30 اسد 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل 29جدی باختر

بیش ازیکهزارودوصد جوان کارگرکه برای ساختمان دوپروژه عمرانی دربغلان دربرابردریافت غذا کارکرده بودند ، امروزمواد غذایی توزیع شد.

این جوانان بالای ساختمان پروژه های پاک کاری کانال وترمیم وجغل اندازی سرک که ازسوی ریاست احیا وانکشاف دهات وسازمان غذایی جهان پیش برده می شد ، کارکرده اند.

دیپلوم انجنیرشفیق احمد علم یاررییس احیا وانکشاف دهات ولایت بغلان به آژانس اطلاعاتی باخترگفت، برای هریک ازاین کارگران  که سه ماه درساختمان این دوپروژه کارکرده  اند ، یک بوری گندم ، سه ونیم کیلو روغن ، شش کیلودال ونمک ازسوی سازمان غذایی جهان توزیع شد.

این جوانان ظرف سه ماه کانالی را به طول بیست وچهارکیلومترپاک کاری کرده ونیزیک سرک را به طول چهل وهشت کیلومترترمیم وجغل اندازی نموده اند.

به گفته رییس احیا وانکشاف دهات بغلان ، برنامه کاردربرابرغذا درسراسراین ولایت ادامه دارد .

اوگفت که توزیع مواد غذایی به کارگران پروژه های عمرانی ، آغازشده است.

 

فیض آباد/ باختر/ 28/ جدی

ازاثرفرود آمدن برفکوچ دیروز درمربوطات ولایت بدخشان یازده تن هلاک ، پانزده تن زخمی و چهارمنزل رهایشی کاملا"ً تخریب شده است.

این مطلب را ثنا الله امیری رییس اداره آماده گی مبارزه با حوادث ولایت بدخشان به خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر اظهار نموده افزود :" دراثر فرود آمدن برفکوچ دیروز در قریه عمران ولسوالی های خواهان ارغستان یازده نفر هلاک ،پانزده تن زخمی گردیده و دونفر مفقودلاثر میباشد .

 همچنان 4 منزل رهایشی تخریب و 200 راس مواشی تلف گردیده است.

 وی می گوید ، همچنان درمنطقه چشمه دختران ولسوالی شهر بزرگ دو برادر درمسیر راه هلاک گردیده اند.

 


 

ایبک- 28 جدی باختر

توزیع گندم برای خانواده های بی بضاعت امروزدر ولایت سمنگان از سوی برنامه غذایی جهان آغاز گردید.

مسوولان محلی میگویند که این خانواده ها توانایی خرید مواد  اولیه غذایی را نداشتند.

رجب علی یوسفی رییس اداره آماده گی مبارزه با حوادث ولایت سمنگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت مقدار این  مواد چهار صدو بیست  ودوتن گندم بوده که برای دوهزاروهشتصد و سیزده خانواده فقیر و بی بضاعت توزیع می گردد که مصرف سه ماهه خانواده هارا کفایت مینماید.

محمد ابراهیم یکتن از باشنده گان قریه زورآبی ایبک مرکز سمنگان در حالیکه بوریهای توزیع شده به خودش گندم را به وسیلهء کراچی دستی انتقال میدادگفت این مساعدت تاحدی مشکلاتم را حل نمود.

از سوی هم محمد صدیق عزیزی سخنگوی والی سمنگان این کمک ها رابه خاطر کم ساختن تاثیرات خشکسالی مفید داشت.

درهمین حال نورمحمد آمر امور زراعتی ریاست زراعت و آبیاری سمنگان میگوید از اثرخشکسالی نودوهشت در صد کشت للمی و چهل در صدکشت آبی در این ولایت از بین رفته بود که وزارت زراعت برای رفع این  مشکلات حدود دوماه قبل مقدار  دوهزار و هشتصد و پنجاه تن گندم خوراکی، تخم بذری و برنج رابرای  این  ولایت کمک کرده بود.

و این مواد برای ده هزار خانواده بی بضاعت و دهقانانی که تحت  کمک تاثیر خشکسالی قرارگرفته  بودند ، توزیع گردید.

کابل باختر 27 جدی

شماری از بزرگان، علمای دینی و متنفذین ولسوالی درواز بالای ولایت بدخشان در دیداری با حامد کرزی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان خواهان انتقال مرکز ولسوالی درواز بالا از منطقه "ماه می" به " جامرچ" گردیدند.

به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این دیدار که بعد از ظهر امروز در ارگ انجام شد، عبدالغفور رحمانی، مولوی حبیب الله شیدایی و دولت بیگ به نمایندگی از دیگران صحبت کرده، گفتند: ولسوالی درواز بالا در دوره ریاست جمهوری شهید راه صلح استاد برهان الدین ربانی منظور گردید و در آن زمان بنابر بعضی مشکلات مرکز آن از منطقه که اکثریت نفوس آن ولسوالی را دارد به یک منطقه دور افتاده ایجاد گردید که تعدادی زیادی مردم آن ولسوالی هنگام رفت و برگشت به آن ولسوالی به مشکلات مواجه می باشند. 

نماینده گان مردم درواز بالا  "جامرچ" را منطقه مناسبی برای انتقال مرکز آن ولسوالی دانسته، گفتند: برای اینکه باشندگان این ولسوالی بتوانند به صورت آسان به ولسوالی خویش رفت و آمد کنند، آرزومندیم که مرکز درواز بالا از منطقه "ماه می" به منطقه "جامرچ" منتقل گردد.

آنان همچنان مشکلات محیطی شانرا در رابطه به معارف، صحت و سرک ها بیان داشتند و از حکومت خواستند که برای فارغان مکاتب این ولسوالی در بورس های تحصیلی به خارج کشور سهمیه خاصی در نظر بگیرد.

سپس حامد کرزی طی صحبتی نمایندگان مردم ولسوالی درواز بالا را خطاب قرار داده گفت: آینده بهتر درواز به تعلیم ارتباط دارد، به هر اندازه که فرزندان تان تعلیم نمایند به همان اندازه زندگی تان بهتر می گردد.

رئیس جمهور گفت: توصیه من برای شما این است وقتیکه به درواز برگشتید برای مردم بگویید که دختران و پسران شانرا به مکاتب بفرستند تا ما بتوانیم از دختران و پسران خویش در کشور داکتران، انجنیران و سایر متخصصین داشته باشیم.

حامد کرزی به نماینده اداره امور که در این دیدار حضور داشت، هدایت داد که خواست ها و مشکلات مردم ولسوالی درواز بالا را به جلسه آینده کابینه ارائه نماید تا در این رابطه تصامیم لازم اتخاذ گردد.