02 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

انفجاری در فاریاب جان دو کودک و یک زن را گرفت

انفجاری در فاریاب جان دو کودک و یک زن را گرفت

میمنه 1 عقرب باختر ماین ساخته دست یک طالبان مسلح در...

سیصد و چهل وهشت شکایت انتخاباتی در لوگر ثبت شده است

سیصد و چهل وهشت شکایت انتخاباتی در لوگر ثبت شده است

پل علم 1 عقرب باختر مسوولان کمیسیون شکایات انتخاباتی در لوگر...

کشته شدن سیزده طالب مسلح در فاریاب

کشته شدن سیزده طالب مسلح در فاریاب

میمنه 1 عقرب باختر سیزده طالب مسلح به شمول یک سرگروه...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل باختر/ 28/ میزان
درمرکز مسجد جامع دستگیر واقع برکی حدود 65 نفر تاکنون رای داده اند.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، نبود کارمندان اوراق ثبت شکایت و مشکل دروسیله انگشت نگاری سبب وقت کشی دراین مرکز شده است.
ختم/ نثار – نالان

کابل باختر/ 28/ میزان
مرکز رایدهی مکتب منصور حلاج مربوط ناحیه نهم شهر کابل تاساعت 30/9 صبح به کار آغاز نکرده است.
مسوول این مرکز به خبرنگار آژانس باختر گفت که دلیل تاخیر در کار این مرکز نرسیدن اوراق رایدهی و لست رایدهندگان میباشد.
ختم/ فهیم – احمدی

کابل باختر/ 28/ میزان
مرکزرایدهی لیسه سپین کلی مربوط ناحیه پنجم شهر کابل تاساعت 9 صبح بازنگردیده است.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، یک تن از کارمندان این مرکز میگوید که دلیل تاخیر درروند کار این مرکز نرسیدن مواد اثاث انتخابات میباشد. ختم/ فهیم – احمدی

کابل باختر/ 28/ میزان
مرکز رایدهی ناحیه 17 شاروالی شهر کابل تا ساعت 45/8 صبح به کارآغاز نکرده است .
به گزارش خبرنگار آژانس باختر ، یک مسوول امنیتی این حوزه رایدهی میگوید که تاکنون صندوق رایدهی به این مرکز نرسیده است.
دراین مرکز اضافه از 400 نفر درانتظار اند تا روند رایدهی آغاز شود.
ختم/ صدیق – احمدی

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL