19 قوس 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر19 قوس با تأسف و تأثر فراوان اطلاع حاصل نمودم...

داکتر کمال سادات: جوانان برتعهدات که دربرابرجامعه دارند باید متعهد باشند

داکتر کمال سادات: جوانان برتعهدات که دربرابرجامعه دارند باید متعهد باشند

کابل باختر19 قوس داکتر کمال سادات معین امور جوانان وزارت اطلاعات...

حسینه صافی : حقوق زن حقوق بشراست

حسینه صافی : حقوق زن حقوق بشراست

کابل باختر19 قوس با سخنرانی حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

 

میمنه22 سنبله باختر

برای دوصد خانواده ی بضاعت درولایت سرپل از سوی دفتر ساحوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در مورد پناهنده گان مساعد ت صورت گرفت.

به گزارش آژانس باختر، این مساعدت که شامل وسایل پشم ریشی و وسایل بافنده گی میباشد، بخاطر ایجاد شغل و فرصت های کاری به این خانواده ها کمک گردیده است.

این خانواده ها مدت یک هفته کورس پشم ریشمی و بافنده گی را به کمک دفتر ساحوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهنده گان فراگرفته اند.

 

غزنی / باختر/ 22/ سنبله

مسوولین محلی میگویند سیلاب های اخیر درولسوالی اندر ولایت غزنی خسارات مالی را به باغداران آن ولسوالی ببار آورده است.

گفته میشود دراثر بارش باران های شدید و جاری شدن سیلاب حداقل بیشتر از یکهزارو یکصد باغ انگور و 14 منزل مسكوني قسماً تخریب و یا خسارمند شده اند .

 گل محمد باشنده قریه حاش ولسوالی اندر به آژانس باختر گفت " سیلاب تمام حاصلات باغ هایم را از بین برد.

تماماً تاکهای انگورم و حتی خانه ام را سیل ازبین برده است "

همچنان عبدالواحد یکتن دیگر از باغداران به آژانس باختر گفت ، 780 بته انگورم را سیلاب تخریب و منزلم را ویران ساخت خلاصه داروندارم را ازبین برد هیچ چیزی برایم نمانده و فعلاً در خانه یکی ازدوستان زندگی میکنم .

موصوف افزود : تا فعلاً هیچ مرجع از ما پرسان نکرده حتی وعده کمک هم صورت نگرفته است .

محمد قاسم دیسی وال ولسوال اندر غزنی به آژانس باختر گفت ، سیلاب های اخیر دراین ولسوالی جمعاً یکهزارو یکصدو شصت باغ انگور و 14 منزل را تخریب و یک محراب مسجد را شهید ساخته است.

 او گفت لست تمام باغداران که دراثر این سیلاب ها خساره مند شده اند ، ترتیب کرده ایم و به زودترین فرصت به مقام ولایت ارسال میشود.

 آژانس باختر با تماس های مکرر نتوانست نظر ادارات جمعيت هلال احمر افغانی و کمیته ملی مبارزه با حوادث را دراین زمینه بگيردد.

گفتنیست ولسوالي اندر ولایت غزنی از جمله ولسوالی های نا امن بشمار میرود.

 

كابل باختر 21 سنبله

جلسه کمیته ملی مبارزه با حوادث بعداز ظهر امروز به ریاست محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور و رئیس آن کمیته برگزار شد.

دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس اطلاعاتی باختر خبر می دهد:

در این جلسهدر مورد چگونگیرسیدگی و کمک به متضررین ناشی با وقوع سیلابها در ولایات کاپیسا، پکتیکا، پنجشیر، پروان ، بامیان، لغمان، قندهار و ولسوالیهای جاغوری، مالستان و دیگر ولسوالیهای  ولایت غزنی که بر اثر آن تعدادی از هموطنان ما خسارات جانی و مالی دیده اند بحث و بررسی صورت گرفته و بر ارسال کمکهای غذایی و غیر غذایی به متضررین ناشی از سیلابهای اخیر تاکید شد. همچنین محمد کریم خلیلی معاون رئیس جمهور ورییس کمیته ملی مبارزه باحوادثرسیدگی به متضررین را وظیفه دینی و ملی عنوان نموده و  تصریح نمود که باید به همه متضررین ناشی از سیلابهای اخیر هرچه عاجل کمک صورت گرفته و نباید هیچ فرد آسیب دیده ای بدون کمک باقی مانده و بر اثر عدم رسیدگی و مساعدت جان خود را از دست دهد.

وزیر احیاء و انکشاف دهات در ارتباط با آسیب دیدگان ولسوالی امام ولایت کندز که از اثر آب خیزی دریا متضرر شده اند صحبت نمود. وی اظهار داشت که به همراه وزیر زارعت و آبیاری و انرژی و آب از نزدیک از ساحه دیدن نموده است . اعضای کمیته به منظور حل مشکلات مردم آسیب دیده ولسوالی متذکره 30 میلیون افغانی از وجه کمیته به وزارت انرژی و آب برای حفر کانال و ایجاد انحراف در مسیر دریا تخصیص داد تاوزارت متذکره هرچه عاجل کار حفر کانالرا از منبع واحد اجراات نماید.

در ادامه وزیر مهاجرین و عودت کنندگان  و معاون دارالانشای کمیته در ارتباط با وضعیت بیجا شدگان ناشی از آبخیزی دریا در ولایت جوزجان، کندوز و بلخ به اعضای جلسه معلومات ارائه نمود. کمیته 750 تن گندم و برنج برای سه هزار فامیل بی جا شده و متضرر در ولایات متذکره اختصاص داده و  وزارتهای امور مهاجرین، زارعت و آبیاری، ریاست عمومی مبارزه با حوادث و کمیته های ولایتی را موظف نمود که در قسمت توزیع مواد غذایی کمک شده اقدام نماید.

همچنین به پیشنهاد وزیر زراعت و آبیاری برای سه هزار دهاقین ولایات تخار، کندز، بغلان که از اثر آفات طبیعی محصول خربوزه آنها متضرر شده است مقدار 750 تن گندم و برنج اختصاص یافته تا تحت نظر آن وزارت به متضررین توزیع گردد.

در ادامه معاون دارالانشای کمیته ملی مبارزه با حوادث در ارتباط با متضررین و خساره مندان ناشی از وقوع سیلابها در ولایات کاپیسا، پروان، پنجشیر، لغمان، غزنی، بامیان و پکتیا به اعضای جلسه معلومات ارائه نمود. کمیته به وزارت خانه ها و ادارات ذیربط وظیفه سپرد تا در زمینه رفع مشکلات متضررین ناشی از سیلابهای اخیر از نگاه مواد غذایی و غیر غذایی اقدام عاجل نماید. همچنین به وزارت احیاء و انکشاف دهات و ریاست عمومی مبارزه با حوادث وظیفه سپرد تا تعداد متضررین ولایت غزنی را هرچه عاجل تثبیت و به مرکز گزارش دهند.

همچنین کمیته مقدار دو دو صد تن گندم را به بیجا شدگان ناشی از راکت پراکنی در ولایت کنر و بیجا شدگان ولسوالی خان آباد ولایت کندوز اختصاص داد. بر علاوه کمیته تاکید نمود تا مقدار دو صد تن گندم مساعدت شده به متضررین سال گذشته ولسوالی ناهور ولایت غزنی انتقال و توزیع گردد.

متعاقبا به پیشنهادوزیر احیاء و انکشاف دهات، کمیته مبلغ 15 میلیون افغانی را جهت رفع مشکلات آب آشامیدنی هشت ولایت شمالی کشور از وجه کمیته ملی مبارزه با حوادث منظور نمود.

همچنین در این جلسه نمایندگان وزارت دفاع و سره میاشت اظهار داشتند که به ترتیب برای 340 و 120 فامیل ولسوالی دانگان ولایت کنر که از اثر راکت پراکنی آسیب دیده اند کمک غذایی نموده اند.

در اخیر این جلسه به تمام ادارات و ارگانهای عضو کمیته وظیفه سپرده شد که آمادگیهای پیشگیرانه شان را تا قبل از رسیدن فصل زمستان روی دست بگیرند.

 

كابل باختر 21 سنبله

دولت و مردم افغانستان از دولت و مردم جمهوری اسلامی پاکستان برای میزبانی از میلیون ها مهاجر افغان در جریان اضافه از سه  دهه گذشته، سپاسگذار هستند.

به اساس معلومات مديريت اطلاعات ونشرات وزارت خارجه به آژانس باختر،

در جریان دهه گذشته به کمک و حمایت کشور های میزبان مهاجرین و جامعه بین المللی، دولت افغانستان توانست تا در حدود بیشتر از 5 میلیون مهاجرین ما را که بیشترین تعداد مهاجرین بازگشت کننده در تاریخ معاصر میباشد دوباره به قریه ها، ولسوالی ها و ولایات شان در داخل افغانستان، برگرداند. دولت افغانستان به بازگشت داوطلبانه، تدریجی و عزتمند تمامی مهاجرین افغان دوباره به کشور شان، طبق "استراتیژی راه حل" که بطور مشترک توسط افغانستان، پاکستان، ایران و کمشنری عالی سازمان ملل متحد برای مهاجرین انکشاف داده شده و بر آن توافق شده است، کاملاً متعهد  میباشد. دولت افغانستان تمام تلاش های خود را جهت ایجاد شرایط مساعد برای برادران و خواهران مهاجر ما جهت برگشت به یک زندگی مصوون، عزتمند و سازنده در کشور خود شان انجام میدهد.

دولت افغانستان همچنان بر خواست خویش از جامعه بین المللی جهت کمک به کشور هاییکه از مهاجرین افغان میزبانی مینمایند ادامه داده تا موجودیت آنها یک بار مسولیت اضافی بر منابع کشور های میزبان، بشمول پاکستان، نباشد.

با این حال، ناامید کننده است که یک مقام ارشد پاکستانی دیروز در مصاحبه با یک خبرنگار روزنامه لاس انجلس تایمز با دادن جنبه سیاسی به موضوع اساساً بشردوستانه مهاجرین بطور نادرست ادعا نمود که آنها در اعمال جرمی و تروریستی دست دارند. این چنین صحبت برای تمامی طرف ها که با هم برای دریافت یک راه حل دایمی برای معضل مهاجرین افغان در پاکستان کار مینمایند کمک کننده نمی باشد. حقیقت این است که این مهاجرین افراد صلح دوست و پابند قانون بوده که در صلح، آرامش و برادری با جوامع میزبان شان زندگی نموده و به اقتصاد و رفاه اجتماعی آنها کمک مینمایند.