05 میزان 1399

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

دو غیر نظامی در کندز جان باختند

دو غیر نظامی در کندز جان باختند

کندز/ 5میزان/ باختر دو غیر نظامی در انفجار ماینی در ولسوالی...

مسابقات ورﺯشى در غزنی آغاز شد

مسابقات ورﺯشى در غزنی آغاز شد

غزنی/ 5میزان/ باختر مسابقات ورﺯشى (جام وحدت) در ولسوالى مالستان غزنی...

اوج موج سوم ویروس کرونا در ایران

اوج موج سوم ویروس کرونا در ایران

تهران/ العالم/ 5میزان/ باختر عضو کمیتۀ علمی ستاد ملی مقابله با...

Youtube Player

khantry design

اعلانات

اجتماعی

میدان شه/۵ میزان/ باختر
درپی پاکسازی شاهراه میدان شهر- نرخ ازوجود طالبان مسلح، حکومت درتلاش ترمیم سرک ، پل وپلچک دراین مسیراست.
طالبان با بمب وماین گذاری بخش هایی ازسرک عمومی میدان شهر- نرخ وده ها پل و پلچک آن را تخریب کرده اند؛ چالشی که روند عادی کاروان های مسافربری و تجاری را به مشکل مواجه کرده است.
یک مقام محلی درمیدان وردگ به آژانس باخترگفت که روند ترمیم سرک ، پل و پلچک درمسیرمیدان شهر- نرخ آغازشده است.
اوگفت حکومت ملیون ها افغانی را صرف ترمیم این شاهراه کرده است.
با این حال روند ترمیم این شاهراه همچنان ادامه دارد.
رانندگان موترهای مسافربری وتجاری می گویند که روزتا روز با ترمیم بخش هایی از سرک ، پل و پلچک، جریان ترافیک عادی می شود.
طالبان در افغانستان بیشتر به کارگذاری بمب و ماین در راه های پررفت و آمد متوسل می شوند؛ اقدامی که درکناراینکه بیشتر غیرنظامیان را قربانی می گیرد، تاسیسات عامه ازجمله سرک ، پل و پلچک را آسیب می رساند. ختم/ابوی

کابل/ ۵ میزان/ باختر
سره میاشت برای تشویق خانواده ها به رعایت توصیه های صحی و روند توزیع صابون به شهروندان را آغازکرده است.
قرار است به ده ها هزارخانواده درکابل و شماری از ولایت ها صابون دست شویی توزیع شود.
سره میاشت می کوشد با این روش ازگسترش ویروس کرونا در افغانستان جلوگیری کند.
دفتررسانه های سره میاشت با پخش خبرنامه یی می گوید که این روند ازکابل آغاز شد، رضا کاران این نهاد برای هزارخانواده درکابل صابون دست شویی توزیع کردو این روند درشماری ازولایت ها نیز ادامه دارد.ختم/ابوی

جلال آباد ۴ میزان باختر
جاده کامه – کوزکنر ننگرهارپس ازساختمان وقیرریزی به بهره گیری رسید.
این جاده به درازای دوازده ونیم کیلومتروپهنای شش متر، ولسوالی های کامه وکوز کنر را باهم و نیزبا شاهراه عمومی ننگرهار وصل می کند.
بانک جهانی برای ساخت وقیریزی این جاده یک صدوچهل ویک ملیون افغانی کمک کرد.
یک مسوول ریاست فواید عامه ننگرهاربه آژانس باخترگفت که دردوطرف این جاده، ده ها آبرو،و پلچک ساخته شده است.
ضیاالحق امرخیل والی ننگرهاردرمراسم گشایش این جاده ازمردم خواست که ازتاسیسات عامه همچو مال خانه شان حفاظت کنند.
دهقانان درکامه وکوزکنرمی گویند که ساخت جاده باعث رونق کشت وکارشان خواهد شد.
همچنان باشندگان کوزکنر خوشحال اند و می گویند پس ازاین برای انتقال فراورده های زراعتی وبیماران شان به بازارها و شفاخانه ها مجبورنیستند پول بیشتر بپردازند وراه های پررخم وپیچ را طی کنند.ختم/ابوی

جلال آباد/ ۴ میزان/ باختر
صدها زنی که درننگرهارکارهای حرفه یی آموخته اند، پول دریافت کردند.
این زنان که به همکاری ریاست کارواموراجتماعی ننگرهار حرفه آموخته اند، اکنون قرار است با سرمایه کوچکی که دراختیار شان قرارداده می شود، مشغول به کار شوند.
دراین دور یک هزارو دوصد زن هرکدام هفت هزاروهفت صد افغانی پول دریافت کردند.
مهره دوزی، خیاطی و تولید رب و آچار، حرفه های آموخته شدۀ بیشترین این زنان است.
یک مسوول ریاست کارواموراجتماعی ننگرهاربه آژانس باخترگفت که این زنان با سرمایه اندکی که اکنون دراختیاردارند می توانند نظربه حرفه شان کارکنند و اقتصاد خود و خانواده شان را رونق بخشند.
نهاد کمک رسان افغان اید می گوید که تلاش دارند برای زنان بیشتری کمک کنند تا با اشتغال درکاری، زندگی شان بهتر شود.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL