23 قوس 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

ابلاغیه  قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل!

ابلاغیه قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل!

کابل باختر 22 قوس قوماندانی عمومی گارنیزیون کابل جهت تحقق کامل...

جلسه هیئت رهبری کمیته مشترک حکومت ورسانه ها برگزار شد

جلسه هیئت رهبری کمیته مشترک حکومت ورسانه ها برگزار شد

22 قوس کابل باختر جلسه کمیته مشترک حکومت ورسانه ها امروز...

کشته شدن بیست و پنج هراس افگن در غزنی

کشته شدن بیست و پنج هراس افگن در غزنی

غزنی 22 قوس باختر بیست و پنج هراس افگن دیشب در...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

چاریكار/30/حمل/باختر

یك پروژه آب رسانی در ساحه گلبهار ولسوالی جبل السراج امروز افتتاح و مورد استفاده قرار گرفت.

انجنیر عبدالواسع عزیزی، رییس احیا و انكشاف دهات ولایت پروان به آژانس باختر گفت،‌این پروژه به طول دو صد هزار و چهار صد متر به مصرف شصت و شش هزار دالر امریكایی از طریق برنامه آبرسانی پایدار وزارت احیا وانكشاف دهات تطبیق شده است.

به گفته منبع از پروژه متذكره آب صحی برای دوصد خانواده در پنج قریه گلبهار توزیع میگردد.

گل احمد یك باشنده قریه گلبهار گفت، ‌با بهره برداری این پروژه آب رسانی، مشكل ما از ناحیه نبود آب آشامیدنی مرفوع گردیده است.

پل علم 27حمل باختر

برنامه توزيع زمين برای خانواده های مستحق كوچی ها در ولايت لوگر امروزآغاز شد.

مقامات محلی در ولايت لوگر ميگويند اين افراد به اساس سروی كه از سوی امريت كوچی ها و رياست تنظيم اراضی آن ولايت راه اندازی  گرديده بود ، مستحق شناخته شدند.

انجنير همايون عمر رئيس اداره ر زراعت و آبياری ولايت لوگر به آژانس باخترگفت، دوهزار جريب زمین در ساحه ولسوالي خوشی ولايت لوگر برای مستحقين توزيع ميگردد.

به گفته وی برای هر خانواده كوچی دوجريب زمين  در مقابل پانزده الی سی و پنج هزار افغانی توزيع گرديده است.

به گفته رييس اداره زراعت در پهلوی دوهزار جريب زمين برای افراد مستحق ، هشت جريب زمين براي اعمار تاسيسات چون مكتب، مسجد، ميدان ورزشی، پارك تفريحی در نظرگرفته شده است.

منبع افزود دو صد خانواده كوچی به اساس سروی مستحق شناخته شده و سند ملكيت زمين های شان را بدست آوردند.

منبع افزود همين اكنون درولايت لوگر سه هزار خانواده كوچی موجود ميباشد و قرار است سی هزار جريب زمين برای آنها در  بدل پول توزيع گردد

سرپل 27 حمل باختر

دوصد زن امروز در ولايت سرپل از پروژه گلدوزی برنامه ملی انكشافي منطقه يی سند فراغت بدست آوردند.

احمد جاويد جاويد رئيس احيا و انكشاف دهات ولايت سرپل به آژانس باختر گفت، اين برنامه از سوی وزارت  احيا وانكشاف دهات ازطريق برنامه ملی و انكشافی منطقه يی وزارت احیا و انکشاف دهات راه اندازی  گرديده است.

به گفته موصوف هدف ازراه اندازی  اين برنامه ارتقاءسطح زنده گی زنان بی بضاعت و خودكفايی زنان بيوه ميباشد.

منبع افزود، اين برنامه بيست  و چهار هزار و پنجصدو بيست  دالر هزينه برداشته و براي مدت پنج ماه ادامه داشت.

وي افزود درجريان اين برنامه روزانه برای هر زن دو دالر پرداخته شده و در ختم پروژه برای هر زن يك پايه  ماشين گلدوزی با تجهيزات ووسايل كار ، توزيع گرديد.

كابل باختر/ 27/ حمل

انكشاف ساختاري حقوقي و اجرائيوي براي اداره ملي تثبيت قابليت ها و چارچوب ملي تثبيت قابليت ها درافغانستان  عنوان سیمیناری بودكه امروز دركابل برگزار شد.

اين دو مين سيميناري ميباشد كه دراين مورد تاكنون برگزار گرديده است.

 به گزارش آژانس باختر ، صميم الله سلطاني معين وزارت كار و امور اجتماعي شهدا و معلولين در آغازكار سيمينار در رابطه به ضرورت ايجاد اداره ملي تثبيت قابليت ها سخنراني نموده گفت ، تا حال هشتاد و پنج كشور درسطح جهان توانسته اند چنين اداراتی را ايجاد نمايند كه افغانستان يكي از كشور هاي پيشتاز در ايجاد اداره ملي تثبيت قابليت ها در منطقه است .

 سلطاني افزود ، ضرورت ايجاد اداره ياد شده در 2007 تشخيص شد كه به هزينه يك مليون دالر كمك بانك جهاني درسال 2010 كميته متشكل از وزارت هاي معارف ، تحصيلات عالي ، ماليه ، كاروامور اجتماعي شهدا و معلولين و اقتصاد تحت رياست معاون اول رياست جمهوري كار را روي طرح چارچوب اداره آغاز كردند كه با ارائه گزارشدهي امروز مرحله اول آن به پايان رسيد .

دراين مراسم ملك شرف مسوول كميته پاليسي تعليم و تربيه و مهارت ها گفت تاسيس اداره ملي تثبيت قابليت ها يك اصلاح بزرگ و عمده در تاريخ تعليم و تربيه افغانستان است زيرا كوشش صورت ميگيرد كه زمينه تعليم و تربيه و تحصيل دوامدار را مهيا سازد همچنان با ارزيابي اسناد تحصيلي به ستندرد بين المللي تثبيت ميگردد تا اسناد محصلان در خارج از كشور نيز از اعتبار برخوردار باشد.

ملك شرف افزود، پروژه متذكره يك پروژه انكشافي است كه كار روي شش بخش آن ساليان درازي را در برخواهد گرفت اما در قدم نخست كار روي بخش تخنيكي و حرفوي را آغاز خواهيم كرد.