26 عقرب 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

ملاقات وزیر امور خارجه با سفیر هند

کابل باختر 26 عقرب صلاح الدین ربانی وزیر امور خارجه امروز...

اطلاعیه وزارت معارف

اطلاعیه وزارت معارف

کابل باختر26 عقرب از آنجاییکه در جریان سال تعلیمی 1397 رخصتی...

داکترکمال سادات: سهمگیری زنان درامورمختلف باعث پیشرفت و ترقی کشورمیشود

کابل باختر26 داکترکمال سادات معین امورجوانان وزارت اطلاعات و فرهنگ امروز...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

جلال آباد 25 جدی باختر
کارساخت یک پل بزرگ موتر رو درمسیرشاهراه جلال آباد- گذرگاه تورخم امروز آغازشد.
این پل که پایتخت وشهرجلال آباد را به گذرگاه تورخم وازاین طریق به آنطرف خط دیورند وصل می کند به طول یک صدوچهل متروعرض ده مترساخته می شود.
عطاالله لودین والی ننگرهاربه گلستان غالب خبرنگارآژانس خبری باخترگفت که بهره گیری ازاین پل برای مسافران سهولت ایجاد می کند ونیز مشکلات ترانسپورتی کاروان های تجاری را رفع می سازد.
این پل که به پل سراچه علی خان مسمی است به هزینه بالغ برپنج ملیون دالر ازکمک های برنامه انکشاف بین المللی ایالات متحده امریکا درجریان یک سال ساخته خواهد شد.
پل سراچه علی خان درحومه شهرجلال آباد ساخته می شود ؛ جایی که روزانه گواه رفت وآمد صدها موترمسافربری ومحموله های تجاری است.
این درحالیست که مسافران وتجارهمواره ازتردد ترافیک به نسبت نبود یک پل بزرگ دراین محله شکایت داشتند.

کابل باختر/ 25/ جدی
پنجمین نشست کمیته هماهنگی محیط زیستی قبل ازظهر امروز در اداره ملی حفاظت محیط زیست برگزار گردید .
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی اداره ملی حفاظت محیط زیست به آژانس خبری باختر،
درآغاز غلام محمد ملکیار معین مسلکی اداره ملی حفاظت محیط زیست که ریاست این جلسه را به عهده داشت نشست های کمیته هماهنگی محیط زیستی را که درآن بیشتر ازنماینده گان 19 وزارت خانه ، ادارات حکومتی و غیر حکومتی عضویت دارند با اهمیت خوانده گفت که شهر کابل چندسال قبل درجمع شهرهای آلوده جهان شامل بوده وبا آلوده گی ها دست و پنجه نرم میکرد ، حتی سخن از قرنطین شدن آن نیز مطرح بود . اما امروز خوشبختانه ازاین حالت بیرون آمده و آلوده گی ها بخصوص آلوده گی هوا در شهر کابل کاهش پیدا نموده است.
ملکیار کمیته جدیدی را که به ریاست قوماندانی امنیه ولایت کابل به عضویت نماینده ادارات څارنوالی ، محیط زیست و شاروالی کابل تشکیل گردیده، گام دیگری غرض تطبیق قانون و مقرره های محیط زیست و کاهش آلوده گی ها درشهر کابل یادکرد.
اشتراک کننده گان این نشست یک باردیگر پیرامون فعالیت کشتار گاه های غیر معیاری درنقاط مختلف شهر و تنظیم آن درکشتارگاه ها ، بررسی و کنترول وسایط دود افزا و تخلیه فاضلاب ساختمان های دولتی و شخصی اطراف دریای کابل ، عدم همکاری لازم ادارات ذیربط را از عواملی برشمردند که باعث افزایش آلوده گی هوا در شهر میگردد.
محمد کاظم همایون رییس پلان محیط زیستی ازتخلیه فاضلاب ادارات دولتی و به ویژه ریاست ترافیک کابل ، پوهنتون کابل ، ریاست فارمسی وزارت صحت عامه ، شفاخانه میوند ، وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی ، سرای شهزاده ، مسجد پل خشتی و ساختمان های شش درک به دریای کابل شدیداً انتقاد کرد و از این ادارات تقاضا نمود تا فاضلاب را در تصفیه خانه قلعه زمان خان ، قلعه وزیر و دیگر مناطقی که به منظور تخلیه فاضلاب در حومه شهر درنظر گرفته شده تخلیه نمایند.
کمیته هماهنگی محیط زیستی درهرماه یک بار تشکیل جلسه میدهد و مشکلات عدیده محیط زیستی را مورد بحث قرارداده و اقدامات عملی را غرض کاهش آلوده گی ها بخصوص آلوده گی هوا به منصه اجرا قرارمیدهند.

کابل باختر 25 جدی
شاهراه قندهار- هرات از شام امروز به دلیل بازسازی یک پل برای چهار روز به روی ترافیک مسدود میگردد.
احمد شاه وحید معین وزارت فواید عامه به خبرنگار آژانس خبری باختر گفت : قرار  است آیساف عملیات بازسازی پل گرشک را شام امروز آغاز نماید.
این پل که دربخش از شاهراه قندهار- هرات قراردارد قبلاً تخریب گردیده مگر با گذاشتن یک پل استحکامی از سوی آیساف ترد وسایط در آن ادامه یافت ، حالا نیاز به بازسازی آن دیده میشود.
معین وزارت فواید عامه گفت که آیساف کار بازسازی این پل را شام امروز آغاز میکند و از شام امروز برای چهار روز ترد وسایط درشاهراه قندهار – هرات متوقف میگردد.
وحید گفت که با خاتمه یافتن کار بازسازی هموطنان از بازگشایی مجدد شاهراه یاد شده آگاه خواهند شد.معین وزارت فواید عامه غرض تسریع بخشیدن به کار بازسازی پل گرشک همکاری هموطنان و مسافران که شاهراه را عبور میکنند خواستار شد.    

کابل/25 جدی/ باختر
اداره هواشناسي وضع جوي بعضي از مناطق كشور را در 24 ساعت آينده بر اساس سانتي گريد چنين راپور داده است.
كابل، آسمان ابر بلند ترين درجه حرارت (5) پائينترين (منفی 8).
هرات آسمان ابرواحتمال برفباری بلند ترين درجه حرارت(6) پائينترين (منفی 7).
جلال آباد، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (15) پائينترين (0).
قندهار، آسمان قسماً ابر  بلند ترين درجه حرارت (9) پائينترين  (منفی 2).
مزار شريف، آسمان ابر بلندترين درجه حرارت (5) پائينترين  (منفی 5).
کندز، آسمان ابر بلند ترين درجه حرارت (5) پائينترين   (منفی 4).
غزني، آسمان ابر بلند ترين درجه حرارت  (منفی یک ) پائينترين (منفی 18).
باميان، آسمان ابرواحتمال برفباری  بلند ترين درجه حرارت   (0) پائينترين (منفی 17).
فيض آباد، آسمان ابروبرفباری بلند ترین درجه حرارت   (منفی 2) پائينترين (منفی 15).
سالنگ شمالي،‌آسمان  ابرواحتمال برفباری بلند ترين درجه حرارت  (منفی 12) پائينترين  (منفی 18)
فراه، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (5) پائينترين   (منفی 6).
خوست، ‌آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (12) پائينترين (منفی 2).
ميمنه‌،‌‌آسمان ابرواحتمال برفباری بلند ترين درجه حرارت (10) پائينترين  (منفی 2).
لشكرگاه، آسمان نیمه ابر بلند ترين درجه حرارت (9) پائينترين  (منفی 1).
سالنگ جنوبی آسمان ابرواحتمال برفباری بلند ترین درجه حرارت (منفی 10)پائینترین (منفی 16)
شبرغان آسمان ابرواحتمال برفباری بلندترین درجه حرارت (7) پائینترین (منفی 2)
جبل السراج آسمان ابرواحتمال برفباری  بلند ترین درجه حرارت(4)پائینترین (منفی 9)
طلوع آفتاب فردا در كابل به ساعت (6) و (57) دقيقه و غروب آن به ساعت (5) و (7) دقيقه صورت مي گيرد.