به متقاضیان ویزه هند سهولت های بیشتر ایجاد می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر 12 سنبله
اداره تنظیم خدمات پستی تفاهمنامه را با شرکت سیاحتی خصوصی شهیر به امضا رساند که به موجب آن سهولت و تسهیلات بیشتر برای متقاضیان ویزه هندوستان مساعد میگردد.
به گزارش خبرنگار آژانس باختر به اساس این تفاهمنامه  برای این شرکت اجازه فعالیت پستی داده شد  و شرکت یاد شده متعهد به پرداخت مکلفیت های پولی از قبیل حق امتیاز  تضمین خدمات پستی  و پانزده درصد کمیشن از عواید خود به اداره تنظیم خدمات پست می باشد.
حکمت الله الکوزی رئیس تنظیم خدمات پستی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی هنگام امضای این تفاهمنامه گفت: هدف از این اجازه نامه ایجاد سهولت ها و عرضه خدمات بیشتر برای متقاضیان  در هنگام  اخذ ویزه هندوستان است
او گفت اداره خدمات پستی در این قسمت نظارت کننده می باشد.
در همین حال محمد فرهاد لطیفی معاون شرکت خصوصی تورستی شهیر گفت شرکت ما در قسمت عرضه خدمات ویزه کشور هند مدت ده سال می شود که فعالیت دارد  و در نظر است که این خدمات غرض اخذ ویزه کشور های دیگر افزایش یابد.
او گفت شرکت شهیر برای عرضه خدمات ویزه کشور هندصرف سیصد پنجاه افغانی از متقاضیان پول اخذ می نماید.   نجیب "بهزاد"

back to top