بیش از دو صد پروژه میثاق شهروندی در بامیان عملی میشود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

بامیان  باختر  21 سنبله
کارساخت دوصد و بیست و دو پروژه انکشافی کوچک در بامیان آغاز شد .
این پروژه ها با حضور والی بامیان و مقامات محلی در اولین دور برنامه میثاق شهروندی در ولسوالی های پنجاب و ورس آغاز شد.
محمد رضا پیمان  رئیس احیا و انکشاف بامیان به آژانس باخترگفت که کارساخت دوصدو بیست و دو پروژه در بخش های تامین آب آشامیدنی ، آبیاری ، ساخت سرکها در بیش از دوصدو بیست شورای انکشافی با بودجه دوصد و چهل وهفت میلیون افغانی دیروز رسمأ آغاز شد .
وی افزود که از این پروژه ها چهارده هزار و ششصد خانواده مستفید میشوند.
گفته میشود این اولین دور برنامه میثاق شهروندی است که بعد از ختم برنامه همبستگی ملی در بامیان آغاز شده است و به مدت چهار سال برای دوصد و هشتاد و یک قریه پروژه های انکشافی را به بهره برداری خواهد سپرد . لیلما

Last modified on چهارشنبه ، 21 سنبله 1397 ، 08:52
back to top