04 سرطان 1397

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

کشته شدن دوازده مخالف مسلح درغزنی

کشته شدن دوازده مخالف مسلح درغزنی

غزنی 4 سرطان باختر دوازده مخالف مسلح دیروز در ولایت غزنی...

یک بند آبگردان در بامیان به بهره برداری سپرده شد

یک بند آبگردان در بامیان به بهره برداری سپرده شد

بامیان 4 سرطان باختر یک بند آبگردان در ولسوالی یکه ولنگ...

کشته شدن سه هراس افگن در لوگر

کشته شدن سه هراس افگن در لوگر

پل علم 4 سرطان باختر سه هراس افگن دیروز در ولایت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

کابل 30 جوزا باختر
باقرائت پیام حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانسان از روز جهانی پناهنده ازسوی وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان و کمیشنری عالی ملل متحد درامور پناهنده گان امروز درکابل تجلیل گردید.
به گزارش خبر نگار آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت تدویر یافت ابتدا پیام حامدکرزی رییس جمهورتوسط شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور دراموراقوام و قبایل قرائت گردید که در این پیام آمده است، ما در حالی ازاین روز یاد مینمائیم  که ملیون ها هموطن عزیز ما در دیار هجرت و در غربت به سرمی برند،  از بارگاه پروردگار منان تمنا دارم که تا هموطنان ما داوطلبانه ، مصوون ، سربلند و باعزت به وطن برگشت نمایند و درکنار دوستان و عزیزان خود در فضای امن و آرامش  عام وتام برای آبادی میهن کارنمایند و در خدمت مردم قرارگیرند.
رئیس جمهور دراین  پیام از تمام کشورها به خصوص از جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی پاکستان به پاس حمایت حقوقی شان از پناهنده گان افغان اظهار شکران و قدردانی نموده آرزو برد تااین کشور ها درچارچوب کنوانسیون سال 1951میلادی و میثاق های بین المللی تسهیلات  لازم را برای پناهنده های افغان فراهم  سازند.
حامدکرزی دراین  پیام ابراز آرزومندی کرد  تاجوانان مهاجر افغان اعم از پسر و دختر از فرصت های ميسرتحصیلی و تعلیمی در دیار مهاجرت استفاده ممکن نمایند و درراه کسب دانش تخصصی که نیاز جامعه  ماست تلاش زیاد به خرچ دهند.
رئیس جمهور همچنان از وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان ابراز سپاس نموده ابراز امید کرد تا آنوزارت در راه  خدمت  به مهاجران وعودت کننده  گان از هیچگونه  مساعی دریغ نه ورزند.
بعدآ دراین  محفل داکتر جماهیر انوری وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان صحبت نموده ابراز کرد، آنوزارت با امکانات دست داشته خویش تاحد امکان سهولتهای لازم را برای مهاجرین و پناهنده گان افغان فراهم نموده است.
وی گفت، همین اکنون حدود دو اعشاریه شش ملیون افغان درکشورهای جهان  پناهنده و مهاجر هستند که از جمله دواعشاریه چهار میلون آنان در ایران و پاکستان به سرمیبرند.
داکتر جماهیر انوری ضمن ابراز سپاس از کشورهای همسایه از آنها خواست تا با مهاجران افغان مطابق میثاق های بین المللی رفتار نموده و زمینه عودت داوطلبانه را برای آنان فراهم نمایند.
داکتر انوری خاطرنشان کرد مابا کشورهای ایران و پاکستان یک میثاق همکاری را به همنوایی کمیشنری ملل متحد درامور مهاجران امضا نموده ایم  که مطابق به آن تمام مشکلات مهاجرین ازراه تفاهم ومذاکره حل خواهد شد.
داکتر انوری از حکومت پاکستان تقاضا کرد تا معیاد کارت های مهاجرانی که درآن کشور به سر میبرند را یکبار دیگر تمدید نماید.
وی همچتان یاد آور گردید حدود نیم ملیون بیجا شده داخلی درکشور  وجودارند که برای حل مشکلات و جابجایی مجدد آنان به محلات شان  پالیسی مشخصی را آماده کرده ایم که قرار است به شورای وزیران پیشکش گردد که با تصویب این  پالیسی مشکلات بیجا شده های داخلی مرفوع میگردد.
دراین  محفل رییس دفتر  نماینده گی کمیشنری عالی ملل متحد درامور پناهنده گان افغانستان درکنارتاکید به دوام همکاریهای آن اداره  با وزارت امور مهاجرین و عودت کننده گان از کشورهای همسایه افغانستان خواست تا با مهاجران افغان به رویت میثاق های بین المللی رفتار نمایند.
او نیز از حكومت پاکستان خواست تاکارت های یک اعشاریه هفت ملیون مهاجر افغان را تمدید نموده و زمینه برگشت داوطلبانه آنان را مساعد سازد.

خوست باختر 30 جوزا
كار ساختمان یک پل درقریه "متون" مرکز ولایت خوست دیروزتوسط والی آن ولایت آغاز شد.
این پل به هزینه بيست وپنج ميليون و پنجصد هزار افغانی به کمک بانک جهانی دریک سال ساخته میشود.
دفتر مطبوعاتی ولایت خوست به آژانس باختر خبر داد،پل ياد شده به طول شصت متر و عرض هشت متر ساخته ميشود.
عبدالجبار نعیمی، والی خوست در مراسم تهداب گذاری پل از كمك هاي بانك جهاني ابراز قدر داني كرده بيان داشت با ساختن اين پل مشكلات رفت و آمد عده زيادي از شهروندان خوست رفع ميشود.
این درحالی‌است که چند روز پیش نیز كار ساخت يك پل دیگر به هزینه ۶۵ میلیون افغانی به کمک بانک جهانی نيز در ولایت خوست آغاز شده بود. 

چاريكار29 جوزا باختر

شاهراه پروان – باميان پس ازپايان يافتن تظاهرات مردم چاشت امروز به روي ترافيك باز شد.

اين تظاهرات حوالي چاشت امروزظاهرا پس ازوعده ي مقامات محلي مبني بررسيده گي به خواست هاي معترضان پايان يافته است.

اين شاهراه ازحوالي ساعت هشت صبح درنتيجهءتجمع تظاهركننده ها دربازار ولسوالي سياه گرد به روي ترافيك بسته شده بود.

صدها باشنده ي ولسوالي سياه گرد ولايت پروان درواكنش به سربريدن يك جوان ازسوي طالبان ، دست به تظاهرات زدند.

تظاهركننده ها درحاليكه جسد سربريده شده ي اين جوان را با خود حمل مي كردند  باسردادن شعارهاي مرگ برطالبان ، مرگ برتروريزم مرگ برپاكستان ازدولت خواستند تا درراستاي تامين فضاي بهتر ومصوون زنده گي به شهروندان تلاش بيشترنمايد.

سه روزقبل طالبان مسلح دومحصل پوهنتون ودو كارمند دولت را ازمسيرشاهراه پروان – باميان ازمربوطات ولسوالي شينواري ربودند وبا خود به ولسوالي سياه گرد بردند. باشنده هاي محل مي گويند كه صبح امروزجسد يك تن ازاين جوانان را كه طالبان سربريده بودند كشف كرده اند.

يك مقام پوليس ولايت پروان به آژانس باخترگفت كه ازميان چهارفرد ربوده شده دوتن شان كارمندان امنيت بودند.

به گفتهء اين مقام امنيتي ، طالبان كارمند امنيت را سربريدند ولي كارمند پوليس موفق به فرارازچنگ جنگجويان شده است. اما تا هنوز ازسرنوشت دوجوان محصل گزارشي دردست نيست.

دگرجنرال عبدالبصيرسالنگي والي پروان به آژانس باخترگفت كه وي درتماس تيلفوني با نماينده هاي معترضان به آنان وعده داده كه به زودي عاملان ترور هاي اخير درمسيرشاهراه پروان- باميان را شناسايي ودستگيرخواهند كرد.

والي پروان طالبان مسلح را مسوول ناامني ها وترورمسافران دراين شاهراه دانسته ومي گويد كه نيروهاي امنيتي درتلاش دستگيري ومجازات عاملان اين گونه اقدامات اند.

کابل باختر/ 29/ جوزا
اطلاعیه وزارت دفاع ملی
به اطلاع آنعده فارغان پوهنحی های ژورنالیزم ، ادبیات و کمپیوتر ساینس پوهنتون های کشور که قبلاً در ریاست روابط اجتماعی ، پارلمانی و امور عامه وزارت دفاع ملی ثبت نام نموده اند رساینده میشود که سر از 29 جوزا الی تاریخ 11 سرطان 1392 جهت ثبت نام مجدد و اخذ کارت امتحان  با یک قطعه فوتو و سایر اسناد دست داشته تحصیلی و تثبیت هویت به ریاست تعلیم و تربیه معاونیت پرسونل و تعلیمات وزارت دفاع ملی مراجعه نمایند ، البته درحین ثبت نام مشارکت ولایات و اقوام درنظر گرفته خواهد شد.
اخذ کارت حتمی بوده در غیر آن شامل امتحان شده نمیتوانند .