02 عقرب 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

رئیس جمهور غنی با وزیر خارجۀ ایالات متحدۀ امریکا دیدار کرد

کابل باختر اول عقرب محمداشرف غنی رئیس جمهوری اسلامی افغانستان امروز...

نشستی برای حمایت از قربانیان جنگ در پلخمری برگزار شد

پلخمری اول عقرب باختر نخستین نشست فوکس گروپ تحقیق وحمایت از...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

شهربامیان 21 میزان باختر
نشست علمی کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زنان در ولایت بامیان دایر شد.
نشست علمی کمیسیون های ولایتی منع خشونت علیه زنان، زون مرکز که شامل ولایات بامیان، پروان، دایکندی و کاپیسا می شود در ولایت بامیان دایر شد. سیده مژگان مصطفوی، معین مالی و گرځندوی وزارت اطلاعات وفرهنگ، محمدطاهرزهیر والی بامیان و اعضای کمیسیون های هر چهار ولایت درین نشست  حضور داشتند.
به گزارش آژانس باختر، سیده مژگان مصطفوی معین مالی و گرځندوی وزارت اطلاعت و فرهنگ  به نمایندگی از کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن درین برنامه حضور داشت، گفت"این نشست فرصت خوبی یست که دستاورد ها و چالش های کمیسیون های ولایتی زون مرکز با همدیگر شریک ساخته شود، امیدوارم که این نشست به یک نتیجه خوب برسد و ما بتوانیم برای رفع چالش ها و مشکلات شان گرازش خوبی همرای خود به کابل ببریم تا برای رفع مشکلات کمیسیون های ولایتی گام های از طرف کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن که  در مرکز فعال است، برداریم.
کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن، تقریبأ از یازده سال بدین سو در مرکز فعال است و از هشت وزارت خانه هشت معین و تعدادی از روسای ادارات مستقل درین کمیسیون عضو هستند و زیر نظر وزارت امورزنان فعالیت دارند.
خانم مصطفوی که عضویت کمیسیون عالی منع خشونت علیه زن را دارد، گفت: "ما زنان مدیون دین مقدس اسلام هستیم  به خاطرهمه حقوق که بر ما داده است. دین اسلام آمد و همه تبعض علیه زنان را برچید؛ زنان در افغانستان بیشتر قربانی افراط و تفریط شدند، گاهی به نام مدرنیزم خواستند زنان افغانستان را اروپایی بسازند  چادر را از سر شان بکشند و یکبار زنان قربانی جنبش نوگرایی در افغانستان شدند و گاهی استفاده و سوی استفاده از نام اسلام خواستند زن را به خانه  بنشانند در حالیکه زن پیامبر(ص) تجارت پیشه بود و دختران پیامبر در مسجد درس میدادند، حضرت فاطمه زهرا(س) خودش عالم دین بود، اسلام دین اوسط است و همیشه تعادل را در همه موارد در نظر دارد، تعجب درین است که در جامعه اسلامی خشونت علیه زنان صورت میگیرد! چرا در همچو کشوری خشونت علیه زنان باشد؟ در حالیکه قران کریم میگوید: با زنان تان به نکویی رفتار کنید، پیامبر(ص) میگوید:  مه بهترین شما در بین امت هستم، چون بهترین رفتار را با خانواده خود دارم... چیزی که ما  برای زنان در افغانستان می خواهیم، چیزی جدا از شریعت مقدس اسلام نیست.
خانم مصطفوی اضافه کرد:"شاید حرکت های که در زمان امانیه در افغانستان صورت گرفته زنان افغانستان هنوز قربانی همان حرکت ها هستند.
خانم مصطفوی، حمایت و پشتبانی شخص والی بامیان و حکومت محلی این ولایت را ازکمیسیون ولایتی منع خشونت علیه زن در بامیان خیلی خوب یاد کرد.
محمد طاهر زهیر والی بامیان درین برنامه سخنرانی کرد و گفت:"در گذشته ها وضعیت زنان در افغانستان اسفبار بود، ولی در طی پانزده سال گذشته در عرصه زنان به باور من، کار های کلانی صورت گرفته است.
والی بامیان تصریح داشت. "ما از لحاظ قانون در قبال زنان مشکل نداریم، ولی در عرصه عمل مشکل است؛ این نشست ها ازین  لحاظ که برای هموار کردن راه های رسیدن به مقصود(حل مشکلات زنان در جامعه) کمک میکند، خیلی مهم است.
به بارو والی بامیان، باید در عرصه حقوق زن و محو خشونت علیه زن، کار های سر تاسری(در سطح افغانستان) صورت بگیرد تا نتیجه دهد.
کریمه سالک، رئیس امور زنان ولایت بامیان به آژانس باختر گفت: "کمیسیون منع خشنونت علیه زن در بامیان همواره فعالیت خوب داشته، والی بامیان همیشه در جلسات این کمیسیون شرکت می کند و فعالیت های کمیسیون منع خشونت علیه زن در بامیان نمونه است برای سایر ولایات افغانستان.
به باور خانم سالک، خشونت علیه زنان در سراسر دنیا وجود دارد، تنها در افغانستان نیست که تنها ما ازین پدیده متاثیر باشیم.ختم/ابوی

کابل باختر 21 میزان
برخی موسسات عضو اکبر فعالیت های شان از سال ۲۰۱۴ را در بخش تعلیم و تربیه، در یک نشستی خبری  توضیح دادند.
به گزارش آژانس باختر، دراین نشست که درمرکز اطلاعات و رسانه های حکومت برگزار شده بود، خاطر نشان گردید که به اساس تلاش های دولت افغانستان ، شرکای انکشافی ، جامعه مدنی و موسسات غیر دولتی پیشرفت قابل ملاحظه در سیستم معارف کشور رونما گردیده است، بربنیاد تلاش های موثر توانمندی جامعه ، تقاضای دسترسی برای آموزش مخصوصاً میان طبقه اناث افزایش یافته است.
موسسات غیر دولتی با کمک جامعه چهار صد هزار طفل (۶۰ درصد طبقه اناث) را در مکاتب جامعه در ساحات دور دست در فراگیری آموزش کمک و حمایت میکنند. کمیته سویدن برای افغانستان ۲۵۰۰ معلم ، هفتاد هزار طفل را در ۱۳ ولایت افغانستان در عرصه فراهم آوری چانس های تعلیمی برای تعلیم و تربیه رایگان برای اطفال خیمه نشین کمک و حمایت میکند ، همچنان اطفال دارای معلولیت را در سیستم های تعلیمی و ارائه تعلیمات ابتدائی برای ۴۶۵۰ طفل و بازگشت کننده گان نیز تمرکز دارند.
بسیاری از موسسات غیر دولتی در افغانستان آموزش ها را برای تقویت ظرفیت معلمین و مامورین مکاتب ارائه مینمایند. از سال ۲۰۱۶ بدینسو ۷۰۰۰ نفر توسط کمیته ناروی برای افغان ها در بخش های اداره ، آموزش معلمین ، برنامه های انکشافی نرسری برای اطفال زیرسن ۶ سال ، کاهش خطرات و غیره آموزش داده است .
موسسات غیر دولتی همچنان رول عمده را در عرصه خودکفایی جوانان از طریق تعلیم و تربیه اجتماعی و اقتصادی مثل برنامه تعلیمی و کارفرمائی موسسه تعلیمی و تربیتی تشبث بازی می کند که این برنامه ۳۴ هزار متعلم لیسه های عالی (۵۲ درصد طبقه اناث و ۴۸درصد طبقه ذکور) را که سالانه حدوداً ۱۰۰۰۰شاگرد را درولایت های ننگرهار ، پروان ، بامیان و کابل فارغ میدهد تحت پوشش قرار می گیرد.  کمیته ناروی افغانستان توانمند سازی زنان و اطفال را از طریق ۲۴ گروپ های کاری آموزش و پرورش می دهد.
موسسات غیر دولتی یک رول حیاتی و تاریخی را در فراهم آوری دسترسی اطفال به تعلیم و تربیه مخصوصاً در ساحات دور دست بازی میکند. بطور مثال موسسه نی قلعه بودجه اعمار ۸ تعمیر مکتب ، دیوار احاطه ، چاه آب ، منبع معلوماتی و صنوف درسی اضافی در ساحات مرکزی افغانستان برای ۶۰۰۰ پسر و دختر را فراهم نموده است .
دخیل بودن موسسات غیر دولتی در ارائه خدمات و در عین زمان متمم تلاش های دولت بوده تاجوابگو به ضروریات افراد و اشخاص محروم از قبیل دختران ، اقلیت ها ، اطفال دارای معلولیت ، اطفال خیابانی ، بازگشت کننده گان و اطفال بیجا شده گان داخلی میباشد. # احمد ضیا احمدی

کابل باختر 20 میزان
پيام تسليت و غمشريکی شورای سرتاسری علمای افغانستان
با تأسف اطلاع حاصل نمودیم که شیخ نادر علی مهدوی به اثر مریضی که عاید    حال اش گردیده بود داعی اجل را لبیک گفته به جوار حق پیوست.
مرحوم مهدوی شخصیت مجاهد، عالم، وطن دوست و عضو سابقه دار شورای سرتاسری علماء بوده عمر گران بهای شان را در راه خدمت به دین و وطن سپری نمودند وفات شان یک ضایعه بزرگ علمی و ملی میباشد.
شورای سراسری علمای افغانستان ضمن ابراز مراتب غمشریکی از بارگاه خداوند متعال برای مرحومی جنت فردوس، برای خانواده، عقارب، علماء و مردم ولایت دایکندی صبر جمیل  و اجر عظیم استدعا مینماید. ختم/ جاوید

کابل باختر 19 میزان
شرکت برشنا درنظردارد خدمات انترنتی را ازطریق لین موجود برق برای مشترکین انجام دهد.
به گزارش آژانس باختر، این شرکت بانشرخبرنامه ای دراین باره مطرح ساخته است که با تحقق این طرح فرصت درآمد برای شرکت ازطریق حق کرایه بدون مصرف اضافی، انتقال انترنت ازطریق لین برق به تمام مشترکان ، ایجاد درآمد غیرمستقیم برای دولت ، بهبود سطح زندگی مردم ، انتقال انترنت به مناطق که دسترسی به انترنت ندارند فراهم گردد.#فهیم

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL