02 حمل 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

غزنی 26 حوت باخرت
هفت باشنده قریه های شیرآباد و نیخته ولسوالی قره باغ غزنی امروز با پا درمیانی هیئت اعزامی با آن ولایت آزاد شدند.
محمد عارف نوری سخنگوی والی غزنی به آژانس باختر گفت که این رها شدگان باشنده های قریه های شیرآباد و نیخته ولسوالی قره باغ غزنی می باشند که از اثر اختلافات میان مردم دو قریه یادشده به اسارت درآمده بودند و در پی تلاش های هیئت اعزامی کابل، مسوولان محلی و بزرگان قومی غزنی آزاد شدند.   احمد نعیم (دوستی)

کابل باختر 23 حوت
شماری از شهرندان شهر کابل از نبود ایستگاه های نا منظم و نبود ترانسپورت  شهری در شهر کابل شکایت دارند .
این شهروندان میگویند که وسایط نقلیه  شهری ایستگاه مشخص ندارند و هر روز به دلیل معلوم ایستگاه ها تغییر میکند  و مردم ساعت ها منتظر موتر اند هرگاه بخواهند  بجای بروند به سبب نبود ترانسپورت وایستگاه مشخص رانندگان بس های شخصی راکبین را به نقاط که دلخواه از موتر پائین می کنند.
محمد یکتن از باشندگان تایمنی شهر کابل میگوید که ساعت ها منتظر می ماند تایک موتر شهری را پیدا کند زمانیکه موتر میآید فوق العاده بیروبار است به اصطلاح مردم جای سوزن انداختن در داخل بس نیست .
فریده که خود را کارمند دولت معرفی میکند میگوید که آنها موتر مامورین ندارند و به مشکلات زیادی تا رسیدن به محل کارمواجه اند .
حکمت الله قونج  سخنگوی وزارت تراسپورت درپیوندبه این مشکلات  میگوید که به منظور عرضه خدمات ترانسپورتی و آوردن تسهیلات لازم به شهروندان ما یک کمیسیون ترتیب دادیم که طرح ترانسپورت شهری را درهماهنگی با ادارات مربوطه بازنگری کنند.
موصوف اضافه میکند که در طرح تراسپورت شهری پیش بینی شده که از عبور و مرور وسایط باربری در داخل شهربه خاطر کاهش ازدحام  از طرف روزجلوگیری شود، فعالیت وسایط شخصی درداخل شهرکابل به اساس قانون ترافیک تنظیم گردد .
همچنان در این طرح گنجانیده شده که وسایط مسافربری از داخل شهر به دروازه ها شهر کابل انتقال و کار احداث ترمینل های ترانسپورتی در دروازه های شهر کابل  در هماهنگی با ادارات مربوطه سرعت بخشیده شود و وسایط ترمیم بس های شهری تصدی ملی بس آماده شود  از شرکت های ترانسپورت شهری به منظورعرضه خدمات بهتر ترانسپورتی ، حمایت صورت گیرد .
وی اضافه کرد که در طرح از مداخلات غیرقانونی اشخاص دارای معلولیت  و خودسری های آنان  در بخش ترانسپورت شهری یاد شده که باید از آن  جلوگیری و به منظورایجاد سهولت برای معلولین درهماهنگی با وزارت کار، اموراجتماعی، شهدا و معلولین کارشود  ،
در جهت آگاهی عامه همچنان در این طرح پیش بینی شده تا با ادارات ذیربط کار صورت گیرد تا  مردم از چگونگی کار کمیسیون و تطبیق طرح پیش ینی شده آگاهی لازم حصول کند .
شهریان کابل در گذشته های نه چندان دور از خدمات ترانسپورتی منظم برخودار بودند .
اکنون از اثر کثرت نفوس و عدم مراعات قوانین به مشکل حاد ترانسپورت شهری مواجه اند که با توجه مسولان امور میشود این مشکل  را حل کرد . # نیلوفر دانش

کابل باختر 26 حوت
چهار شنبه روز اول سال 1397 هجری شمسی (نوروز) و پنجشنبه دوم حمل (روز دهقان ) در کشور رخصتی عمومی میباشد . نیلوفر دانش

پلخمری 26 حوت باختر
والی بغلان نقش علمای دینی را در تامین امنیت و صلح موثر خواند
عبدالحی نعمتی والی بغلان امروز از یک نشست با علمای ولایت بغلان را وارثان پیامبران خواند و گفت که حکومت وحدت ملی به حمایت قاطع علمای کرام نیاز دارد و آنان باید در کنار دولت خود ایستاده گی بیشتر نمایند تا امنیت و صلح تامین شود
والی بغلان اضافه کرد نقش علمای دین در تامین امنیت موثر است و از تمامی علمای کرام خواست تا به خاطر قطع جنگ مخالفان را به روند صلح دعوت و از دولت حمایت کنند
داکتر صفدر محسنی رییس شورای ولایتی بغلان با موثر خواندن همکاری علما با دولت از مخالفان در آن ولایت خواست که از جنگ دست بردارند و در پیشرفت وترقی بغلان و نیز سعادت و رفاه مردم آن ولایت نقش بازی کنند .
قایم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL