09 ثور 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

حملات طالبان بر چند پوسته امنیتی در کنر دفع شد

کابل باختر 9 ثور وزارت دفاع ملی میگوید که حمله طالبان...

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

پیام تسلیت داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییه

کابل باختر 9 ثور با ابراز تأسف و تأثر فراوان آگاهی...

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

پیام تسلیت و همدردی محمداشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان

کابل باختر 9 ثور با کمال تاسف اطلاع حاصل نمودیم ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

هرات 14 جوزا باختر

ریاست ساحوی هماهنگی زون غرب جمیعت هلال احمرافغانی برنامه ء را روی دست دارد که مبتنی برآن توانمندی رضاکاران درزمینه ارائه کمک های بشردوستانه درحالات اضطرارافزایش می یابد.

نورالدین احمدی ریئس حوزه وی هلال احمردرغرب افغانستان به آژانس باخترگفت، " شماری ازجوانان رضاکارکه درغالب برنامه تقویت پروگرام های آماده گی علیه ضدحوادث وپاسخدهی زیرپوشش برنامه های آموزشی قرارگرفته اند ، برعلاوه افزودن به مهارت های مسلکی شان ، بعدازین خدمات بشردوستانه به آسیب دیده گان حوادث طبیعی را بگونه معیاری ارائه خواهندکرد.

این جوانان درغالب برنامه (ارزیابی- توانمندی وآسیب پذیری) که هفت روزبطول خواهد انجامید ، زیرنظراستادان داخلی مهارت های لازم را آموزش می بینند.

گفته میشود شرکت کننده گان این دوره ازرضا کاران ولایات فراه،  بادغیس ،غوروکارکنان ولایت هرات میباشند.

این افراد پس ازفراگیری ابزارهای مختلف ارزیابی استندرد،  بمنظورآماده گی بهتر برای پاسخدهی وخدمت رسانی به موقع ، درجریان دوروز درقریه های مختلف ولسوالی غوریان کارهای عملی را مشاهده وبرتجارب  خود افزودند.

درحال حاضرده هاتن ازرضاکاران درقریه های روزنک ،روشنان ،قیسان وزنگی صباسرگرم سپری نمودن دوره های ستندرد ارزیابی میباشند.

رئیس هماهنگی ساحوی هلال احمرافغانی درحوزه غرب کشورضمن ابرازسپاس ازفعالیت های دوامداروچشمگیرتمام شرکت کننده گان ، نسبت به پیامدهای مثبت این برنامه درزمینه بهبود خدمت رسانی درحالات اضطرارابرازاطیمنان نمود، وبرگزاری همچو برنامه ها را گام کاملا"مثبت درزمینه ظرفیت سازی اعلام کرد .

درختم این برنامه اسنادفراغت نیزبه شرکت کننده گان توزیع شد وبرتلاش   

مثمر به خاطرکمک رسانی ستندرد درحالات اضطراربه آسیب دیده گان نیزتاکیدشد .

كابل 13 جوزا باختر

براساس حكم جداگانه رياست جمهوري اسلامي افغانستان هياتي تحت رياست علي خيل رئيس شعبه دوم سياسي وزارت امورخارجه و به عضويت نماينده گاني از رياست دفتر معاونيت دوم رياست جمهوري  اسلامي افغانستان ، وزارت حج و اوقاف، وزارت امورمهاجرين و عودت كننده گان، رياست عمومي اداره  امور و درالانشاي شوراي وزيران ورياست پاسپورت وزارت امورداخله، جهت رسيده گي و حل مشكلات بيش از چهار هزار  زايران گيرمانده در مرزهاي كشورهاي سوريه و عراق، به تاريخ دهم جوزا عازم كشور  عراق گرديده بود.

به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارالانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر ، از اثر تلاشهاي هيئت اعزامي كشور ، وزارت امور  خارجه عراق  دريك اجلاس اعلان نمودكه براساس هدايت كتبي نورالمالكي، صدراعظم آن كشور  اجازه ورود زايران افغانستان  جهت انجام مراسم عتبات عاليات در عراق صادرگرديده است.

هيئت اعزامي جهت حل اساسي و هميشه گي مشكل زايران كشور  و قانونمند ساختن سفرهاي زيارتي و ايجاد سهوولت هاي هرچه بيشتر درين زمينه طرح پروتوكول نزده ماده يي را تنظيم و به مقامات وزارت امور خارحه عراق تسليم نمودكه با وارد نمودن تغييرات اندك از سوي مقامات عراقي نهايي شد.

هيئت موظف پيشنهاد نموده است، تا به منظور ايجاد سهولت بيشتر براي زايران كشور  از مسير كشورهاي ايران، سوريه به عراق هيئتي با صلاحيتي به اين كشور  ها سفر نمايد.

مقام هاي كشور هاي افغانستان و عراق زمينه پرواز هاي هوايي ميان دوكشور  رافراهم  نماينده تا زايران، با استفاده از پرواز هاي هوايي به عراق سفر نمايند.

همچنان هيئت اذعان نموده است كه تاحل نهايي مشكلات زايران گيرمانده و عودت  شان به كشور  شركت هاي زياتي- سياحتي از انتقال زايران كشور  به جانب كشور  سوريه خودداري نمايند.

كابل13 جوزا باختر

داكتر جماهير انوري وزيرامور مهاجرين و عودت كننده گان ا مروز در يك نشست خبري گفت :"از مقامات  افغان  پاكستان روي ايجاد يك ساختار توافق نمودند كه به اساس آن مهاجرين افغان به صورت آبرومندانه به كشور  باز گشتانده ميشوند."

به گزارش خبر نگار آژانس باختر  ، وزيرامور مهاجرين و عودت كننده گان همچنان در رابطه به دستاورد هاي سفرش در پاكستان به رسانه ها معلومات داده گفت:"هيئت افغاني در ملاقاتي كه با مسولين  امور پاكستاني داشتند توافق نمودند تايكماه آينده ساختاري را ايجاد كند كه مطابق آن زمينه برگشت آبرومندانه مهاجرين به كشور مساعد  گردد.

انوري افزود: سروي مهاجرين مقيم در پاكستان به موافقت ما و دريافت ظرفيت جذب كشور مشمول موارد اين ساختار است و مطابق استراتيژي بازگشت دردومرحله كه هريك سه سال رادربر ميگيرد صورت خواهد گرفت.

 انوري تاكيد نمود كه برگشت به صورت داوطلبانه  خواهد بود توافق روي ايجاد ساختار در حالي صورت ميگيرد كه چندي  قبل مقامات پاكستانی گفته بودند  كه اخراج مهاجرين افغان را تاختم سال 2012 از پاكستان آغاز نمايند.

كابل-13 جوزا باختر

پروسه ثبت نام متقاضيان حج بيت الله شريف امروز درمركز وولايات كشور آغاز گرديد.

دكتور محمد يوسف نيازي وزيرحج و اوقاف به خبر نگار آژانس باختر در محفل ثبت نام متقاضيان در مسجد عيد گاه گفت:" اين وزارت  به خاطر ايجاد تسهيلات لازم  براي متقاضيان حج بيت الله شريف مطابق طرز العمل جديد امور حج را تنظيم نمودند كه به عوض قرعه كشي سيستم ثبت نام را ايجاد نموده است كه ثبت نام حجاج در مرکز  وولایات  كشور مطابق به همين سيستم صورت ميگيرد.

در اين سيستم هيچگونه حق تلفي وجود نخواهد داشت و به كساني حق اولويت داده ميشود كه در صدرجدول  ثبت نام قراردارند.

وزيرحج و اوقاف اضافه نمود، از اين  سيستم در تمام ممالك اسلامي استفاده ميشود و به گونه مثال در كشور   ايران براي هجده سال بعد  متقاضيان ثبت نام نموده اندكه وكسانيكه ثبت نام مينمايند در صورت كه سهميه هرولايت تكميل شده باشد درسال بعد حق اولويت داده خواهدشد.

به گفته دوكتور نيازي سهميه تعيين  شده براي حجاج  افغاني سي هزار تن تعيين گرديده است.

سهميه نواحي شهر كابل سه هزارتن و از ولسوالي هاي ولايت كابل نهصد تن ميباشد و در مركز ثبت  نام"مسجد عيدگاه" تمام تسهيلات لازم مهيا ميباشد.

 وی اضافه كرد، چون اين   پرو سه جديد  است متقاضيان بامراعات نمودن نظم و مقررات  مارا كمك نمايند.

وزيرحج و اوقاف گفت كسانيكه سال قبل تمام مراحل را تكميل نموده  بودند و روي بعضي معاذير ازمراسم حج باز مانده  بودند سهيمه شان محفوظ بوده ودر قدم اول عازمين حج بين الله شريف خواهند بود.