پیام های تسلیت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر15 سنبله
پیام های تسلیت عنوانی خانواده های قربانیان حملات انتحاری چهارشنبه شب درمنطقه دشت برچی شهرکابل، امروز به آژانس باخترفرستاده شده است .
دراین پیام ها حملات خونین توسط هراس افگنان بالای شهروندان کابل ، تقبیح گردیده و ازنهاد های امنیتی تقاضا شده عاملان این حملات را شناسایی و به پنجه قانون بسپارند.
همینگونه درپیام ها حمله بالای ورزشگاه ها ، اماکن مقدس ، نهاد های فرهنگی ، تحصیلی، تعلیمی و رسانه یی ،  تقبیح شده و تاکید گردیده است که جنایت کاران با به خاک و خون کشانیدن مردم بی دفاع یک بار دیگرنشان دادند که پابند به  هیچ اصول و ارزش های انسانی نبوده و خلاف احکام دین مبین اسلام ، به قتل عام مردم می پردازند.
درپیام ها به خانواده های شهدا ابزارتسلیت شده و برای زخمی ها ازبارگاه ایزد منان شفای کامل و مجدد استدعا گردیده است.
این پیام ها از سوی ریاست عمومی مکاتب افغان ترک، نهاد های تحصیلی ، شماری ازاداره های دولتی ، سازمان های اجتماعی ، احزاب سیاسی و نهاد های فرهنگی فرستاده شده  است . احمدضیا احمدی

back to top