03 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سر دسته طالبان، طبل جنگ نواخت

سر دسته طالبان، طبل جنگ نواخت

کابل باختر 3 سرطان سر دسته طالبان بار...

طالبان و داعشی ها عامل کشتار مردم درماه رمضان

طالبان و داعشی ها عامل کشتار مردم درماه رمضان

کابل باختر/ 3/ سرطان ماه رمضان ، ماه اطاعت ، عبادت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل باختر/ 3/ سرطان
اطلاعیه وزارت کار ، اموراجتماعی ، شهدا و معلولین !
رژیم آغاز و ختم کار ، کارکنان ادارات مرکزی وولایتی کشور پس از ماه مبارک رمضان مطابق ششماه اول سال میباشد یعنی رژیم آغاز وختم کار به اساس پنج روز کاری و دو روز رخصتی درهفته درشهر کابل :
*ازاول حمل الی اخیر ماه سنبله آغاز کار ساعت 30/7 صبح و ختم کار ساعت 30/4 بعداز ظهر با داشتن یک ساعت وقفه از ساعت (12) الی (1) بعداز ظهر جهت ادای نماز و صرف طعام .
رژیم آغاز و ختم کار دربانک ها و ولایات کشور به اساس شش روز کار درهفته .
*ازاول حمل الی اخیر ماه سنبله آغاز کار ساعت (8) صبح و ختم کار ساعت (4) بعد از ظهر با درنظر داشت یک ساعت وقفه از ساعت (12) الی (1) بعد ازظهر جهت ادای نماز و صرف طعام و درروزهای پنجشنبه آغازکار ساعت (8) صبح و ختم کار ساعت (1) بعداز ظهر .
*اوقات کاردر موسسات تولیدی ، خدماتی ، بخش های دایماً فعال ( تنظیم شفت های کار ) موسسات نشراتی ، صحی ، معارف وتحصیلات عالی با درنظر داشت خصوصیات کار ، لوایح مربوط و شرایط اقلیمی ، رژیم کارشان را درشش ماه اول سال درهفته (40) ساعت تنظیم و عیار سازند.
ختم/ جاوید روشان

ایبک 3 سرطان 1396 
شهر ایبک مرکز ولایت سمنگان  روزهای پرازجمع وجوش مردم را شاهد است .
مردم ازگرد و گوشه ی سمنگان به مرکز ولایت شان آمده اند تا برای تجلیل ازعید سعید فطر آماده شوند.
بابه اگبر67 ساله باشنده قریه گل قشلاق ایبک مرکز سمنگان  در کنار جاده با دور دادن غربال مصروف پاک کاری کشمش است ومی گوید که درماه مبارک رمضان وخاصتا بانزدیک شدن عید سعید فطر کارهای شان خوب شده و بطور اوسط روزانه 6  کارتن کشمش پاک کاری میکنم ودر بدل پاک نمودن هر کارتن کشمش از دکاندار200 افغانی مزد می گیرد.
اوگفت:( ای پچم  مه مزدور کار استم هر روز کشمشی دکانداره پاک میکنم  اگه 6 کارتن کشمشه پاک کنم بری مه 12 صد افغانی اجوره میته که خدا مهربان استه او خودش روزی رسان هسته به هرقسمیکه میشه روزی را میرسانه ). 
وی درحالی که از پیشانی اش عرق می ریخت با مهارت خاص غربال را دور می داد وچوبک کشمش را پاک می کرد گفت:سمنگان یک ولایت زراعتی است امسال به تناسب سال های قبل باران نبارید خشکسالی آمد و اقتصاد خانوادها ضعیف شده  واین موضوع سبب شده که مردم کمتر میوه عیدی بخرد.
حکمت الله 25 ساله خوراکه فروش دربازار پائین  شهر ایبک می گوید دردوکان او انواع خوارکه باب وشرینی باب از داخل کشور وخارج از کشور موجود است اما بدلیل خشکسالی اقتصاد خانوده ها ضعیف شده به همین دلیل با آمد آمد عید در فروشات آنان تغییرات زیاد بیامده ومردم میوه جات عیدی کمتر میخرند.
وی گفت ( با نزدیک شدن عید بازر کمی خوب شده است باشندگان قریه های ،گل قشلاق ، سبزی پوش ،سرغانی ، حسن خیل وخواجه سبزی پوش که مشتریان ما است در دکان تجمع کرده ومیوه عیدی میخرند ازیک هفته بدینسو روزانه از 40 هزار تا 60 هزار افغانی فروشات دارم).
اما تعداد از شهروندان سمنگان ازبلند رفتن نرخ مواد خوراکه به خصوص شرینی باب شکایت کردندو عبدالغیاث 38 ساله یک دهقان قریه قوچنهال ایبک میگوید.
من 5 فرزند شامل دو دختر وسه پسردارم از اینکه خشکسالی آمد زراعت خوب نشد  وبرای فرزندان لباس خریداری کردم واما به علت پائین بودن افتصاد نتوانستم برای خود وخانم خود کالا جدید جور کنم.
وی که ازبلند رفتن مواد خوراکه شکایت داشت گفت تاحال میوه عیدی نه خریدم به خاطر که درسال گذشته یک کیلو کلچه 80 افغانی بود واما امسال به  افغانی120 رسیده است.
و اما جوره قل 52 ساله یک دهقان قریه لرخابی ولسوالی حضرت سلطان  از آمدن عید خوشحال بوده که از یک دکان رخت فروشی چندین رقم رخت را برای اعضای خانواده خود خریداری کرده گفت.
( عید خوش آمد امروز 2 سراچه تربوز به مبلغ 8 هزار افغانی قروختم  سه جوره لباس به دختران ، 4 جوره لباس پسران و 2 جوره لباس برای وخانم خود خریدم.)
این دهقان از فروشات محصولات زراعتی خود که تربوز وخربوزه است راضی به نظر می رسید گفت   امسال حاصلا ت تربوز وخربوزه خوب است همه روزه یک یا دو سراچه خربوزه وتربوز به شهر می اورم وآن را میفروشم  به همین دلیل امروز فروشات تربوز را کالا میوه عیدی خریدم.
در همین حال مولوی جان محمد یک تن از علمای سمنگان میگوید این عید یک فرصت خوبی برای خانواده ها مساعد می سازد تا از دوستان و اقاریب شان دید و بازدید نمایند.
وی میگوید ( اگر کسی با کسی شکر رنجی داشته باشد به خانه یکی دیگر برود و عید را با هم تبریکی بگویند همدیگر را به آغوش بگیرند و در این روز ما نباید بین خود کینه و کدورت را دامن بزنیم همگی با احساس اسلامی خوشحالی کنیم).
از سوی دیگر  مسئولان شهرداری ایبک بلند رفتن مواد خوراکی خاصتآ شیرینی باب را تایید نمودند نور احمد سامع شهردار ایبک گفت.
با نزدیک شدن عید اکثریت مردم جهت خریداری به بازار می آیند و خوراکه های مورد ضرورت شان را می خرند از این لحاظ از نگاه اقتصادی زمانی که تقاضا نسبت به عرضه در بازار بیشتر شود این امر باعت بلند رفتن نرخ مواد اولیه میشود.
. به گفته وی از اینکه بازار آزاد است آنان نمیتوانند نرخ ها را اداره و بررسی نمایند
در همین حال منیر رحیمی مسول مطبوعات قومندانی امنیه سمنگان میگوید پولیس این قوماندانی با همکاری سایر نهاد های امنیتی تدابیر شدید امنیتی را در روز های عید اتخاذ نموده است تا مردم روز های عید شان را به خوبی و آرام تجلیل نمایند.
اوگفت آنان در طی یکماه گذشته شبانه به در مساجدی که ختم های قرآن عظیم الشان و نماز تراویح ادا میشد بخاطر تامین امنیت نماز گزاران پولیس توظیف کرده بودند .
وی علاوه کرد آنان در طی دوروز گذشته با ایجاد پوسته های بازرسی بیشتراز 120 اله جاریه را ازنزد افراد واشخاص ولگرد جمع آوری و استفاده پتاقی ها را نیزممنوع قرارداده است ویک تعداد زیاد از تفنگچه های پلاستیکی وپتاقی از دکان ها جمع آوری وآتش زده است.ختم/ابوی

 

شهراسعد آباد 3 سرطان باختر
برای صدها زن نیازمند وفقیر درولایت کنر کمک صورت گرفت.
این کمک ها ازسوی نهاد های کمک رسان جهانی ازطریق اداره های محلی کنر به هفت صد زن نیازمند صورت گرفته است.
یک مسوول اداره ی هلال احمر افغانی درشرق کشور به آژانس باخترگفت که دراین دور برای هفت صد زن نیازمند بوره ، روغن و ده هزار پول نقد کمک شده است.
این زنان درجریان بررسی ها نیازمند و بدون سرپرست درکنر خوانده شده اند.ختم/ابوی

شهرهرات 3 سرطان باختر
کمک های عیدانه سازمان اجتماعی جوانان ولایت هرات به پنجصد خانواده نیازمند توزیع شد.
این کمک ها که شامل مواد غذایی میباشد درآستانه عید سعید فطرضمن مراسمی باحضور جنرال محمد جمعه عدیل قوماندان زون انصاروسرپرست مقام ولایت توزیع شد.
درین مراسم  که درسالون غازی امان الله خان برگزارشده بود، جنرال عدیل ازابتکار سازمان اجتماعي جوانان به خاطر تدارك كمك هاي بشردوستانه به افراد نیازمند قدرداني نمود واين اقدام را به فال نيك گرفت.
سرپرست ولایت هرات براي برگزاركننده گان این برنامه طول عمر باسعادت استدعا نمود
عدیل گفت:" اميدوارم روزي برسد كه آرامش وآسايش بيشتر درجامعه استقرا پيدا كند ومشكلات مردم بی بضاعت برطرف شود .
او، جوانان را به همديگر پذيرایی سفارش نمود وتاكيد نمود كه نياز امروز جامعه وحدت ويكدلي است،  اگر وحدت واتحاد نداشته باشيم،  هيج نداريم همه خوشبختي ها وسعادت درسايه اتحاد به وجود ميايد.
درین مراسم فکوری رییس سازمان اجتماعی جوانان ولایت هرات نیزازتداوم این برنامه هابه هدف دستگیری نیازمندان اطمینان داد.
او نیزازجوانان خواست تا با نيروهایی امنيتي همكاري نمايند وجلو فعاليت افراد فرصت طلب را بگيرند.
این نخستین برنامه سازمان اجتماعی جوانان است که دراستانه عید سعید فطردرشهرهرات برگزارمیشود.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL