29 سنبله 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

شهرجلال آباد 14 سنبله باختر
کار ساخت یک شبکه آبرسانی درولایت ننگرهار آغازشد.
این شبکه درولسوالی بچیر آگام ؛ جایی که روستا نشینان کمتر به آب آشامیدنی صحی دسترسی دارند ، ساخته می شود.
مجیب الرحمان ضیا رییس احیا و انکشاف دهات ولایت ننگرهار به آژانس باخترگفت که با ساخت این شبکه آبرسانی ، سه صد وچهل خانواده به آب آشامیدنی دسترسی پیدا خواهند کرد.
اوگفت که این شبکه به وسیله سولر و به گونه پیشرفته ساخته خواهد شد.
برای ساخت این شبکه یونیسف پنج ملیون افغانی اختصاص داده است.
گفته می شود ساخت این شبکه آبرسانی درجریان همین سال تکمیل خواهد شد.ختم/ابوی

تالقان  باختر  14 سنبله 
هژ ده کیلو متر سرک قریه گرگان ولسوالی رستاق تخار قیر ریزی شد .
به گزارش خبر نگار محلی آژانس باختر  ، این سرک از سوی برنامه ملی راه سازی روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات به درازای هژده متر و پهنای شش متر به هزینه بیش از سی و هشت  میلیون افغانی از بودجه وزارت  مالیه و به هکاری تخنیکی برنامه ملی راه سازی روستایی قیر ریزی شد.
صبغت الله نظری رئیس احیا و انکشاف دهات تخار گفت که ساخت سی پایه پلچک، هفتاد متر دیوار استنادی ، یکهزار  و هفتصد متر جویچه های کنار سرک و هشتصد متر جویچه های سنگی نیز شامل این پروژه بود .
منبع افزود : که در جریان این پرو ژه برای نهصد و سی و هشت نفر زمینه کار فراهم شده بود .
وی گفت با قیر ریزی این جاده  تسهیلات ترانسپورتی برای صدها خانواده فراهم شده است .لیلما

تالقان  باختر  14 سنیله
کار حفر یک چاه عمیق ،ساخت ذخیره آب و تمدید شبکه آبرسانی برای باشندگان سیزده قریه رستاق تخار امروز آغاز شد .
رئییئس احیا و انکشاف دهات تخار به آژانس باختر گفت که کار این پروژه به کمک مالی و تخنیکی دفتر کمیته سویدن توسط فضل الله مجددی والی ،رئیس احیا و انکشاف دهات با حضور نمایندگان شورای ولایتی ، روسای ادارات سکتوری تخار ، مردم قریه های مذکور و ریئس برنامه های کمیته سویدن آغاز شد.
وی افزود که باشندگان قریه های مذکور از سالیان دراز از نداشتن آب آشامیدنی با مشکلات جدی روبرو بودند .
این پروژه ها تا دو سال آینده به هزینه تخمینی بیشتر از شصت و پنج میلیون افغانی از سوی دفتر کمیته سویدن تطبیق خواهد شد که با تکمیل آن بیش از سه هزار خانواده به آب آشامیدنی دسترسی می یابند . لیلما 

شبرغان  باختر  14 سنبله
شماری از باشندگان شهر شبرغان یکی از جاده ها را به گونه اعتراض کاه گل کردند .
مسوول انجمن اجتماعی روز که این برنامه را راه اندازی کرده است گفت که این اقدام به هدف بیداری شماری از مسوولان حکومتی راه اندازی شده است تا به مشکلات باشندگان توجه شود و رشد متوازن در امور باز سازی و نو سازی در نطر گرفته شود .
یک فعال جامعه مدنی در آن ولایت گفت که بیشتر از  پنج سال است مه به منظور تطبیق پروژه های انکشافی  از سوی مقامات بودجه منظور میشود ولی به دلیل فساد و زور گویی های محلی پروژه ها تطبیق نمیشود .
وی میگوید : اکثر جاده های این شهر حدود بیست تا سی سال پیش ساخته شده  وبیشتر آن تخریب شده است .
گفته میشود  کار سرک حلقوی شبرغان پنج سال پیش آغاز شده است ولی تا کنون برای قیر ریزی آماده نشده است.
لطف ا لله عزیزی والی جوزجان اعتراض مردم را در قسمت نبود سرک منظم تایئد کرد و گفت که این حق مسلم مردم است تا در چنین موارد اعتراض کنند  اما سرک جنوب ساختمان ولایت  به زود ترین فرصت قیر ریزی خواهد شد  همچنان پنج کیلومتر سرک داخل شهر شبرغان طرح و دیزاین شده است  و قرار است کشور هندو ستان هزینه آن را بپردازد و این پروژه به زودی عملی خواهد شد . لیلما

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL