30 میزان 1396

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

اعضای مجلس سنا خواهان اعدام تروریستان زندانی شدند

اعضای مجلس سنا خواهان اعدام تروریستان زندانی شدند

کابل باختر 30 میزان سناتوران درنشست امروزی خود، ضمن ابرازنگرانی شدید...

کارمندان اداره عالی مبارزه با فساد مشکلات شان را با معاون اول مجلس سنا مطرح کردند

کارمندان اداره عالی مبارزه با فساد مشکلات شان را با معاون اول مجلس سنا مطرح کردند

کابل باختر 30 میزان محمدعلم ایزدیارنایب اول مشرانوجرگه، امروزشکایت...

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد جدید را منظور کرد

کمیسیون تدارکات ملی ۱۰ قرارداد جدید را منظور کرد

کابل باختر30 میزان جلسه کمیسیون تدارکات ملی تحت ریاست محمد اشرف...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


اجتماعی

ایبک / باختر/ 4/ جدی

دریک حادثه ترافیکی قبل از ظهر امروز درولایت سمنگان نه تن به شمول یک زن زخمی شدند.

سمونمل محمد ابراهیم مدیر ترافیک سمنگان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، این رویداد زمانی به وقوع پیوست که یک عراده موتر فلاینکوچ درمنطقه قریه حسن خیل بایک موتر نوع صرف تصادم نمود.

 زخمی ها به شفاخانه ولایتی سمنگان انتقال گردیده اند.

 به گفته داکتر گل احمد قریشی یکتن از مسوولین بخش جراحی شفاخانه ولایتی، هفت تن از زخمی ها باشنده گان ولایت سمنگان و دوتن دیگر آنها از ولایت کابل میباشند.

به گفته وی، چهار زخمی این رویداد ها غرض تداوی به شفاخانه حوزوی ولایت بلخ انتقال داده شده اند.


 

پلخمری / باختر/ 4/ جدی

برای بازمانده گان قربانیان فروریختن معدن زغال سنگ ولسوالی نهرین امروز مساعدت نقدی جمعیت هلال احمر افغانی توزیع شد.

ازاثرفروریختن بخش معدن زغال سنگ در نهرین دیروز یازده نفر هلاک و بیست و هشت تن دیگر که همه کارگران بغلان بودند زخمی شدند.

دوکتور حامد نیازی رییس جمعیت هلال احمر افغانی ولایت بغلان به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، برای خانواده های یازده قربانی این حادثه مبلغ ده – ده هزار افغانی وبرای بیست و هشت تن از زخمی ها مبلغ پنج – پنج هزار افغانی توزیع گردید.


 

کابل باختر/ 4/ جدی

کنفرانس ملی قضائی زیر عنوان ساده سازی اجراات قضائی که با اشتراک اعضای شورای عالی ستره محکمه مستشاران قضائی ، روسای استیناف مرکز وولایات ، روسا و اعضای مسلکی دوایر مرکزی درتالار ستره محکمه با قرائت پیام حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان و بیانیه اساسی پوهاند عبدالسلام عظیمی قاضی القضات و سرپرست ستره محکمه قبل از ظهر امروز به کار خود آغاز کرد .

 به اساس معلومات ریاست نشرات ستره محکمه به آژانس اطلاعاتی باختر، درمراسم افتتاح کنفرانس ملی قضائی حارنپوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه ، حارنپوه محمد اسحاق الکو لوی حارنوال ، اعضای شورای عالی ، هانس کلیم سفیر بخش حاکمیت قانون ایالات متحده امریکا و برخی از نماینده گان موسسات کمک کننده اشتراک ورزیده بودند.

 در آغاز کار کنفرانس، نخست پیام حامدکرزی رییس جمهور افغانستان توسط دوکتور عبدالملک کاموی قرائت گردید.

 در پیام آمده است: تامین صلح و امنیت در کشور را مستلزم قانونیت و تعمیم عدالت دانسته که هردو به اصلاح اداره ، مبارزه با فساد اداری ، ایجاد سهولت و ساده سازی در اجراات به طور کل و با اجراات سالم و شفاف قضائیبه طورخاص رابطه مستقیم دارد ، درجای دیگری از پیام درمورد کنفرانس قضائی اضافه شده است ، به منظور برآورده شدن این اهداف روسا و قضات ورزیده کشور ، به مثابه اهل خبره قضائی ، گردهم آمده اند تا رهنمود های را به تصویب برسانندکه برای سرعت اجراات قضائی در ساحات مختلف جزائی ، مدنی ، حقوق عامه ، فامیلی ، احوال شخصیه ، تجارت و امور وثایق ممد ثابت گردد.

سپس قاضی القضات سخنرانی کرده گفت ، قضاء در کلیه کشورهای جهان بنابر اینکه درمورد هستی های پر ارزش جامعه از جمله جان ، مال و ناموس قضاوت مینماید و تامین عدالت و حاکمیت قانون را بعهده دارد از مقام و ارزش خاصی برخوردار میباشد.

 ستره محکمه با وجود محدودیتها و چالش های مختلف کاری که در برابر آن قرارداشت طی سالهای گذشته توانست نوآوری های جدید و قابل توجهی را وارد نظام قضائی کشور نماید ، و احکام قانون اساسی را درمورد ایجاد و استقرار قوه قضائیه مستقل به مقصد تامین عدالت و حاکمیت قانون تحقق بخشد . طرح برنامه اصلاحات قضائی که تمام ساحات کاری چون فعالیت قضائی ، جابجاسازی کادر ها ، بهبود و حل مشکلات مادی و فزیکی در مجموع نظام ساده سازی را احتوا مینماید.

قاضی القضات به دوام صحبت های خود افزود : ستره محکمه پنج سال قبل از امروز در روشنی ستراتیژی انکشاف ملی افغانستان که در برگیرنده ابعاد مختلف منجمله ساحه عدلی و قضائی دولت است ، استراتیژی پنج ساله را که جوابگوی نیازمندی های قوه قضائیه دردراز مدت بود ، طرح کرد که اساسات آن بعداز تائید دونر ها و توافق درکنفرانس روم مورد حمایت جامعه جهانی قرارگرفت و مطابق آن برنامه ملی و عدلی قضائی طرح و تدوین گردید . اولویت های پنج سال بعدی قوه قضائیه که درکنفرانس کابل نیز مطرح وروی آن توافق شده است درچوکات استراتیژی برنامه ملی سکتور عدلی و قضائی مواردی چون تخصص و ارتقای ظرفیت ، انکشاف اداره و امور اداری که هرکدام دارای ابعاد متنوع است احتوا می کند.

 قاضی القضات درسخنرانی خود سیستم اداری محاکم برشیوه کهنه اداری را جوابگوی نیازمندی های نوین قوه قضائیه ندانسته و درین مورد افزود که هدف تسهیل ، تسریع ، معیاری نمودن ، موثریت و شفافیت بیشتر ، طرزالعمل سیستم اداری محاکم تدوین و پس از تائید سیمینار روسای محاکم منعقده 1386 و تصویب شورای عالی ستره محکمه به مرحله اجراء قرارداده شد .

 همچنان ستره محکمه پروسه ساده سازی اجراات قضائی را که یکی از پروگرام های مفید و موثر در راستای اصلاحات قضائی است در مطابقت با ستراتیژی اصلاحی قوه قضائیه طرح و از طریق کمیته های توظیف شده ترتیب و تدوین نمود، که هدف از پروگرام ساده سازی اجراات قضائی در مرحله نخست تنظیم امور قضائی به نحوی است که از طوالت بکاهد و مردم بتواند بدون اینکه وقت اضافی را به مصرف برسانند به حقوق شان نایل آیند و در مرحله دوم کوتاه شدن مراحل محاکمه و ایجاد سهولت در رسیده گی قضایا بوده که شامل پیشنهاد تعدیل د راسناد تفنینی میباشد. تاجائیکه سوابق نشان میدهد این مراحل درگذشته نهایت پیچیده و مشکل بوده برای هر کس امکان احقاق حقوق موجود نبوده است زیرا ترتیب دعوا ، دفع ، دفع الدفع ، اعتراضات و تصامیم قضائی همه تابع ادبیات خاص ، طویل ، مغلق و پیچیده بوده مراحل و زمان زیاد را در برمی گرفت که ستره محکمه با توجه باین موضوع و ساده ساختن اجراات قضائی کمیته های مرکب از قضات را که درواقع متخصصین امور قضائی می باشند تشکیل نمود و در امور مذکور اقدامات لازم بعمل آوردند.

قاضی القضات در اخیر بیانیه از تمام منابع کمک کننده در ساحات مختلف بخصوص برنامه انکشافی ایالات متحده امریکا ، بانک جهانی ، بخش حاکمیت قانون ایساف قطعه 435 ، ماکس پلانگ ، ایپک ، آیدلو ، جی تی زید و سایر موسسات همکار دفتر ملل متحد درکابل و از ارگان های همکار ستره محکمه ( وزارت عدلیه ، داخله و لوی حارنوالی ) که در فضای تفاهم مشترک همواره درحل معضلات با ستره محکمه همکاری صمیمانه و نزدیک نموده اند اظهار امتنان و تشکر نموده همینطور از همه روسا و سایر منسوبین قوه قضائیه اعم از قضائی و اداری که درتطبیق ثمر بار استراتیژی ستره محکمه از هیچگونه تلاش وجدیت دریغ ننموده اند ابراز تشکر کرده امتنان فراوان شان را با کمیته ساده سازی اجراات قضائی که با کار پر بار شان چهره قضائی را درآینده نزدیک ، عوض خواهند نمود و هم احترام فراوان خود را به تمام کسانی که به منظور تدویر این کنفرانس قبول زحمت نموده و تشریک مساعی کرده اند ابراز داشت .

سپس ، قانون پوه حبیب الله غالب وزیر عدلیه ، حارنپوه محمد اسحق الکولوی حارنوال ، هانس کلیم سفیر بخش حاکمیت قانون ایالات متحده امریکا هریک به ارتباط موضوع بیاناتی ایراد و برای مشمولین کنفرانس در راه تحقق اهداف آن آرزوی موفقیت نمودند.

جلسه افتتاحیه بعداز اینکه محمد عثمان ژوبل رییس عمومی تدقیق و مطالعات ستره محکمه پروگرام کار و  تشکیلات کنفرانس را ارائه نمود حوالی ظهر خاتمه پذیرفت .

این کنفرانس برای چهار روز تدویر یافته است .


 

هرات/ باختر/ 4/ جدی

پیاده سازی طرح دورسازی موانع ترافیکی از نواحی مختلف شهر هرات سبب انسجام امور درشهر شده است.

 نورخان نیکزاد سخنگوی پولیس هرات بابیان مطلب فوق به آژانس اطلاعاتی باختر گفت، در اجرای طرح جمع آوری و انتقال موانع ترافیکی مقامات ارشد دولتی نیز به صورت مستقیم همکاری داشته اند.

 مسوولان کمیته ولایتی انسجام امور شهری که از ده روز بدینسو مصروف برداشتن موانع ترافیکی از جاده های فرعی، پیاده روها و ادارات میباشند ، دیروز اعلان کردندکه تمام موانع ترافیکی مقابل منازل رهایشی مقامات ارشد دولتی را از جاده های اصلی و فرعی شهربرداشته اند.

 در همین حال شاملان این برنامه مدعی اند که در ده روز گذشته توانسته اند تمام موانع را از جاده های اصلی و فرعی شهر بردارند.

ازسوی دیگر با وجود فعالیت تیم های موظف، نبود توقیف گاه برای وسایط سبب گردیده تااکثر مالکان وسایط درکنار جاده عراده جات شان را توقف دهند.