05 دلو 1395

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

سفیر غیر مقیم لیتوانیا اعتمادنامه‌اش را به رئیس‎جمهورغنی تقدیم کرد

کابل باختر4 دلو محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان امروز اعتمادنامۀ رسکاس...

رئیس‌جمهورغنی با سفیر عربستان سعودی ملاقات تودیعی نمود

کابل باختر4 دلو محمداشرف غنی رئیس‎جمهوری اسلامی افغانستان، امروز در ملاقات...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

شهرهرات 1 دلو باختر
والی هرات بر اتخاذ تدابیر لازم بخاطر آموزش وحمایت ازکودکان دربخش های مختلف اجتماعی تاکید نمود.
محمد آصف رحیمی والی هرات میگوید: توجه به آموزش وپرورش کودکان وهمچنان حمایت ازبرنامه های کارآفرینی به این قشرآینده را تضمین میکند.
این درحالیست که وزارت های امورداخله ،عدلیه ،امورزنان،معارف ،ستره محکمه ،لوی څارنوالی وریاست عمومی امنیت ملی توافقنامه چند جانبه را به امضا رسانده اند که مبتنی برآن حمایت ازکودکان درتمام ولایات کشور تشدید میشود.
به گفته عبدالقیوم افغان رییس کاراموراجتماعی ،این توافقنامه به هدف تشریک مساعی وهمکاری درایجاد سیستم عدالت اطفال ونوجوانان مبتنی برحقوق وبراساس مصلحت علیای طفل تدوین شده است .
براساس این توافق نامه و با درنظرداشت نیازمندی های فردی وحالات طفل واطمینان ازپرورش وادغام مجدد آن با خانواده و اجتماع طرح هایی روی دست گرفته میشود.
والی هرات به مسولان ادارات هدایت داد تا مطابق این توافق نامه طرح هایی را به هدف حمایت جدی تر و بهتر ازکودکان روی دست گیرند.
درنخستین جلسه ادارات عضو توافق نامه چند جانبه ،قوماندان امنیه ،رییس څارنوالی استیناف ،معاون امنیت ملی ،روسای امورزنان ،عدلیه ،معارف ،صحت عامه بر پیگیری توافق نامه تاکید نمودند.

شهرجلال آباد 30 جدی باختر
برای صد ها خانواده بازگشت کننده ازپاکستان درولایت ننگرهار کمک صورت گرفت.
به اساس گزارش ها دراین دور برای نزدیک به صد خانواده پول  نقد و دو ماهه مواد غذایی کمک شده است.
رییس   امورمهاجران وعودت کنندگان ولایت ننگرهار به آژانس باختر گفت که دراین دور برای هر خانواده دوماهه مواد غذایی و شانزده هزار افغانی توزیع شده است.
این خانواده های بازگشت کننده از پاکستان و آواره های داخلی ازجنگ بوده اند.

کابل باختر29 جدی
کارگاه آموزشی زیرنام " بودجۀ پاسخگو به جندر" امروز دروزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشد .
به گزارش خبرنگارآژانس باختر: این کارگاه آموزشی ازطرف آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ به همکاری وزارت امورزنان و دفتربخش عدلی و قضایی افغانستان ( جی – اس – اس – پی ) ، برای کارمندان بخش های مختلف آن وزارت برگزارگردید.
درآغازاین کارگاه آموزشی محبوبه سعادت آمرجندر وزارت اطلاعات وفرهنگ دررابطه به بودجه پاسخگو به جندرصحبت کرده گفت که درتمام بخش های این وزارت باید بودجه پاسخگوی جندر مد نظر گرفته شود، به خصوص درقسمت بودجه آمریت جندر این وزارت  که باید مطابق به متحد المال شماره یک و شماره دوم وزارت مالیه اجراآت صورت بگیرد .
همچنان وی از وزارت امورزنان و دفتر جی – اس – اس – پی  بخاطربرگزاری این کارگاه آموزشی تشکر کرده و خواهان همکاری های بیشتر شان با آمریت جندر وزارت اطلاعات وفرهنگ شد.
همینگونه صلاح الدین فیضی و محمد تمیم لومانی آموزگاران جندر وزارت امورزنان دررابطه به بوجه پاسخگو به جندر معلومات داده گفتند که هدف ازبرگزاری این کارگاه آموزشی گسترش تساوی جندر، انعکاس و تطبیق ارزش های پلان ملی کاری برای زنان افغانستان میباشد.
آنان درمورد عوامل بودجه سازی پاسخگو به جندر، تاریخچه بودجه پاسخگو به جندر، تعریف بودجه پاسخگوبه جندراهداف ، مزایای و مراحل بودجه سازی  پاسخگو به جندر معلومات دادند.
درجریان این کارگاه آموزشی اشتراک کننده نظریات و پیشنهادات شان را ارائه کرده و به کار گروپی نیز پرداختند.

شهرهرات 29 جدی باختر
چهل درصد از شهروندان ولایت هرات فاقد شناسنامه اند.
باآنکه اداره ثبت احوال ونفوس درسال روان براي يكصد هزارو یکصد سی هفت تن تذکره تابعیت  توزیع نموده است ، بازهم تعدادی زيادي ازباشنده گان ولايت هرات فاقد تذکره میباشند.
حکمت الله حبیبی آمر ثبت احوال ونفوس ولایت هرات  دريك نشست خبری  بااعلام این مطلب خاطرنشان ساخت كه در جریان ده ماه گذشته درولایت هرات برای یکصد هزارو یکصد سی هفت تذکره تابعیت   توزیع شده است.
حبیبی میگوید:"  اداره ثبت احوال نفوس درسال روان سی چهار هزارو چهارصدو شصت وشش تذکره المثنی راصادر نموده وبه تذکره های  یک میلیون هشتصد هفتاد شش تن فتو نصب نموده است .
وی بخشی  ازفعالیتهای این اداره راكه شامل اصلاحات وتهيه تجهيزات ميباشد را برشمرد  وافزود: براساس آمار موجود درده ماه گذشته  پنجاه ویکهزارو هفتاد هفت نفر اتباع خارجی  از مرزی های اسلام قلعه ،تورغندی ومیدان هوائی وارد ولايت هرات شده و ثبت ،راجستروکارت ورود برایشان صادر شده است.
وی بااشاره به چالشهای این اداره گفت :"روزانه حدود یکهزارو متقاضی به این اداره مراجعه مي نمايند كه به مشکلات شان رسیده گی صورت میگیرد.
او خواهان افزايش تشكيلات اين اداره شد.

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL