29 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

درحمله انتحاری چهار راهی قمبر پانزده تن شهید گریده اند

درحمله انتحاری چهار راهی قمبر پانزده تن شهید گریده اند

کابل باختر 29 میزان شاهدان عینی مدعی اند در حمله انتحاری...

برگسترش مناسبات فرهنگی به خصوص گردشگری میان افغانستان وعراق تاکید شد

برگسترش مناسبات فرهنگی به خصوص گردشگری میان افغانستان وعراق تاکید شد

کابل باختر29 میزان پوهنیار سیده مژگان مصطفوی معین مالی ، اداری...

واژگون شدن یک محموله جنگ افزار سربازان اردو دردریای کوکچه

واژگون شدن یک محموله جنگ افزار سربازان اردو دردریای کوکچه

شهرفیض آباد 29 میزان باختر یک محموله جنگ افزار سربازان اردوی...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

محمود راقی  باختر  29 میزان
یک زن جوان روز گذشته در کاپیسا به قتل رسید.
محمد رضا یعقوبی قومندان امنیه ولایت کاپیسا به آژانس باختر گفت ،این زن سی ساله در منطقه الیاس خیل مرکز آن ولایت در جریان درگیری میان دو خانواده از اثر فیر تفنگ چرهیی به قتل رسید.
منبع افزود:قاتل توسط پولیس بازداشت شده است. لیلما

شهرجلال آباد 29 میزان باختر
برای صدها خانواده  نیازمند  وبازگشت کننده ازپاکستان درولایت ننگرهار کمک شد.
این کمک ها شامل مواد غذایی ، لباس و وسایل آشپزخانه خوانده شده است.
یک منبع اداره امورمهاجرین و عودت کننده گان ولایت ننگرهار به آژانس خبری باخترگفت که دراین دور برای بیش از پنج صد خانواده  نیازمند و بازگشت کننده از پاکستان توزیع شده است.
اوگفت نهاد های کمک رسان این کمک ها را تهیه دیده بودند.ختم/ابوی

شهرجلال آباد 29 میزان باختر
کارپاککاری کانال آب بیز اکمالاتی درولایت ننگرهار آغازشد.
این کانال به درازای یک هزار وشش صد متر درگذشته ها منبع خوبی برای آبیاری زمین های کشاورزی هزاران کشاورز بود اما باگذشت زمان و با تراکم کثافات وخاک وریگ ازکارایی بازماند.
یک منبع شاروالی جلال آباد به آژانس باخترگفت که این کانال آبیاری به هزینه  پنجاه و پنج هزار دالر ازبودجه  آن اداره پاکسازی خواهد شد.
اوگفت با پاکسازی این کانال ، بهره گیری آن برای آبیاری زمین های کشاورزی آغازخواهد شد.ختم/ابوی

کابل باختر/29 /میزان
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(26) پاینترین(6)
سالنگ شمالی، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(6) پاینترین(3-)
سالنگ جنوبی، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(12) پاینترین(4)
قندهار، آفتابی بلندترین درجه حرارت(29) پاینترین(9)
بامیان ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(3)
هرات، آفتابی بلندترین درجه حرارت(21) پاینترین(6)
فراه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(29) پاینترین(11)
مزار شریف، آفتابی درجه حرارت(29) پاینترین(14)
کندز، ابر بلندترین درجه حرارت(27) پاینترین(13)
جلال آباد، آفتابی بلندترین درجه حرارت(33) پاینترین(16)
غزنی، آفتابی بلندترین درجه حرارت(17) پاینترین(1)
لشکرگاه، آفتابی بلندترین درجه حرارت(32) پاینترین(12)
خوست، آفتابی بلندترین درجه حرارت(30) پاینترین(11)
جبل السراج، نیمه ابر درجه حرارت(26) پاینترین(6)
میمنه، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(17) پاینترین(8)
تالقان، نیمه ابر  بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(10)
فیض آباد، ابر  بلندترین درجه حرارت(23) پاینترین(2)
لوگر، ابر بلندترین درجه حرارت(27) پاینترین(3)
قلعه نو، آفتابی بلندترین درجه حرارت(17) پاینترین(4)
فیروز کوه ، آفتابی بلندترین درجه حرارت(19) پاینترین(2-)
شبرغان ، نیمه ابر بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(8)
طلوع آفتاب(6) و (3) دقیقه و غروب آن(5) و (11) دقیقه. ختم/فرشته

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL