02 حمل 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

پلخمری  باختر  27 حوت
برنامه ملی انکشاف صنایع روستایی ریاست احیا و انکشاف دهات بغلان امروز گشایش یافت.
در محفلی که به همین مناسبت  در پلخمری ترتیب یافت، انجنیر عبد الحی نعمتی والی بغلان نقش این برنامه را در کنار سایر برنامه های ریاست احیا وانکشاف دهات در ایجاد فرصت های شغلی فقرزدایی و تقویت بنیه مالی خانواده های روستایی مهم و اساسی خواند .
عبد الصمد مسول برنامه انکشاف روستایی ریاست احیا و انکشاف دهات آژانس باختر گفت که این برنامه مشخص در بخش قالین بافی برای یک هزار و پنجصد عودت کننده ولسوالی های بغلان مرکزی ، دوشی و شهر پلخمری اختصاص یافته که تا اکنون  پنجصد و پنجاه و دو تن در آن جذب شده اند . قایم

چاریکار باختر27حوت:
در نتیجه درگیری میان دو خا نواده در ولایت پروان  یک تن کشته شد و چهار تن دیگر زخم برداشتند .
محمد زمان ممو زی قومندان امنیه پروان به خبر نگار آژانس باختر گفت که این رویداد دیروز در منطقه ما هی گیر ولسوا لی بگرام میان پسران کا کا رخ داده است
وی گفت درگیری میان این دو خانواده پس از مشاجره لفظی صورت گرفت و پولیس پروان چندین عضو این دو خا نواده را باز داشت کرده است و موضوع را به گو نه جدی بررسی می کند. خا لقیار  

ایبک  باختر  27 حوت
شهر ایبک با راه اندازی کار حشر عمومی امروز پاک کاری شد
این کار حشر به مناسبت حلول سال نو به اشتراک عبد اللطیف ابراهیمی والی سمنگان و صدها شهروند شهر ایبک صورت گرفت .
به گزارش خبر نگار آژانس باختر به اثر این کار حشر تمامی جاده های بازار بالا و پایئن شهر و دو طرف جاده قطب الدین شهر ایبک پاک کاری شد.
والی سمنگان گفت این کار حشر به خاطر بهبود محیط زیست سالم راه اندازی شد که نقش مردم در آن نهایت مهم بود .
گفته میشود در این حشر نهاد های جامعه مدنی ، ادارات دولتی ، شاگردان مکاتب و اهالی ایبک اشتراک کرده بودند . لیلما

شهرهرات 27 حوت باختر
پیکارآگاهی دهی از کشت واضرار مواد مخدر از سوی ریاست مبارزه علیه مواد مخدر در ولسوالی جدیدالتاسیس زاول برگزار شد.
درین همایش مردمی سخنرانان بر محو کامل کشت خشخاش، قاچاق وتولید مواد مخدر تاکید ورزیدند.
آنان بر این باور اند که سطح کشت مواد مخدر باهمکاری مردم به صفرخواهد رسید.
باشنده گان ولسوالی زاول هرات از همکاری های ریاست مبارزه با مواد مخدر در قسمت توزیع کمکها و برقراری امنیت و محو کامل کشت خشخاش ابراز قدردانی نمودند.
غلام جیلانی دقیق رئیس مبارزه با مواد مخدر از تمام باشنده های ولسوالی شیندند خواست تا دست از این کشت حرام بردارند وبا برنامه های انکشافی وتوسعه یی دولت همگام شوند.ختم/سیدحبیب

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL