06 ثور 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن سه هراس افگن در تخار

تالفان 6 ثور باختر سه هراس افگن دیشب در ولایت تخار...

کشته شدن چهارده مخالف مسلح در لغمان

مهترلام 6 ثور باختر چهارده مخالف مسلح دیروز در ولایت لغمان...

پنج فرد ملکی در غزنی زخم برداشتند

غزنی 6 ثور باختر پنج فرد ملکی دیروز در ولسوالی ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل باختر5 ثور
کارگاه آموزشی زیرنام " هماهنگی دیپارتمنت بازسازی کاریز های برنامه ملی انسجام ساحه یی و برنامه ملی میثاق شهروندی " برگزارشد.
به گزارش آژانس باختر: درآغازاین کار گاه ، پوهنمل مجیب الرحمن کریمی وزیراحیا وانکشاف دهات ، تاریخ کهن کاریزها و نقش ارزنده آن را درسیستم آبیاری و رشد زراعت  درافغانستان توضیح کرد و راه شیوه های سریع ، موثرو مفید بازسازی کاریز های دهات کشور را بسته به هماهنگی و کار باهمی برنامه های ملی انسجام ساحه یی میثاق شهروندی ، پلان و برنامه پس از سروی و بررسی دقیق ، تدارک منابع بیشترکمک کننده ، خود کفایی و توانمندی برنامه ها دانست .
وی همچنان به خاطرجلوگیری از ضیاع وقت و مصرف بجا و با مورد وجوه مالی درپروژه های احیا مجدد و کاریزها ، توجه مسولان و انجنیران را جلب کرد.
هلمندی مشاور ارشد زراعت و انکشاف ریاست جمهوری درمورد سروی دقیق تخنیکی ، طرح ، تحقیق و مطالعات ، شرایط محیط زیستی ، مناسبات اجتماعی ، نقش آب ، زراعت و اقتصاد درحیات جامعه صحبت کرد.
همینگونه حشمت غفوری رییس اجرائیه برنامه ملی انسجام ساحه یی وزارت احیا و انکشاف دهات ، ازفعالیت های انجام شده درپیوند به حکم رییس جمهوری کشور درمورد بازسازی کاریز ها معلومات داده و بر اصل هماهنگی میان برنامه مربوط و برنامه ملی میثاق شهروندی تاکید کرد.
برمک مشاوربرنامه ملی میثاق شهروندی ، درصحبتی کار مشترک و هماهنگی میان برنامه ها را انگیزۀ رسیدن به هدف دانسته و آماده گی برنامه ملی میثاق شهروندی را دراین راستا ابرازکرد.
وزارت احیا و انکشاف دهات به هدف بازسازی کاریزها، دیپارتمنتی را  درچوکات برنامه ملی انسجام ساحه یی ایجاد کرده تا درکنار برنامه ملی میثاق شهروندی و درهماهنگی با وزارت های زراعت ، مالداری وآبیاری و انرژی و آب ، کاریز های خشک شده را بازسازی کند و به استفاده دهقان ها کشور قراردهد. احمدضیا احمدی

 

شهرغزنی 5 ثورباختر
مقامات محلی درولایت غزنی می کوشند با تربیه و گماشتن نرس قابله ها در درمانگاه ها ، ازمیزان مرگ و میر مادران و نوزادان بکاهند.
این مقامات درگام نخست اقدام به تربیه چهل و چهار بانو به عنوان نرس قابله کردند.
این بانوان برای دوسال درزمینه نرس قابله گی درغزنی تحصیل کردند.
عبدالکریم متین والی غزنی درمراسم فراغت این نرس قابله ها گفت که با گماشتن این نرس قابله ها در درمانگاه های دور و نزدیک غزنی ، میزان مرگ و میرمادران و نوزادان کاهش خواهد یافت.
اوبا اشاره به فراهم شدن آموزش نوین طبی درافغانستان گفت که روند آموزش بانوان به عنوان نرس قابله و گماشتن آنان در درمانگاه های غزنی را ادامه خواهند داد.
نهاد او ، آر ، سی ، دی ، تمویل کننده این برنامه می گوید که دوره های تازه آموزش نرس قابله گی را برای صدها بانو در غزنی زیر دست دارند.
افغانستان هنوز بدترین مکان در دنیا برای مادران به حساب می آید.
به اساس ارقام ارایه شده ، در هر نیم ساعت در افغانستان یک مادر هنگام ولادت جانش را از دست می دهد.ختم/ابوی

شهرغزنی 5 ثورباختر
شهروندان غزنی از کاهش بهای برق استقبال کردند.
این شهروندان سالها دربرابر مصرف هرکیلووات برق ، تا سی وپنج افغانی به دولت می پرداختند اما پس ازاین تنها شش افغانی دربرابر هر کیلووات انرژی خواهند پرداخت.
شهروندان غزنی سالها از برق پرهزینه حرارتی استفاده می کردند و ازاین رو بهای آن خیلی گران بود ؛ اکنون دولت این ولایت را به برق وارداتی وصل کرد و اینکار باعث شد تا بهای انرژی به گونه خوشحال کننده یی به شهروندان کاهش یابد.
زاهد مالک فروشگاهی درشهر غزنی می گوید که تا پیش ازاین بیشتر درآمدش را صرف پرداخت صرفیه برق می کرد اما اکنون و باکاهش بهای برق خوشحال است.
یک مسوول اداره برق غزنی به آژانس باخترگفت" شهروندان غزنی درگذشته چون از برق حرارتی مصرف می کردند دربدل هر کیلووات تا سی وپنج افغانی پول پرداخت می نمودند اما حالا که دولت توانسته غزنی را با برق وارداتی وصل کند ، شهروندان دربرابر مصرف هر کیلووات برق تنها شش افغانی می پردازند."
وصل شدن غزنی به برق وارداتی همچنان باعث شده تا بهای هرکیلووات برق به ساحات تجارتی از چهل افغانی به شانزده افغانی کاهش یابد.ختم/ابوی

شهرمزارشریف 5 ثورباختر
سربازان اردوی ملی درشمال کشور برای صدخانواده بی بضاعت ولایت بلخ کمک کردند.
این کمک ها شامل مواد غذایی و غیرغذایی بود که امروز به نیازمندان درولسوالی دهدادی توزیع شد.
یک فرمانده قول اردوی شاهین درشمال کشور به آژانس باخترگفت که دراین دور برای صد خانواده برنج ، روغن ، لوبیا ، آرد ، ترپال ، کمپل  ولباس توزیع شد.
اوگفت روند کمک های اردوی ملی به نیازمندان درشمال کشور ادامه دارد.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL