30 دلو 1397

RSS Facebook

اعلانات

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

پلخمری 20 دلو باختر
زنان بغلان به صلح پایدار و دایمی امید بسته اند.
نازنین عمری یکی از فعالان حقوق زن در بغلان در مصاحبه یی با خبرنگار آژانس باختر گفت که زنان بغلان امید های زیادی به روند صلح بسته اند ولی در عین زمان نگرانی هایی هم دارند که مبادا حقوق زنان و آزادی های فردی و اجتماعی آنان که در هفده سال گذشته به دست آمده است قربانی شود.
او گفت که به باورمن تامین امنیت،  تطبیق عدالت و صلح پایدار که هماناحاصل قربانی فرزندان کشور می باشد فقط در یک مسیر تامین شده م یتواند و آن شنیدن صدای مردم و دفاع از نهاد های امنیتی و نظامی کشور می باشد .
او گفت که هر چند دست آورد های هفده ساله از جمله آزادی بیان  ، حقوق زنان ، ارزش های محلی  شهروندی در حیات اجتماعی و سیاسی  شرط انسانی می باشد که نباید قربانی معامله های سیاسی گردد.
لیدا عظیمی که در یکی از ادارات دولتی بغلان ایفای خدمت می کند می گوید،  آمدن صلح در کشور آرزوی هر افغان است ولی نباید این صلح منجر به گرفتن قربانی از دست آورد های زنان شود .
او گفت، اگر صلح به میان می آ ید صلحی باشد که برای تقویت نهاد های دفاعی و امنیتی شگوفانی و آبادانی کشور، قطع مداخلات  بیگانه گان و حمایت از آزادی بیان ، دموکراسی  نه مسایل غیر ضروری که بامنافع ملی ما در تضاد باشد. قایم

پلخمری 20 دلو باختر
ریاست صحت عامه بغلان روند کمک های نقدی را به زنان بی بضاعت آغاز کرد.
داکتر محب الله رییس صحت عامه بغلان هدف از روند مساعدت های نقدی  به زنان بی بضاعت را تقویت روحی زنان، جلب وهمکاری آنان به مراکز صحی جهت ایجاد نظم و دسپلین  در مرکز صحی خواند.
به گزارش  آژانس باختر، عمری گفت برای زنان بی بضاعت در هفتاد وهشت مر کز صحی درمرکز وولسوالی های بغلان سه میلیون وهشتصد هزار افغانی  کمک ریاست جمهوری اسلامی کشور و موسسه انکشافی باختر توزیع شده است .قایم

کابل باختر 19 دلو
محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان قبل از ظهر امروز طی مراسمی به پیکر مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده عضو ولسی جرگه، ادای احترام کرد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، محمد اشرف غنی رییس جمهور در شفاخانه شهید محمد داوود خان، با اتحاف دعا به روح مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده، گفت که امروز یک روز دشوار است، ما و نیروهای امنیتی به وفات داکتر صاحب ملکزاده شدیداً غمگین هستیم. وفات موصوف را برای خانواده مرحومی، مردم ولایت غور و نمایندگان ولسی جرگه و مردم افغانستان تسلیت می گویم.
رئیس جمهور گفت که مرحوم ملکزاده به شمول جلوگیری از سقوط ولسوالی پرچمن، دوشادوش نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در ولایت غور برای تامین امنیت مردم آن ولایت تلاش می کرد.
محمد اشرف غنی خاطرنشان کرد که وی برای دفاع از کشور و مردم آمادۀ هرگونه قربانی بود و منحیث حامی منافع ملی کشور در ولسی جرگه تلاش می کرد. وی افزود که برای ارج‌گذاری به این شخصت بزرگ و خدمات وی، امروز فرمان تفویض رتبۀ لوی پاسوالی را به وی، امضا کردم.
سپس داکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه صحبت کرد و با ابراز تاثر و غمشریکی به خاطر وفات داکتر ملکزاده و آرزوی بهشت برین برای مرحومی، گفت که موصوف یک انسان ثابت قدم، استوار و خدمتگار و الگوی قهرمانی برای مردم خویش بود و در جلوگیری از ناامنی ها در ولایت غور نقش مهم داشت.
متعاقباً علم خان به نمایندگی از خانواده مرحوم داکتر محمد ابراهیم ملکزاده صحبت کرد و از غمشریکی رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و هموطنان تشکر کرد و گفت که شادروان داکتر محمد ابراهیم ملکزاده برای بقای نظام و سربلندی کشور تلاش های زیادی کرد و هر عملکرد وی برای ما پیام های مهم داشت.
بعداً رییس جمهور غنی و رئیس اجرائیه، تابوت داکتر محمد ابراهیم ملکزاده را که با بیرق سه رنگ کشور پوشیده شده بود و در حالیکه از سوی منسوبان قطعۀ تشریفات انتقال می‌ شد، تا محل مخصوص مشایعت کردند.#جاوید

شهرهرات 19 دلو باختر
برنامه نهال شانی در منطقه پشتون پل ولسوالی گذره هرات آغازشد.
عبدالصبور رحمانی رئیس اداره زراعت هرات میگوید: قرار است در این برنامه بیش از یکصد و هفده هزار اصله نهال ، مثمر و زینتی درهرات غرس شود.
وی افزود این برنامه شامل توزیع هفتاد هزار نهال به ادارت ونهاد های دولتی، غرس بیش از دوهزار اصله نهال به ساحه پشتون پل ،غرس چهل هزار اصله نهال جهت تثبیت ریگ های روان، غرس هفت هزار جهت احیای مجدد جنگلات، تاسیس بیش از ۲ جریب باغهای تجارتی معیاری، و تاسیس بیش از یک و نیم جریب هزار باغات پسته می باشد.
در همین حال نصیر احمد فضلی رئیس حفاظت از محیط زیست هرات می گوید: غرس نهال های زینتی و مثمر یگانه عامل کاهش آلود گی زیست محیطی می باشد واین اداره نیز تلاش های جدی بر توسعه فضای سبز دارد.
وی از تما م شهروندان هرات خواستار سهیم شدن در فرهنگ نهال شانی در هرات شد.
قابل ذکر است که روند نهال شانی درهرات همه ساله از ۱۵ دلو آْغاز می شود تا ۲ حمل جریان می یابد.ختم/سیدحبیب

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL