08 سرطان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

 

پلخمری / باختر/ 17/ میزان

تاسیسات جدید اداری شاروالی شهر پلخمری امروز به بهره برداری سپرده شد.

 این تعمیر در باغ قهوه خانه شهر پلخمری در مساحت 549 متر مربع زمین ساخته شده است.

صاحب نظر سنگین شاروال بغلان به آژانس باختر گفت ، این تعمیر در دو طبقه به هزینه چهارده ملیون و هشتصد هزار افغانی از بودجه شاروالی شهر بغلان ساخته شده است.

وی اضافه داشت : این تعمیر دارای بیست و دو اتاق اداری ساخته شده است.

سلطان محمد عبادی والی بغلان گفت، ساختمان این تعمیر باغ قهوه خانه از جمله تفریح گاه های خوب بشمار میرود .

 باغ قهوه خانه شهر پلخمری در سال 1324 یگانه تفریح گاه خوب در شهر پلخمری بوده که در ساحه 144 جریب زمین ساخته شده است.

 

کابل باختر – 17 میزان

کمسیون مستقل حقوق بشر افزایش موارد خشونت علیه زنان، مجازات خودسر محاکمه صحرایی زنان بخصوص افزایش قتل های ناموسی وتجاوز جنسی ابراز نگرانی کرد .

ثریا صجرنگ مسوول حمایت انکشاف حقوق زنان کمیسیون مستقل حقوق بشر امروز در نشست خبری گفت : در جریان شش ماه اول سالجاری هشتاد زن بقتل رسیده که شصت مورد آن را قتل ناموسی تشکیل میدهد. وی همچنان از سی وسه مورد تجاوز جنسی نیز یاد آورشد که شمار زیاد آنانرا نوجوانان زیر سن هژده سال تشکیل میدهد.

خانم صجرنگ عدم حاکمیت قانون، اگاهی مسوولیت پذیری، عدم مصونیت وفساد اداری را به عنوان عوامل اساسی بروز خشونت ها یاد کرد. وی همچنان افزود کمیسیون مستقل حقوق بشر به منظور در یافت دقیق ومشخص عوامل، راه حل ها وآگاهی دهی تحقیق ملي را در رابطه به تجاوزات جنسی وقتل های ناموسی از ماه اسد سالجاری آغاز نموده وقرار است در مدت شش ماه آنرا پایان برساند، وگزارش مکمل آنرا حاوی پيشنهادات جهت رفع نواقص به دولت ارایه نمایند ودر جریان نشست همچنان عبدالاحد فرزان یکتن از مسوولین کمیته راه اندازی تحقیق یاد شده ضمن ارائه معلومات پیرامون شیوه های تحقیق گفت : تحقیق یاد شده فراخوان ملی است تا تمام ارگانها، ادارات ورسانه ها در مبارزه علیه خشونت بسیج گردند . 

 

شبرغان – باختر – 16میزان

وزیر کار واموراجتماعی شهدا ومعلولین در راس یک هیئت دیروز وارد ولایت جوز جان شد .

به گزارش خبر نگار آژنس باختر از ولایت جوزجان آمنه افضلی وزیر کار امور اجتماعی وشهدا معلولین به خاطر توضیح اهداف فرمان شماره چهل وپنج ریاست جمهوری به ولایت جوزجان سفر نمود.

وي ضمن دیدار با والی منشی ورئیس شورای ولایتی بزرگان آن ولايت پیرامون مشکلات موجود ولایت جوزجان مشوره نموده وبه خاطر دریافت راه حل باهم تفاهم نمودند.

 آمنه افضلی طی صحبتی گفت:" وزارت کار امور اجتماعی درنظر دارد که در سال 1392 به خاطر کاریابی واشتغال جوانان بیکار پنج مرکز آموزش حرفوی را در سطح کشور ایجاد  مينماید."

وی افزود، ماهمه مکلفیت داریم تاجهت رفع مشکلات معلولین تلاش نمایم زیرا آنان آسیب دیده اند ومستحق هر گونه همکاری می باشند .

محمد عالم ساعي والی جوزجان ضمن صحبتی نبود جای برای ریاست کار امور اجتماعی شهدا ومعلولین پرورشگاه وکودکستان را از جمله مشکلات در آن ولایت خواند

والی جوزجان از هیئت خواست تا جوانان را از طریق آن ولایت جهت دریافت کاربه خارج از کشور بفرستد .

کابل 12 میزان باختر
معینیت امور جوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ درنظردارد تاسیمینار علمی و پژوهشی را زیرعنوان( شناسایی مشکلات اجتماعی جوانان ودر یافت راه حلها) به مدت دوروز در کابل بر گزار نماید.
از تمام استادان  پوهنتون ها، پژوهشگران، نهادها و موسسات علمی و پژوهشی خواهشنمدیم تامقالات علمی و پژوهشی خود را در زمینه مشکلات اجتماعی جوانان و راه حل ها ی مناسب آن الی تاریخ دهم عقرب سالروان به ریاست هماهنگی برنامه ها و انکشاف پالیسی جوانان این اداره  و یا به ایمیل آدرس:   آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید   ارسال و در صورت نیاز به شماره 0700217101 تماس حاصل نمایید.
ختم/ نالان/د
نوت: لطف نموده این  خبر را سه بار ازطریق تلویزيون ملی و پانزده روز از طر یق روزنامه های دولتی نشر گردد.