کادر علمی پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استادربانی گفت این اداره رسالت خود میداندتا پیکار جدی را در پیوند به زدودن فساد اداری درکشور  آغاز نماید.

درآغاز دکتور عزیز الله  لودین از حسن نیت و همکاری وزارت تحصیلات عالی و از استقبال شان جهت مبارزه علیه فساد اداری  به خصوص از ریاست پوهنتون تعلیم و تربیه شهید استاد ربانی قدردانی نموده در رابطه به راه های بیرون رفت  از این معضله و برنامه کاری  و فعالیتهای این اداره  معلومات ارایه  نموده گفت، اداره عالی مبارزه بافساد اداری رسالت خود میداند که تاپیکار جدی را در پیوند به زدودن فساد  اداری درکشور آغاز نماید.

لودین ضمن سپاسگزاری از همکاری های شهروندان در روند مبارزه با فساد اداری گفت: فساداداری  یک چالش بزرگ در فرا راه توسعه  کشور  می گردد، افغانستان ازجمله کشورهای جهان سوم" کشور های روبه توسعه"  نیاز جدی  برتوسعه سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و آموزشی دارد  .

او افزود که نسل نوین و پرورش یافتهء افغانستان امروز گام های خوبی را در جهت صلح و ثبات و پیشرفت وترقی این جامعه برداشته اند که  اين گام ها نمایانگری از مسوولیت پذیری و رسالت  به دوشی این  ها است که نمیخواهند دیگر وارث یک کشور عقب مانده  باشند.

لودین مبارزه با فساداداری را رسالت همگانی دانسته گفت، مبارزه با فساد اداری و نابودی این پدیده شوم کاری یک نهاد و یک گروه خاص نیست، بلکه تمام گروه ها، نهادها و ادارات درامر مبارزه با فساد اداری سهم گسترده گیرند.

سپس دکتور امان الله  حمیدزی رئیس پوهنتون تعلیم و تربیه  شهید استاد ربانی صحبت کرده  افزود که فساد اداری یک موانع جدی در فرا راه آموزش و پرورش این  کشور  است  که برای بیرون رفت ازاین  چالش نیاز به ادارهء جدی همگرایی است.

برمبنای یک خبر دیگر:  دکتور عزیز الله لودین رئیس عمومی اداره عالی مبارزه علیه فساد اداری با اعضای  کادر علمی پوهنتون طبی کابل دیدار کرده است.

دکتور عزیزالله  لودین درین دیدار از حسن نیت و همکاری وزارت تحصیلات عالی و استقبال شان جهت مبارزه علیه فساد اداری  به خصوص ریاست پوهنتون طبی کابل قدردانی نموده ، در رابطه به راه های بیرون رفت ازاین معضله و برنامه کاری و فعالیتهای این اداره معلومات ارایه  نموده گفت، این اداره می کوشد علت عوامل فساد اداری را شناسایی نماید تا درامر جلو گیری آن موثر واقع شود.

دکتور لودین  خواستار تلاش و همکاری های مشترک برای جلو گیری این پدیده شوم شد.

اعضای کادر علمی و ریاست پوهنتون طبی کابل از طرف خود و هم به نماینده گی از وزارت تحصیلات عالی فعالیت های این اداره را درامر مبارزه علیه  فساد اداری موثر دانسته و تعهد نمودند که ازاین  اداره در امر مبارزه علیه  فساد اداری پشتیبانی میکنند.

 

پارون 17 ثورباختر

هزاران شهروند كشور درشهرپارون مرکزولایت شرقی نورستان درواکنش به تجاوزاخیرپاکستان برخاک شان دست به تظاهرات زدند.

معترضان با سردادن شعارهای مرگ برپاکستان ، به این کشورهشدار دادند که ازاقدامات تحریک آمیزدرامتداد خط دیورند دست بردارند.

این تظاهرکننده ها ضمن حمایت ازسربازان شان هشداردادند که اگرتجاوز پاکستان بربخش هایی ازخاک افغانستان ادامه یابد آنان درکنارنظامیان به جنگ با پاکستان خواهند رفت.

اعتراض افغانها برعلیه پاکستان زمانی اوج گرفت که نظامیان این کشور با داخل شدن به خاک افغانستان دست به ساخت تاسیسات نظامی ودروازه زدند.

پس ازاین اقدام نظامیان افغان وپاکستانی دوبار درمحلهء گوشتهء ولایت ننگرهاردرامتداد خط دیورند با هم درگیری شدند.

مرزبانان افغان می گویند که هردوبار سربازان پاکستانی بالای برخی پوسته های شان حمله کردند.

درین درگیری ها یک سربازافغان شهید ودوتن دیگرشان زخمی شدند. ختم/ نالان

درجریان این درگیری ها  بیش ازسی ملیشهء پاکستانی کشته وزخمی شدند نیزچندین تاسیسات ودروازهء ساخته شده درخاک افغانستان توسط پاکستان ازسوی مرزبانان کشورازبین برده شد.

 

کابل 17ثور باختر

باقرائت پیام حامدکرزی رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان کنفرانس اشتغالزایی پایدار در افغانستان آغاز بکار نمود.

به گزارش آژانس باختر، در پیام رئیس جمهور که توسط  پوهاند نعمت الله  شهرانی مشاور ارشد رئیس جمهور در امور دینی قرائت شد، در بخش  ازآن آمده است دولت اسلامی افغانستان تسهیل شرایط کار شایسته و پایدار را از طریق  انکشاف مهارتها و تنظیم بهتر بازار کار در اولویت های استراتیژیک خودقرارداده، وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین را وظیفه  داده است تاجهت تطبیق آن برنامه های لازم را طرح و تطبیق نماید.

در پیام رئیس جمهور علاوه گردید، مایقین داریم  که رسیدن به این  هدف عالی زمانی میسر شده میتواند که ما دارای یک بازار کارفعال باشیم ، بازاری که در آن زمینه های سکتور های مختلف اقتصادی با کارگر ماهر مرفوع شده، با ایجادفرصت های شغلی پایدار و شایسته کارگران از حقوق و امتیازات مادی، و معنوی و اجتماعی شان برخوردار باشند.

بعدا" عبدالهادی ارغندیوال وزیر اقتصاد ضمن صحبتی گفت، سالانه پنجصدهزار  نیروی جوان شامل بازارکار میشوند که ماتوانمندی آنرا نداریم که برای تمام شان زمینه کار را مهیا سازیم و باید یک پالیسی مشخص برای جذب کار گران جدید و کسانیکه در کشور  بیکار هستند، داشته باشیم.

همچنان دراین کنفرانس آمنه افضلی  وزیر کار، امور  اجتماعی ، شهدا و معلولین گفت، هدف اساسی این کفنرانس آماده ساختن  پالیسی برای اشتغالزایی پایدار درکشور  میباشد. وزارت کار، امور اجتماعی، شهدا و معلولین تااکنون چندین مرکز حرفوی فنی را برای کار گران کشور ایجاد کرده که درآنها کارگران مشغول فراگیری شیوه کار به طور فنی و عصری میباشند.

دراین کنفرانس خانجان الکوزی معاون اتاق تجارت وصنایع  و شکریه بارکزی نماینده مردم درولسی جرگه پیرموان موضوعات مطروحه درکنفرانس با لترتیب صحبت نمودند.

همچنان دراین  کنفرانس نماینده بانک جهانی در افغانستان و نماینده سازمان بین المللی ،کار در کابل به همکاری ادارات مربوط با افغانستان تاکید کردند.

کار کنفرانس فردا نیز ادامه می یابد.

 

كابل باختر 17 ثور

نشریه "ایگزاماینر" چاپ امریکا در مقاله روز شنبه خود تحت عنوان " تلک مرگ در افغانستان" و روزنامهء دان چاپ پاکستان در یک مقاله ای تحت عنوان " آینده یک رئیس جمهور منزوی" از واکنش های تند اخیر کرزی در برابر عملکرد نظامیان امریکائی و همچنان در رابطه به امنیت شخصی رئیس جمهور در آینده، موضوعاتی را به نشر رسانده اند.

به گزارش آژانس باختر، نشریه "ایگزاماینر" در بخشی از مقالهء خویش به امنیت شخصی کرزی اشاره کرده و نگاشته است که " بدون محافظت امریکا، کرزی شاید با سرنوشت احمد شاه مسعود که در حمله انتحاری طالبان به قتل رسید، مواجه شود."

روزنامهء‌ دان چاپ پاکستان نیز از تهدید علیه امنیت شخصی رئیس جمهور یاد کرده و در مقاله خود نگاشته است که پس از پایان دوره ریاست جمهوری کرزی به آینده این مرد باید با احتیاط تمام نگریسته شود و در مورد امنیت جسمی کرزی و یافتن نقشی که کرزی را سرگرم نگهدارد، باید فکر کرد."

این مقاله جمله تهدید آمیزی نگاشته است که: " سرنوشت سایر رهبران گذشته افغانستان باید کرزی را از آینده خودش ناراحت سازد و بنابرین باید یکبار دیگر در مورد امنیت جسمی خود فکر کرده و اطمینان حاصل کند."

این روزنامه افزوده است که برای آیندهء مردی که دوره کاری اش پایان میابد و برای همه جوانب درد سر ایجاد کرده است، تضمینی برای حفاظت جانش کار دشواری خواهد بود.

 

دولت اسلامی افغانستان دراین مقطع خاص زمانی توجه محوری خود را روی انکشاف  اقتصادی- اجتماعی کشور مبذول داشته، تاباشد  میزان بیکاری و فقر را  که محصول چندین دهه جنگ و نا آرامی در کشور میباشد، کاهش دهد.  دولت با طرح و تدوین پالیسی های بزرگ اقتصادی مصمم است تا با تطبیق برنامه های بزرگ درعرصۀ ایجاد زیربناها، کشور را به سوی ترقی و تعالی سوق دهد.

مایقین داریم که رسیدن به این  هدف عالی، زمانی میسر شده میتواند که ما دارای یک بازار کار فعال باشیم. بازاری که درآن نیازمندی های سکتورهای مختلف اقتصادی با کارگر ماهر مرفوع شده، با ایجاد فرصت های شغلی پایدار و شایسته، کارگران از حقوق و امتیازات مادی،معنوی و اجتماعی شان برخور دار باشند.

اکنون برماست تابادقت تمام بازار کار کشور را با دید علمی شناسایی نموده، چالشهای موجود را تشخیص و راه حل های مناسب آنرا جستجو نمائیم.

دولت اسلامی افغانستان درمورد  جلب سرمایه گذاری ، به منظور رشد اقتصادی کشور، از هیچ نوع تلاش دریغ نورزیده ، همواره کوشش مینماید تا زمینۀ سرمایه گذاری را با اتخاذ تدابیر لازم مساعد سازد.

یقینآ با بلند رفتن سطح تولید درکشور ، اقتصاد ما از اتکاء به تورید، به حالت خود کفایی و حتی صادراتی گذار خواهد نمود.

 به  هراندازه یی که صنایع مختلف درکشور  رشد مینماید به همان اندازه کار بیشتر ایجاد گردیده و همزمان به آن نیاز به تنظیم بهتر روابط کار با سرمایه تغییر می یابد.

بناء" ما نیازمند ایجادیک پالیسیی وسیع کاریابی هستیم تابتواند امور  کار ، در کشور  را بهتر تنظیم نماید.

دولت افغانستان تسهیل شرایط کار شایسته و پایدار را از طرق انکشاف مهارتها و تنظیم بهتر بازار کار در اولویت های استراتیژیک  خود قرارداده، وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین را وظیفه  داده است تا جهت تطبیق آن برنامه های لازم را طرح و تطبیق نماید.

در فرجام  از وزارتهای اقتصاد و کار اموراجتماعی، شهدا و معلولین اظهار تشکر مینمایم که در هماهنگی باهم و تدویر کنفرانس  اشتغالزایی پایدار در افغانستان راسازماندهی کرده اند. سازمان بین المللی کار و بانک جهانی نیز سزاوار تحسین اند که با همکاری این دونهاد زمینۀ تدویر این کنفرانس مساعد گردیده است. 

سه شنبه ، 17 ثور 1392 ، 14:43

روزجهانی مطبوعات تجلیل شد

 

محمود راقی 17 ثور باختر

از روز جهانی مطبوعات امروز درولایت کاپیسا تجلیل بعمل آمد.

درمحفلیکه  به همین مناسبت درتالار ریاست اطلاعات و فرهنگ  آنولایت تدویر یافته بود، محمد عالم  عبد الله سروری مشاور مطبوعاتی ولایت، احمد هنایش معاون اتحادیه ژورنالیستان آزاد و عدۀ از ژورنالیستان رسانه های دولتی و غیر دولتی شمال کشور اشتراک نموده بودند.

 عبدالواحد هاشمی رئیس اطلاعات وفرهنگ ولایت کاپیسا در مورد مشکلات ژورناليستان صحبت نموده و از کار و فعالیت  آنها در راستای گسترش آزادی بیان قدردانی نمود.

هاشمی از ژورنالیستان خواست نه بخاطر منفعت شخصی، پول و جناح بندی، بلکه به خاطر مردم و وطن شان صادقانه خدمت نمایند.

احمد هنایش معاون اتحادیه ژورنالیستان آزاد گفت، مشکلات وچالش های زیادی فرا راه ژورنالیستان  قراردارد كه از جمله عدم دسترسی به معلومات، نداشتن وسایل ووسایط و دربرخی از ساحات نا امني های نیز از جمله مشکلات ژورنالیستان میباشد.

دراین  محفل برای سی خبرنگار پروان ، کاپیسا و پنجشیر لوح تقدیر داده شد.

سه شنبه ، 17 ثور 1392 ، 14:43

تظاهرات مردم درغزنی پایان یافت

 

غزنی 17 ثورباختر

تظاهرات صدها باشندهء ولایت غزنی پس ازسه ساعت پایان یافت.

این تظاهرات حوالی ساعت یازده پیش ازچاشت امروز درواکنش به آنچه معترضان کشته شدن یک جوان درجریان تیراندازی نیروهای امنیتی می خوانند درشهرغزنی راه اندازی شده بود.

معترضان می گویند که این غیرنظامی حوالی ساعت ده پیش ازچاشت امروز درجریان درگیری نظامیان افغان وطالبان مسلح ازسوی ماموران امنیتی آماج تیراندازی قرارگرفت وجان باخت.

عبدالصبورکه تازه سه روز ازعروسی اش می گذشت پیشهء دکان داری داشت.

محسن یکتن ازمعترضان می گوید که این جوان غریبکاردرنتیجهء تیراندازی سربازان افغان کشته شده است.

معترضان که جسد این جوان را با خود حمل می کردند ازدولت خواهان دستگیری ومجازات سرباز مهاجم شدند.

تظاهرکننده ها ظاهرا" پس ازوعدهء مقامات محلی مبنی بر بررسی این رویداد دست ازتظاهرات کشیدند.

موسی خان اکبرزاده والی غزنی به آژانس باخترگفت که وی دستورداده تا این رویداد به گونهء جدی بررسی شود.

والی غزنی معترضان را به آرامش فراخواند و وعده سپرد که درصورت تثبیت کشته شدن این غیرنظامی به دست سربازان افغان ، عامل این رویداد را مجازات خواهد کرد.

رویدادی که منجربه کشته شدن این جوان شد حوالی ساعت ده پیش ازچاشت امروز درمحلهء سنجتک درشهرغزنی هنگامی رخ داد که گروهی ازطالبان مسلح بالای یک پوسته ماموران افغان حمله کردند.

گفته می شود که دراین درگیری به نظامیان افغان وطالبان آسیب نه رسیده است.