روند قطع برق قرضداران مصرف برق کابل ادامه دارد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/باختر/20 سنبله
شرکت برشنا امروز روند قطع جریان برق آنعده قرضداران را که صرفیه برق را نپرداخته اند، بار دیگر در کابل آغاز کرد.
ذبیح الله صدیقی معاون تجارتی شرکت برشنا ، همراه با تیم تخنیکی ، از روند قطع لین برق قرضداران در ساحات مختلف شهر کابل نظارت کرد .
به گزارش آژانس باختر ، صدیقی معاون شرکت برشنا روند قطع جریان برق مشترکین که تا هنوز پول صرفیه برق را تحویل نکرده اند نظارت می کرد گفت که اگر مقروضین، صرفیه های برق شان را پرداخت نکنند، کابل برشنا به سراغ همه شان خواهد رفت و جریان برق آنان را قطع خواهد کرد.
شرکت برشنا از بزرگان و محاسن سفیدان تمام نواحی کابل خواسته است تا مقروضین را برای پرداخت پول صرفیه برق ترغیب نمایند."
معاون تجارتی شرکت برشنا همچنان، از روند اصلاح شبکه و مراکز خدمات مشتریان ولسوالی ده سبز و خیرخانه دیدن.کرد
او از تمام کارمندان این مراکز خواست تا در بخش تعویض میتر ها و کسب رضایت مردم در عرصه برق رسانی تلاش بیشتر نمایند.  نازیلا عزیزی

back to top