27 میزان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پیام تسلیت وزارت اطلاعات وفرهنگ

پیام تسلیت وزارت اطلاعات وفرهنگ

کابل – باختر 27 میزان پیام تسلیت وزارت اطلاعات وفرهنگ وزارت اطلاعات...

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی!

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی! کابل ۲۶ میزان باختر: از...

مواد انتخاباتی به مراکز رای دهی در سراسر ولایت کندز انتقال داده شد

مواد انتخاباتی به مراکز رای دهی در سراسر ولایت کندز انتقال داده شد

کندز 26 میزان باختر مواد انتخاباتی به شمول دستگاه های انگشت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

كندز/3/ثور/باختر

يك هزار و پنجصد خانواده شب گذشته از اثر سرازيرشدن سيلاب در مربوطات ولايت كندز متضرر شده اند.

امان الدين قريشي ولسوال امام صاحب به آژانس باختر گفت،‌ يك هزار و پنجصد خانواده در هفت قريه ولسوالي يادشده نسبت سرازير شدن سيلاب منازل شان را ترك گفته و همچنان ده ها جريب زمين زراعتي را تخريب و تعدادي مواشي آنان را تلف ساخته است.

به گفته منبع تا هنوز از سوي موسسات خيريه و اداره ملي آماده گي مبارزه با حوادث به خانواده هاي مذكور مساعدت صورت نگرفته است.

كابل 2 ثور باختر

ريزش باران و سرازيرشدن سيبلاب  خسارات را براي باشنده گان ولسوالي ده سبز ولايت كابل به بار آورده است.

وسيع الله مياخيل سخنگوي والي كابل ميگويد ريزش باران وسرازيرشدن سيلاب چارده باغ و سه منزل مسكوني را در ولسوالي ده سبز به صورت كامل  تخريب نموده و به بيست منزل  ديگرو يكصدو سي جريب زمين زراعتي خسارات وارد نموده است.

اين  در حاليست كه والي كابل نسبت به خيزش آب دريا در بخشهاي از شهر كابل ابراز نگراني نموده وبه مسوولين مبارزه با حوادث طبيعي ولايت كابل هدايت داده تا تدابير ويژه را در زمينه اتخاذ نمايند.

كابل/2/ثور/باختر

ريزش باران و آب خيزي در دريای كابل تعداد زيادي از منازل مسكوني را در شهر كابل با خطر مواجه ساخته و هرگاه به اين وضعيت رسيده گي فوري صورت نگيرد، شمار زيادي از باشنده گان كابل با مشكلات جدي مواجه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار آژانس باختر، ريزش باران و آب خيزي در دريای كابل شب گذشته باعث تخريب كلي دو منزل رهايشي در ساحه بانكسي داردر ناحيه ششم شهر كابل گرديد، دهها منزل ديگر در مسير اين دريا با تهديد آبخیزی مواجه اند، در این میان منازلی كه در مسير دريا در ساحه چهل ستون و منطقه پل سرخ به گونه خود سر اعمار شده بيشتر با خطر تخريب روبرو اند.

سيد يحيي يكي از باشنده گان ساحه پل سرخ كه منزل مسكوني اش در مسير دريا قرار داشت و كاملاً" ‌تخريب گرديده است ميگويد:‌ حوالي ساعت هشت و نيم شب گذشته سيل در دريا سرازير شده فاميل ام را فوراً" از خانه بيرون كردم كه خوشبختانه فاميل ام را نجات دادم ولي مال و سرپناهم كاملاً از بين رفت.

حبيب الله باشنده گان ديگر پل سرخ ميگويد كه نيمه شب آب تمام حويلي و منزل وي را فرا گرفت او از و ازهمدردی ‌پوليس محل و موظفين شاروالي اظهار خوشي كرد كه نيم ساعت بعداز واقعه به كمك او شتافتند و تا صبح با او همكاري نمودند.

اين دو مشكل از دو باشنده شهربود، دهها منزل ديگر در همين مسیر با مشكلات مشابه مواجه اند مگر كمتر با آنان كمك شده است.

همكاري و حضور موظفين شاروالي در بخش هاي از شهر كه باشنده گان با مشكل ناشي از آب خيزی دريا مواجه اند محسوس است .

عبدالاحد يك باشنده گذرگاه گفت، پوليس و شاروالي با ما بودند مگر كاش تدابير وقت تر گرفته ميشد كه تا مردم با مشكل مواجه نميشدند زمستان سخت و سرد هشدار از آب خيزي ميداد مگر مسوولين كمتر به آن توجه كردند اين باشنده كابل ميگويد كه در جريان 24 ساعت گذشته كه بارش و سيل دامنگير گرديده از مسوولين اداره مبارزه با حوادث كسي  را نديديم شماري زيادي از آن باشنده گان كابل كه در سواحل دريا زندگي ميكند که از برتر شدن اوضاع نگران اند وميخواهند تدابير بيشتري در زمينه آغاز گردد تا خطر فرو پاشي برخي از مناطق مسكوني رفع گردد.

يك تن از مسوولين شاروالي كابل كه نمي خواهد نامش گرفته شود ميگويد، شماري از منازل كه زير تهديد آب خيزي دريای كابل قرار دارند منازلی اند كه در مسير سيل بر ها اعمار گرديده اند اين منازل به گونه خود سر و با جود هشدار هاي پيهم شاروالي اعمار شده است.

 هرگاه وجود چنين منازل نمي بود بدون شك دريای كابل كه يك دريای موسمي است مسير خود را طي ميكرد، درحالیکه امروز در بخش هاي از شهر يا مسير دريا به گونه يي عوض شده و يا انيكه عرض دريا كم گرديده است

.يك منبع اداره ملي مبارزه با حوادث تنها تخريب شدن يك منزل مسكوني را در جريان بارندگي هاي شب گذشته تاييد كردو گفت شاروالي كابل به همرای رييس عمومي اداره ملي مبارزه با حوادث امروز از آن بخش هاي شهر كابل كه با تهديد آب خيزي مواجه اند ديدن كرده و بخاطر ايجاد موانع در مقابل سيلاب اقداماتي صورت گرفته است.

 او گفت، در اين جريان خوشبختانه ازتلفات انساني گزارش نه رسيده است.

با آنكه مسوولين رياست اداره ملي مبارزه با حوادث از تدابير سخن ميگويند، باشنده گان ساحات آسيب پذير منتظر اقدامات بيشتر و سازنده تر اند.

پروان دوم ثورباختر

سرازیرشدن سیلاب هادرمربوطات ولسوالی سیاه گرد ولایت پروان ، ده ها منزل مسکونی وصدها جریب زمین های زراعتی را تخریب کرد.

این سیلاب ها که ازسه روزبه اینسوآبخیزی های دریا را نیزدرپی داشته است ، خسارات زیادی را به خانه ها ، زمین های زراعتی وباغ های مردم وارد کرده است.

محمد سعیدصدیقی ولسوال سیاه گرد ولایت بغلان گفت که سیلاب ها با عث آبخیزی دریا دردره ی سند قتسان شده و سی ودو منزل مسکونی و صد ها جریب زمین زراعتی وباغ ها را تخریب کرده است.

اوگفت که باشنده های دوطرف دریا ، به نسبت خراب شدن خانه های شان ، به مناطق دیگرپروان آواره شده اند.

به گفته ی ولسوال سیاه گرد ، این سیلاب ها تلفات جانی نداشته اما خسارات مالی آن برای مردم به بار آورده است.

محمد سعید صدیقی ازنهاد های کمک رسان خواست تا مواد غذایی ، البسه ودیگرنیازهای اولیه را برای آسیب دیده ها ، برسانند.

درین حال گزارش ها می رساند که باشند ه های نزدیک محل رویداد ازترس مجبوربه ترک خانه های شان شده اند.