04 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

اخبار فشرده آماری تیم‌ها تا پایان روز دهم جام جهانی 2018روسیه

کابل 3سرطان باختر 1- منابع خبری دهمین روز از بیست و...

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

معین سیاسی و سرپرست وزارت خارجه با سفیر آسترالیا در کابل ملاقات کرد

کابل 3سرطان باختر حکمت خلیل کرزی معین سیاسی و سرپرست وزارت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سه شنبه ، 9 عقرب 1391 ، 13:58

شوراي عالي ستره محكمه جلسه كرد

 

كابل باختر 9 عقرب

  شورای عالی ستره محکمه قبل از ظهر امروز تحت ریاست پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات جمهوری اسلامی افغانستان تشکیل جلسه داد.

به اساس معلومات رياست نشرات ستره محكمه به آژانس باختر، شورای عالی نخست حمله انتحاری روز اول عید سعید اضحی را که درمسجد عيدگاه شهر میمنه  صورت گرفت ، شدیداً نکوهش نموده آنرا یک عمل ناجوانمردانه دشمنان صلح و ثبات کشور دانسته و به حیث جرم غیرانسانی وغیر اسلامی شدیداً محکوم نمود و  به روح تمامی شهدای این حادثه اتحادف ادعیه کرده و به آنان  از بارگاه  ایزد متـعال بهشت برین ، به مجروحین حادثه  صحت كامل  و به خانواده هاي شان صبر جمیل استدعا نمود .

سپس با توجه به استهدای وزارت تجارت و صنایع را جع به توجیه بند  سوم ماده 27 قانون اساسی کشور و نیز چگونگی جرم پنداشتن جرایم نقدی در قوانین مدنی و گنجانیدن مقدار جریمه ها و صورت تحصیل آنها در مقرره ها ، توضیح داده شد که فقره سوم ماده 27 قانون اساسی کشور اصل قانونیت جزاء راتسجیل نموده و پذیرفته است که جزا های تعزیری که علیه افراد حقیقی ویا حکمی ازجانب محاکم ذیصلاح حکم می گردند باید در قوانینی که قبل ازجرم نافذ گردیده ،  پیش بینی شده باشند بناء جزای نقدی هم  یکی از جزا های اصلی شمرده شده بدون حکم محکمه نمیتواند محل تطبیق یابد و درمقرره نیز گنجانیده شده نمیتواند . ازجانب دیگر ماده 520 قانون جزا که ازمجازات نقدی بحث نموده ، مراجع آنرا نیز مشخص کرده است برعلاوه درحالاتی هم  پرداخت پول ازجانب متخلفین  تحت عنوان جریمه نقدی در برخی از قوانین غیر جزایی پیش بینی گردیده که حیثیت مویده تادیبی و انظباطی را دارد مانند وضع کسرمعاش برکارکنان خـــــدمات ملکی و مامورین درتخلفات ازانظبــاط کار ویاهم وضع جریمه ها بر متخلفین شرکتهای غیر دولتی ویا افراد که جزا شمرده نشده بلکه جهت تضمین ارائه خدمات بهترازجانب دولت  وضع و قابل تطبیق میباشد که گنجانیدن آنها در مقررات  مربوط جهت تنظیم و تسهیل هرچه بهتر تطبیق قوانین  مانع قانونی ندارد .

شورای عالی همچنان در رو شنی احکام قانون تشکیل و صلاحیت محاکم وقانون اجراات جزایی موقت پیشنهاد ریاست دارالانشاء شورای عالی را درمورد  ترکیب کمیسیون های رسیده گی به تقاضا های تجدید نظرخواهی در قضایای جزایی مورد تصویب قرار داد .

به همین ترتیب درجلسه  چهار قضیه تنازع صلاحیت رسیده گی به یکعده از قضایای جزایی میان محکمه ابتدائیه شهری ولایت هلمند و محکمه ابتدائیه نظامی ولایت قندهار ،  محکمه ابتدائیه حوزه سوم شهرکابل و محکمه ابتدائیه مبارزه علیه مواد مخدر ، محکمه ابتدائیه شهری هلمند و محکمه ابتدائیه نظامی ولایت قندهار  و محکمه ابتدائیه شهری ولایت جوزجان و محکمه ابتدائیه نظامی آن ولایت  مورد رسید ه گی قرارگرفته و باالترتیــب محاکم   ابتدائیه شهری ولایت هلمند ،  محکمه ابتدائیه  مواد مخدر ولایت کابل ،  محکمه ابتدائیه ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند و محکمه ابتدائیه نظامی ولایت جوزجان  در رسیده گی به قضایای مورد نظر حایز صلاحیت قضایی  دانسته شدند .

درجلسه شورای عالی برعلاوه روی یکعده از تقاضا های تجدید نظرخواهی و درخواستهای تبدیلی محاکم درموضوعات مدنی و جزایی  که ازجانب اصحاب دعاوی و اداره لوی حارنوالی مــطرح گردیده بود رسیده گی صورت گرفته و تصامیم لازم اتخاذ گردید .

 

کابل باختر/9/ عقرب

شماری از روزنامه های چاپی غیر حکومتی در پایتخت که بدسترس قرارگرفته اند ، درشماره های امروزی به بحث روی مسایل مختلف سیاسی ونظامی درکشور پرداخته اند و نیز اخبار و گزارشهای رادرمورد رویداد های جاری کشور و منطقه نشر کرده اند.

روزنامه سخن جدید دربرگ نخست از قول وزیر دفاع انگلیس نوشت که صلح کامل درافغانستان دست نیافتن است .

به نوشته این روزنامه وزیر دفاع بریتانیا در مصاحبه ای با رسانه های غربی عنوان داشته است که انتظار پایان کامل جنگ درافغانستان امر غیر واقعی و دور از تصور است . فیلیپ هاموند وزیر دفاع انگلستان تاکید نموده است که این کشور باید نسبت به اوضاع افغانستان و خروج نیروهایش از این کشور ، نگاه واقع بینانه ای داشته باشد. به باور وی انتظار کامل جنگ وتصورصلح پایدار درافغانستان بعداز سال 2014 امری غیر متحمل به نظر میرسد.

به نوشته این روزنامه وی تاکید کرده است دولت افغانستان تا هنوزهم در بخش هایی این کشور حاکمیت کامل نداشته و همچنین در بخشهای عمده ای از آن نیز حاکمیت کاملاً ضعیف و متزلزل دارد.

در قبال دشمنان خارجی افغانستان مسوولیتی نداریم! مطلب دیگری میباشد که روز نامه سخن جدید از قول ایساف در برگ نخست عنوان کرده است .

 به نوشته این روزنامه مقامات ایساف میگویند که آنها هیچ مسوولیتی در قبال حفاظت افغانستان در برابر حملات دشمنان خارجی اش ندارند زیرا این مساله در ماموریت این تشکیل گنجانیده نشده است .

به همین ترتیب روزنامه سخن جدید مطالب زیر عناوین توزیع تذکره برقی راه جلوگیری از تقلب انتخاباتی، 435 انگلیس قربانی جنگ افغانستان را درصفحه اول شماره امروزی نشرکرده است .

به همینگونه روزنامه انصاف در برگ نخست عنوان کرده است ، عربستان، بزرگترین مرکز اسلامی افغانستان را میسازد.

به نوشته این روزنامه عربستان قصد دارد یک مرکز بزرگ اسلامی را به نام مرکز اسلامی ملک عبدالله که درسطح منطقه بی نظیر خوانده شده است در افغانستان بسازد.

انصاف درمطلبی دیگر زیر عنوان با صلح خوشبختی نمی آورد ؟ ! در برگ نخست نوشته هرکسی خوشبختی را چیزی معنی میکند . اما آنچه از نظر اسلام و انسانیت و مردم افغانستان خوشبختی معنی میشود برقراری ثبات و امنیت درپرتویک نظام اسلامی و انسانی و قانون مدار درکشور آنان است .

به همین ترتیب روزنامه انصاف در برگهای دیگر شماره امروزی به نشر سایر مطالب پرداخته است .

همچنان روزنامه هشت صبح در برگ نخست از قول ایساف عنوان كرده که دفاع در برابر حملات بیرونی ماموریت ایساف نیست .

هیئت اداری و وکلای غیر حاضر استعفا بدهند عنوان مطلب دیگری میباشد که روزنامه هشت صبح در برگ نخست عنوان کرده و آنرا در صفحه 9 شماره امروزی دنبال کرده است.

بیشتر بودجه انکشافی توسط ادارات مصرف نشده است عنوان مطلب دیگری میباشد که روز نامه هشت صبح در برگ نخست نشر کرده است.

به نوشته این روزنامه وزارت مالیه می گوید امسال نیز مانند سالهای گذشته شماری زیادی از وزارت خانه ها و ادارت دولتی بودجه انکشافی خود را به حدکافی مصرف نکرده اند.

با آنکه دوماه به پایان سال مالی باقی مانده است وزارت مالیه میگوید که اکثریت وزارت خانه ها و ادارات حکومتی نتوانسته اند مقدار زیادی از بودجه انکشافی خود را به مصرف برسانند.

امیدواری شورای عالی صلح به عملی شدن وعده عربستان عنوان مطلب دیگری میباشد که هشت صبح در برگ نخست شماره امروزی نشر کرده ودر بقیه صفحه ها دنبال سایر مطالب شده است . اما در برگ نخست از قول وزارت کارو امور اجتماعی خبرداده که کارگران مسلکی به قطر فرستاده میشود .

 روز نامه ماندگار نیز دربرگ نخست از قول ایساف نوشته که از افغانستان دربرابر حملات خارجی دفاع نمی کنیم .

این روزنامه در مطلب دیگر خبرداده که طی سه روز گذشته دو عامل انتحاری در بغلان بازداشت گردید ماندگار در همین صفحه خبر داده که آب کابل از دریاي پنجشیر تامین خواهد شد.

 به نوشته این روزنامه باشنده گان کابل امسال تابستان سختی را به دلیل کمبود آب نوشیدنی سپری کردند اکثر چاه هایی تاعمق 20 تا 30 متری حفر شده بودند ، خشکیدند ، حکومت تصمیم گرفته است تا آب آشامیدنی شهر کابل را از دریای پنجشیر تامین کند.

 در حال حاضر شمار کمی از باشنده گان کابل از شبکه آب رسانی شهری استفاده میکنند . زمین شناسان هشدار داده اند در صورتی که استفاده بی رویه از آب های زیر زمینی ادامه یابد کابل تا پنج سال اینده باکمبود شدید آب روبرو خواهد شد.

 ماندگار در صفحه های دیگر شماره امروزی دنبال سایر مطالب شده است .

به همین ترتیب روزنامه وحدت و دیگران یا در شماره های امروزی به نشر مطالب مشابه ای پرداخته اند و یا دنبال سایر مطالب شده اند.

 

کابل 9 عقرب باختر

وزارت کار وامور اجتماعی پنج هزار کارگر مسلکی کشور را در آینده نزدیک غرض کار به قطر میفرستند.

 

 

محمدعلی سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی درتماس به آژانس باختر گفت که وزارت کار وامور اجتماعی نظر به درخواست قطروتوافق دولت افغانستان پنج هزار کارگر به قطر میفرستد.

وی گفت که اعزام کار گران به اساس یک توافقنامه که سه سال قبل میان افغانستان و قطر به امضا رسیده بود صورت میگیرد.

اوافزود وزارت کار درنظردارد که  درآینده نزدیک این کارگران را از بودجه آن وزار ت به قطر بفرستند و بعدا" مصارف رفتن آنان را از معاش شان وضع نماید.

سه شنبه ، 9 عقرب 1391 ، 13:50

ارزش پول افغاني

 

کابل/ 9عقرب /باختر

به اساس معلومات نجیب الله اختری، رئیس صرافان سرای شهزاده کابل، ارزش پول افغانی  در مقابل پول خارجی بعد از ظهر امروز ازین قرار است.

یک دالر امریکایی خرید90 /52 افغانی فروش 95ر52 افغانی

یک پوند انگلیسی خرید 83 افغانی فروش10/83 افغانی

یک یورو خرید80/68 افغانی فروش90/68 افغانی

یک درهم امارات خرید 20/14 افغانی فروش 25/14 افغانی

یک ریال سعودی خرید 80/13 افغانی فروش 90/13 افغانی

هزار کلدار هندی خرید 1010 افغانی فروش 1020افغانی

هزار کلدار پاکستانی خرید 555 افغانی فروش 556 افغانی

هزار تومان ایرانی خرید 16   افغانی فروش /10ر16 افغانی

 

كابل باختر 9 عقرب

ورزشکاران تیم ملی آشی هارا کاراته کشور صبح امروز بعداز انجام مسابقات با یک مدال نقره ودو برنز از صربیا به وطن برگشتند.

به گزارش خبرنگارآژانس باختر از میدان وهوائی بین المللی کابل، این مسابقات که با حضور داشت گروپ های الف مدال آور هفده کشور در صربیا بر گزار گردیده بود ورزشکاران افغان توانستند یک مدال نقره ودو برنز را از آن خود سازند.

غلام جیلانی غروب ریس فدراسیون کاراته ومشاور کمیته ملی المپیک به خبر نگار آژانس باختر گفت، این رقابت ها که از 24 الی 29 ماه اکتوبر در صربیا برگزار شده بود،بشمول هفت ورزشکار افغان دو صدوشانزده ورزشکار در این رقابت ها شرکت نموده بودند. 

سه شنبه ، 9 عقرب 1391 ، 13:48

تیم کبدی افغانستان به پاکستان رفت

 

کابل باختر – 9 عقرب

تیم پانزده نفری کبدی حلقوی صبح امروز جهت اشتراک در دومین دور مسابقات این رشته به پاکستان رفت.

عبدالمحبوب سروری مسوول رسانه ها در کمیته ملی المپیک به اژانس باختر گفت این رقابت ها با حضور ورزشکاران چهل وپنج کشور از اول الی هفت نوامبر سال جاری در شهر لاهور پاکستان برگزار می گردد.

به گفته منبع، در این سفر دوازده ورزشکار یک مربی یک نفر هیت ویک داور از افغانستان شرکت دارند

طبق یک خبر دیگر:

ورزشکاران تیم ملی پرورش اندام غرض اشتراک در نهمین دور مسابقات قهرمانی جنوب آسیا صبح امروز به هندوستان رفتند.

 این رقابت ها از تاریخ اول الی چهار ماه نوامبر سال جاری در شهر لودیانا هند برگزار می گردد 

سه شنبه ، 9 عقرب 1391 ، 13:46

سه طالب مسلح كشته شد

 

کابل باختر – 9 عقرب

سه طالب مسلح در حمله نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولایت میدان وردک کشته شدند.

دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبر داد سه شورشی طالب در جریان عملیات تصفيوی نیروهای اردوی ملی در مربوطات ولسوالی نرح میدان وردک کشته چهار طالب زخمی وپنج طالب دیگر گرفتار گردید.

گفته می شود در انجام این رویداد یک تعداد مهمات، وسایل وتجهیزات جنگی نیز بدست نیروهای شامل عملیات افتاده است.

طبق یک خبر دیگر:

یک ماین گذار حین جاسازی ماین در مربوطات ولایت غزنی کشته شد.

این مخالف مسلح زمانیکه  قصد داشت یک حلقه ماین ضد وسایط را در مربوطات ولسوالی قره باغ ولایت غزنی تعبیه نماید ماین انفجار نموده وخودش را کشت. همچنان پنج حلقه ماین ضد وسایط را شورشیان به خاطر فعالیت های تروریستی شان درمربوطات ولسوالی بالابلوک فراه جاسازی نموده بودند كه توسط نیروهای اردوی ملی در جریان انجام وظایف امنیتی شان کشف واز بین برده شد .

 

کابل باختر/ 9/ عقرب

سه تن از منسوبان اردوی ملی در پی حوادث جداگانه به شهادت رسیدند.

 دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد ، دو تن از منسوبان اردوی ملی ازاثر انفجارماین در مربوطات ولسوالی گرمسیر ولایت هلمند شهید و دو تن دیگر زخم برداشته و یک تن از منسوبان اردوی ملی در مربوطات ولایت میدان وردک شهید و چهار تن دیگر از منسوبان اردوی ملی درمربوطات ولایات غزنی و هرات از اثر انفجار های کنار جاده زخمی شده اند.

 

کابل باختر/ 9/ عقرب

منسوبان اردوی ملی امروز پنج فرد مشکوک را درولایت هلمند گرفتارنمودند.

دفترمطبوعاتی وزارت دفاع ملی به آژانس باختر خبرداد ، افراد بازداشت شده متهم به فعالیت های تخریبی و ضد دولتی درمربوطات آنولایت میباشند که در جریان گزمه امنیتی ازسوی منسوبان اردوی ملی از مربوطات ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند گرفتار شدند.

سه شنبه ، 9 عقرب 1391 ، 13:28

تفسیر برخبر:

 

گسترش ساحه فعالیت  طیارات بی پيلوت ازمناطق قبایلی به سمت های دیگر پاکستان یک ضرورت مبرم است

کابل 9 عقرب باختر

باآنکه  مقامات حکومت پاکستان حملات طیارات بدون پیلوت نیروهای امریکایی را برمناطق قبایلی آنکشورنقض حاکمیت آنکشور میدانند، مقامات استخبارات آنکشور میگویند که این  گونه حملات بیشتر درهماهنگی و به اساس اطلاعات آنان صورت میگیرد.

به گزارش آژانس باختر، اخیرآ رحمان ملک وزیر داخله  پاکستان در صف آن مقامات كشورش قرارگرفت که حملات طیارت بدون سرنشین امریکا بر مناطق  قبایلی پاکستان را نقض حاکمیت آنکشور دانسته اند. این مقام  پاکستانی در آخرین اظهاراتش هشدار داده است، هرگاه این  گونه حملات متوقف نگردد پیامد آن اعتراض گسترده مردم  پاکستان خواهدبود. رحمان ملک گفته است که حملات طیارات بدون سرنشین برمناطق قبایلی یک مبارزه  بیهوده است و برای ازمیان برداشتن تروریزم  راه حل مناسب نیست.

تنها رحمان ملک نیست که خواستار توقف حملات طیارات بدون پیلوت برمناطق قبائیلی در پاکستان است قبلاً حناربانی كهر وزیر خارجه پاکستان نیز نسبت به ادامه چنین حملات هشدار داده بود.

 سید یوسف رضا گیلانی نخست وزیر پیشین آنکشور نیز خواستار خاتمه بخشیدن به حملات طیارات بدون سرنشین به مناطق قبائیلی گردیده بود و در روز های اخیر، عمران رییس حزب تحریک انصاف پاکستان با به راه اندازی یک مارش کوشید تا از پشاور به مناطق قبائیلی برود و نسبت به ادامه طیارات بدون سرنشین بر آن مناطق واکنش نشان دهد .

با آنکه مقامات پاکستانی بارها نسبت به حملات طیارات بدون سرنشین امریکا در مناطق قبائیلی هشدار داده اند مگر ادامه این گونه حملات نشان میدهدکه مقامات امریکایی نسبت به چنین اعتراض ها و هشدار ها بی تفاوت اند و کارخود را میکنند.

 به باور آگاهان سیاسی دکتورین نظامی امریکا معتقد اندکه استفاده از طیارات بدون سرنشین بهترین گزینه برای سرکوب افراد القاعده و افراد کلیدی گروه طالبان است که درمناطق قبائیلی پاکستان پنهان و مصون اند امریکایی ها و سازمان های استخباراتی کشورهای دیگر غربی تاکید براین امر دارند که طالبان و القاعده پایگاه های مصئون در مناطق قبائیلی و بخش های دیگر از خاک پاکستان دارند که رسیدن به آنها تنها ازطریق هواپیما های بدون پیلوت امکان پذیراست در حاليكه عملیات هاي کوماندويی میتواند جان سربازان را به خطر اندازد .

 ازطرف دیگر همکاری های مخفی و پنهان میان نهادهای استخباراتی غرب و پاکستان وجود دارد قبلاً یک مقام استخباراتي پاکستان گفته بود که این طیارات بیشتر به اساس اطلاعات سازمان های استخباراتی آنکشور دست به عملیات میزنند  و سفر اخیر رییس آی اس آی به واشنگتن این گونه همکاری ها را بیشتر ساخته است.

 به اساس گفته های مسوولان استخبارات پاکستان، همکاری با امریکا در خصوص حملات هواپیماهای بدون سرنشین منفعت های برای اداره استخبارات نظامی پاکستان در پی دارد.

 به عقیده آگاهان سیاسی به این ترتیب امریکا طرف قضیه در پاکستان را پیدا نموده و آنچه را انجام میدهد بیشتر از قوت نظامیان در دستگاه حکومت پاکستان سر چشمه میگیرد و آنچه را مقامات ملکی پاکستان میگویند حرف های بی تاثیر است زیرا این نظامیان اند که درپاکستان حرف اول را میزنند و در سرنگوني نظام های ملکی به اساس کودتا ها، بیشتر از هرکشور دیگر تجربه دارند.

 ضمناً این گفته ها نیز وجود داردکه آی اس آی میکوشد تا مبارزه امریکائیان را با تروریزم درمناطق قبائیلی حفظ نماید در حالیکه رهبران طالبان و القاعده، آنانیکه امریکا برای گرفتاری و یا نابودی شان جایزه تعیین نموده یا به کویته بسر میبرند و یا در کراچی و دیگر شهر های پاکستان مصئون زندگی می نمایند و برای ادامه فعالیت های شان برنامه ریزی میکنند بهتر است طیارات بی پیلوت ساحه فعالیت شان را گسترش دهند و با سرزدن به کویته و کراچی سراغ رهبران اصلی القاعده و طالبان را بگیرند.