02 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

انفجاری در فاریاب جان دو کودک و یک زن را گرفت

انفجاری در فاریاب جان دو کودک و یک زن را گرفت

میمنه 1 عقرب باختر ماین ساخته دست یک طالبان مسلح در...

سیصد و چهل وهشت شکایت انتخاباتی در لوگر ثبت شده است

سیصد و چهل وهشت شکایت انتخاباتی در لوگر ثبت شده است

پل علم 1 عقرب باختر مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی در لوگر...

کشته شدن سیزده طالب مسلح در فاریاب

کشته شدن سیزده طالب مسلح در فاریاب

میمنه 1 عقرب باختر سیزده طالب مسلح به شمول یک سرگروه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل باختر/ 28/ میزان
روند رایدهی با دونیم ساعت تاخیر درمسجد حضرت حمزه واقع قصبه آغازشد.
به گزارش آژانس باختر، باوجود اینکه دراین مرکز روند رایدهی با تاخیر آغاز شد و با سپری شدن هرساعت صف رایدهندگان طولانی تر میشد،  رایدهندگان با وجود اضطراب از ناحیه امنیتی صف را ترک نه گفتند و منتظر ماندند تا کارمندان به کار آغاز کردند.
نظیر احمد مسوول این مرکز میگوید به خاطر فعال نمودن وسیله انگشت نگاری درروند یک اندازه تاخیر رونماشد.
ناظران و شاهدان میگویند این امر سبب شد تا هموطنان ما به مشکل مواجه شوند و یکتعداد خانم ها محل را ترک گفتند. ختم/ فهیم – ماری

کابل باختر/ 28/ میزان
روند رایدهی درمرکز رایدهی لیسه ملکه ثریا درناحیه چهارم پروژه تایمنی کابل به کمبود کار مندان کمیسیون مستقل انتخابات مواجه شده است.
به گزارش آژانس باختر ، درلیسه ملکه ثریا 9 مرکز محلی رایدهی وجود داردکه چهار آن برای مردان و چهار دیگر آن زنان اختصاص داده شده است.
روند رایدهی مردانه از سبب کمبودکارمندان به کندی به پیش میرود.
فرزانه مسوول بخش زنان کمبود کارمندان مرکز را تائید نموده میگوید از سبب کمبود کارمندان صف های رایدهندگان طولانی شده و این امر باعث شده که رایدهندگان به مشکل مواجه شوند ناظران و شاهدان موضوع را تائید میکنند.
ختم/ نثار ایثار – ماری

شهرهرات 28 میزان باختر
زنان درهرات به گونه بی پیشینه یی در انتخابات پارلمانی شرکت کرده اند.
با آنکه هنوز روند رای دهی در افغانستان ادامه دارد ، حضور گسترده زنان به پای صندوق های رای ،درهرات چشم گیر است.
نجما بانویی از شهر هرات که با سه خواهر و چهار دختر کاکا و خاله اش برای رای دادن به مرکز رای دهی رفته بود می گوید خوشحال است ازاینکه به نامزد مورد علاقه اش رای داده است.
اوگفت موجودیت نیروهای امنیتی در هر گوشه یی از شهر به رای دهنده ها نیرو و جرات مضاعف داده است.
فریبا شهروند دیگر هرات می گوید که دراین انتخابات حضور زنان هراتی بیشتر شده است.
اوگفت که زنان در افغانستان با افزایش مشارکت شان در عرصه های مختلف ، آینده درخشانی درپیش خواهند داشت.
مرضیه ابراهیمی خبرنگار آژانس باخترازولایت هرات می گوید که لحظه به لحظه بر میزان زنان  رای دهنده در مراکز رای دهی هرات افزود می شود.ختم/ابوی

شهرقندهار28 میزان باختر
آماده گی ها برای برپایی مراسم ختم قرآن و فاتحه خوانی برای شهید جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس ولایت قندهار درسرتاسر کشور گرفته شده است.
قرار است امروز در کنار سی وچهار ولایت افغانستان ، مهاجران افغان در بیشترین کشور های جهان برای جنرال مراسم ختم قرآن و فاتحه خوانی برگزارکنند.
قندهار زادگاه جنرال امروز میزبان هزاران شهروند ازجمله مقامات حکومتی است ؛ شهروندانی که برای رفتن به آرامگاه جنرال و نیز شرکت در مراسم فاتحه خوانی اش حضور به هم رسانده اند.
جنرال عبدالرازق فرمانده پولیس قندهار به روز پنج شنبه ظاهراً در گلوله باری یک مهاجم وابسته به گروه طالبان ترور شد.ختم/ابوی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL