03 سنبله 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سی و سه هراس افگن کشته شدند

سی و سه هراس افگن کشته شدند

کابل باختر/ ۳/ سنبله نیروهای دفاعی و امنیتی امروز درجریان چند...

سه هراس افگن حین کارگذاری ماین کشته شدند

سه هراس افگن حین کارگذاری ماین کشته شدند

کابل باختر/ ۳/ سنبله ازاثرانفجاریک حلقه ماین درولایت میدان وردک سه...

یک زن جوان در غزنی خودکشی کرد

یک زن جوان در غزنی خودکشی کرد

غزنی 3 سنبله باختر یک زن جوان در غزنی دیشب خود...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

پلخمری 26جدی باختر

کوتل پلسی محل عبوری باشنده گان سه ولسوالی در بغلان بدلیل توفان و برفکوچ بروی ترافیک مسدود شده است.

ازاین  کوتل باشنده گان ولسوالی های خوست و فرنگ، و گذرگاه نور استفاده میکنند.

محمد نصیر کهزاد رئیس اداره آماده گی با حوادث ولایت بغلان به آژانس  اطلاعاتی باختر گفت، علی رغم تلاش های شورای انکشافی  تاهنوز تونل متذکره بروی ترافیک باز نشده است.

منبع افزود، برعلاوه ارسال مواد غذائی به مسافرین گیرمانده از سوی آن اداره، در نظراست یکصدو پنجاه کار گر غرض پاک کاری این کوتل از سوی ریاست احیا و انکشاف دهات و یکصدو پنجا کار گر دیگر ازسوی اداره آماده گی با حوادث به ساحه اعزام گردند.


 

شبرغان 26 جدی باختر

برای شصت و چهار خانوده بی بضاعت در ولایت جوزجان امروز مواد خوراکی از طرف دفتر جی پی توزیع شد.

رییس اداره آماده گی مبارزه با حوادث ولایت جوزجان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، مواد مساعدت شده شامل روغن، برنج، آرد و لوبیا میباشد که به همکاری دفتر جی پی مربوط ایالات متحده امریکا آماده گردیده است.

به گفته منبع، برای هر خانواده بی بضاعت و متضرر از  یک سیر برنج ، یک سیرلوبیا، چهار سیر آرد، و پنج کیلو گرام روغن توزیع گردید.

 

قراراست  دوکتوران دهکده صلح المان در ششم دلو سالروان به کابل بیایند از آن عده خانواده های که اطفال شان به بیماری استخوان شکن و سوختگی شدید مبتلا میباشد و سن شان از 11 سال تجاوز ننماید خواسته میشود تا با 10 قطعه عکس رنگه به اندازه پاسپورت، تذکره تابعیت مریض و تذکره پدر مریض به دفتر دهکده صلح المان به دفتر جمعیت هلال احمر افغانی واقع پل آرتل به زمان تعیین شده مراجعه نمایند.


 

کابل باختر 26 جدی

    فضل هادی مسلم یار رئیس مشرانوجرگه امروزطی نشستی درتالارکنفرانسهای آن جرگه،با شماری ازعلما، وکلای گذرومحاسن سفیدان ناحیه هشتم شهرکابل ،مشکلات وخواستهای آنها رااستماع نمود.به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی مشرانو جرگه به آژانس اطلاعاتی باختر ،

    دراین نشست چندتن به نماینده گی ازدیگران ضمن ابرازرضایت ازسهم مشرانوجرگه درراستای رسیده گی به خواست های مردم،مشکلات باشنده گان تپه کارته نو را بیان نموده،گفتند که ازچهار سال بدینسو پروژه اعمارسرک این ساحه ازسوی وزارت احیا وانکشاف دهات منظورگردیده، ولی باوجود تماس های مکرربا مسوولان مربوط ،کارعملی آن تااکنون اغازنگردیده است.همچنان آنها نبود برق راازمشکلات دیگری ساکنان تپه کارته نودانسته،افزودندکه بخاطرتمدیدبرق نیازبه نصب ترانسفارمرویکتعداد پایه های آن می باشد؛ امامسوولان ریاست برشنا نه تنهااینکه درنصب آن اقدام نمی نمایند،بلکه به ماجواب قانع کننده ای نیزنمی دهند.

   رئیس مشرانوجرگه طی صحبتی روی چگونگی ایجاد،اعماروبازسازی پروژه های عام المنفعه وامکانات موجودمالی حکومت روشنی انداخته گفت که مشکلات ساکنان این ساحه قابل درک بوده وبایدارگانهای مربوط راه های حل آن راجستجونمایندومتعهدگردید که درزمینه حل مشکلات آنان به ارگانهای ذیربط تماس خواهند گرفت ودرصورت ضرورت این موضوع رابا مسوولان ادارات یادشده،درجلسات کمیسیونهای مربوط مشرانوجرگه نیزموردبحث قرارخواهند داد.