24 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

مرکز خدمات مشتریان افتتاح شد.

کابل باختر 23 عقرب وزارت ترانسپورت ، مرکز خدمات مشتریان (عرضه...

سه پولیس درتخار شهید شدند

سه پولیس درتخار شهید شدند

کابل باختر/ 23/ عقرب سه پولیس محلی دیشب دردرگیری با طالبان...

اخبارکوتاه ازدنیای فوتبال

کابل باختر/ 23/ عقرب فدراسیون فوتبال ولز اعلام کرده است مصدومیت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

سمنگان 25 حوت باختر

برنامه نهال شانی درآستانه فرا رسیدن سال نوخورشیدی وفصل بهاردرولایت سمنگان امروزآغازشد.

این درحالیست که سال قبل هزاران نهال غرس شده ، درپارک ها ، کنارجاده ها ودیگرمحلات درسمنگان به نسبت بی توجهی مردم ومسوولان محلی خشک شدند.

خیرالله انوش والی سمنگان به آژانس باخترگفت که درین برنامه ، قراراست سی هزاراصله نهال مثمر، غیرمثمروزینتی درپارک ها ، مکاتب ، محوطه های نهاد های حکومتی وکنارجاده ها غرس شود.

 این نهال ها درمرکزوولسوالی های سمنگان ازسوی شاروالی ، مردم وکارمندان دولتی غرس خواهند شد.

ازسوی دیگرسرپرست ریاست زراعت و آبیاری سمنگان می گوید که آنان به همکاری مردم ونهاد های کمک رسان نیم ملیون اصله نهال را درقوریه های دولتی وشخصی آماده کرده اند.

سید رفیع الله روشن سرپرست ریاست زراعت ولایت سمنگان گفت که این نهال ها برای نهاد های دولتی ومکاتب مجانی توزیع می شود واما برای مردم ونهاد های غیرحکومتی دربدل پول داده می شود.

اوگفت: "نیمه ازین نهال ها درقوریه های شخصی مردم تربیه شده که عاید آن هم به خود مردم تعلق می گیرد."

 

 

طبق گفته های مسوولان محلی ، این نیم ملیون نهال شامل نهال های بادام ،سیب ، زردالو ، شفتالو ، درختان ناجو وارغوان می باشد.

ازسوی دیگروالی سمنگان ازمردم وکارمندان دولتی دراین ولایت خواست تا برای سرسبزی شهرشان ، درنگهداشت ورشد این نهال ها ، توجه کنند.

کابل باختر/ 25/ حوت

بانک انکشافی آلمان بیش از پنج ملیون یورو راجهت اعمار شبکه آبرسانی درولسوالی بلخ ولایت بلخ به وزارت انکشاف شهری کمک نمود.

به گزارش خبرنگار آژانس اطلاعاتی باختر، قرارداد این کمک امروز توسط داکتر عبدالحسن عبداللحهی وزیر انکشاف شهری و رییس موسسه فیفر آلمان به امضا برسید.

 وزیر انکشاف شهری هنگام امضا این قراردادگفت: ازاین کمک برای حفر دو حلقه چاه عمیق و ساختمان یک ذخیره بزرگ به خاطر پروژه آبرسانی به هفتصد و پنجاه خانواده درولسوالی بلخ استفاده میگردد.

وی افزود،این کمک بالاعوض است که ازسوی بانک انکشافی آلمان پرداخته میشود و تطبیق این پروژه در هژده ماه آینده توسط موسسه فیفر آلمان که مربوط وزارت انکشافی آلمان است ، صورت میگیرد و ریاست عمومی آبرسانی و کانالیزاسیون وزارت انکشاف شهری از تطبیق آن نظارت مینماید.

کابل باختر/ 25/ حوت

شاهراه سالنگها مجدداً" بروی وسایط مسافربری از ساعت هشت دیشب بازگردید.

این شاهراه در آستانه فرارسیدن سال نو که هزاران تن از هموطنان ما به خاطر شرکت درمراسم جشن نوروز به شهرمزار شریف سفر مینمایند، به نسبت ریزش برف سنگین، طوفان و سرازیر شدن ده ها برفکوچ به مدت هفتاد و دوساعت بروی تردد وسایط مسدود گردید.

جنرال محمد رجب رییس حفظ و مراقبت سالنگها صبح امروز به خبرنگار آژانس باختر گفت که از اثر سعی و تلاش کارمندان مربوط آن ریاست و توجه رهبری وزارت فواید عامه و کمک ریاست های فواید عامه ولایات همجوار توانسته اند شاهراه سالنگها را پس از هفتاد دو ساعت بندش دوباره به طور دو طرفه بروی تردد وسایط مسافر بری باز نمایند.

 جنرال رجب گفت که بدون وسایط تیلری ، سایر وسایط باربری نیز میتوانند از ساعت پنج صبح الی شش شام شاهراه را عبور نمایند.

 وی یکبار دیگر از راننده ها خواست تا حین عبور از شاهراه سالنگ ها تمام هدایات مسوولان مربوط را در نظر گرفته ووسایط شان با تجهیزات لازم زمستانی مجهز باشد.

 جنرال رجب همچنان ازبرخی ادارات دولتی شکایت کرد که برطبق فیصله قبلی هیچ گونه نقشی برای ایجاد سهولت به مسافران ایفا نکرده اند.

 وی از اداره ملی آماده گی مبارزه با حوادث نیز به انتقاد یادکرد.

کابل باختر/ 25/ حوت

شاروالی کابل امسال با شعار یک نهال برای خود و یک نهال برای وطن ، به استقبال سال نو خورشیدی می شتابد.

مبصر آژانس باختر مینویسد.

دهه های بحران و جنگ در کنار آنکه آسیب های فراوان اقتصادی و اجتماعی را به شیرازه کشور وارد کرده است ، تبعات نا میمون آن حتی بردرختان ، جنگلات و پسته زار کشور میتوان دید.

 بیشترین جنگلات کشور درهمین دوران از بین رفتند و حتی دشمنان مردم به خریداری و تجارت ریشه های پسته یی کشور پرداختند .

 درخت و جنگل ، پسته زار و باغ همه سرمایه های ملی کشور محسوب میشوند که بد بختانه آنها نیز جان سلامت از جنگ این پدیده نامیمون نبردند.

 درکشوری که جنگ تاهنوز استخوان هر شهروند، ده و قریه نشین آنرا می آزارد و حوادث غیر مترقبه طبیعی چون سیل و توفان در کنار سایر ناهنجاری ها جان افراد آنرا می گیرد ، استقبال سال نو خورشیدی با چنین شعاری میتواند آینده سبز و معموری را در ذهن تداعی کند.

 به باور کارشناسان موجودیت جنگلات و علفچرها اکثراً" باعث کاهش آسیب های احتمالی طبیعی می گردند و در روز گاری که دست دشمن از آستین دوست بیرون شد هرگز هیچ کسی حتی آنانیکه به جنگلات و علفچرهای این سرزمین آسیب میزند به این فکر نبودند که این کار آنها جنایت است و خیانت در برابر سرمایه ملی .

 آسیب رسانی به جنگلات و درختان و پسته زار ها و علفچرهای کشور در اصل آسیب رسانی به مردم این سرزمین محسوب گردند.

 تبعات ناگوار ناشی ازاین بی مبالاتی را امروز در آلوده گی بیش از حد هوای کابل نیز میتوان دید ، آلوده گی محیط زیست و اثرات نامیمون و ناگوار آن را امروزه اولاد این سرزمین تحمل میکند.

به هر صورت، نباید گذشته های نامیمون و تلخ بر عملکرد امروزه مان اثر بگذارد ، شعار یک نهال به خود و یک نهال برای وطن مستلزم همکاری و همیاری هر شهروند و هر قریه و ده نشین می باشد .

به باور آگاهان یک درخت سبز میتواند بسیار از آلوده گی هوا بکاهد و برای شماری محدود هوای سالم برساند.

به هرصورت همه ساله ده هاهزار نهال به بهانه یی سال نو در شهر ها و کرانه های کشور غرس می گردند ، اگر ازاین نهال مواظبت صورت گیرد در آینده نه چندان دور شهر سبز خواهیم داشت .

 بناً" این همه موضوعات که مطرحه شد از نهاد های دولتی و مردم میخواهد تا نگذارند نهالی که غرس می گردد باز بخشکد .