02 ثور 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

محمد اشرف غنی رییس جمهور از محل رویداد هراس افگنی دیروز در وزارت مخابرات، دیدن کرد

کابل باختر 1 ثور محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان...

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

جمع آوری لوحه های غیرمعیاری آغازشد

کابل باختر/1/ثور اعضای کمیسیون تنظیم امور لوحه ها امروز به رهبری...

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

کشف یک ذخیرگاه مهمات درنیمروز

نیمروز / باختر/ 1/ ثور یک ذخیره گاه مهمات دیروز درولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

شهرمهترلام 21 حمل باختر
برای ده ها کشاورز درولایت لغمان ابزارکار توزیع شد.
این کمک ازسوی نهاد غیرحکومتی اکتید و ازطریق وزارت زراعت ومالداری صورت گرفته است.
دراین دور برای صدها کشاورز ، دستگاه های دواپاشی وتریشل توزیع شد.
محمد جمیل خوشحال رییس زراعت ولایت لغمان به آژانس باخترگفت که آنان می کوشند با توزیع مواد وابزار کشت ، برشگوفایی زراعت در این ولایت شرقی بیفزایند.
کشاورزان  ازکمک ها برای رونق کشاورزی درلغمان استقبال کردند.ختم/ابوی

سرپل  باختر  21 حمل
برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی به ارزش شصت و هشت میلیون افغانی در ولایت سرپل امروز افتتاح شد .
به گزارش خبرنگار محلی آژانس باختر  ، این برنامه انکشافی توسط عبد القادر آشنا والی سرپل با حضور رئیس شورای ولایتی ، روسای ادارات دولتی ، مسوول زون شمال  برنامه ملی انکشاف اقتصاد روستایی و قریه داران افتتاح شد .
احمد جاوید انتظار رئیس احیا و انکشاف دهات سرپل پیرامون این برنامه مغلومات ارائه کرد و جایگاه این پروژه را که تطبیق آن پنج سال را در برمی  گیرد ودر توانمندی زنان در بخش های دامداری ، مرغداری و خیاطی نقش مهم را ایفا خواهد کرد .
وی در تطبیق این برنامه به شکل موثر آن از والی سرپل  خواهان همکاری همه جانبه شد .
والی سرپل تطبیق این برنامه را جهت رشد اقتصاد ملی کشور ، خودکفایی مردم و به ویژه توانمند سازی زنان روستایی موثر خواند.
این برنامه در مدت پنج سال با همآهنگی ریاست احیا و انکشاف دهات در مرکز ولایت و ولسوالی گوسفندی تطبیق می شود  و یکصد و پنجاه و دو قریه را تحت پوشش قرار خواهد داد .
رئیس احیا و انکشاف دهات اضافه کرد  که با تکمیل کار این برنامه دوازده هزار ویکصدو شصت خانواده در مرکز ولایت و ولسوالی گوسفندی از مزایای آن مستفید میشوند . لیلما

کابل/باختر/ 21 حمل
بهای مواد اولیه در بازار های کابل امروز 21  حمل 1398 از این قرار است.
یک بوری برنج باریک اعلی 25 کیلویی 2250  افغانی
هفت کیلو برنج شوله یی 260 افغانی
هفت کیلو بوره 250 افغانی
هفت کیلو ماش وطنی 550 افغانی
یک پیپ روغن 16 لیتره 1040 افغانی
یک بوری آرد گندم قزاقی 50 کیلویی 1430 افغانی
هفت کیلو لوبیای وطنی دانه کلان 630 افغانی
هفت کیلو نخود خام وطنی 560 افغانی
همچنان یک کیلو گاز مایع 55 افغانی ، یک لیتر تیل پترول به 49 افغانی و یک لیتر تیل دیزل به 48 افغانی به فروش میرسد .نازیلا عزیزی

کابل باختر 21 حمل
اطلاعیه ریاست عمومی پاسپورت وزارت امور داخله
ریاست پاسپورت به دلیل بروز رسانی (UPDATE)  یا نوسازی سیستم  آن اداره پنجشنبه ۲۲ حمل صرف برای یك روز  در مركز تعطیل می باشد، بناءً از متقاضیان تقاضا شده است  تا به ریاست پاسپورت مراجعه نکنند و باعث ضیاع وقت شان نشوند. حبیب سادات