بسته شدن شاهراه تالقان – فیض آباد به دلیل برفباری های سنگین به روی ترافیک

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرتالقان 21 جدی باختر
شاهراه عمومی تخار - بدخشان در مربوطات ولسوالی کلفگان تخار؛ به دلیل برف باری های سنگین مسدود شده است و مسافران در دو طرف این راه گیر مانده اند.
گزارش ها می رساند که به دلیل برف باری های سنگین عبور و مرور در این راه ناممکن می باشد و بسیاری از مسافران در دو طرف راه گیر مانده اند.
در همین حال امام حیدر نیازی ولسوال کشم_بدخشان به آژانس باختر گفت که به زودی این شاهراه به روی ترافیک بازگشایی می شود.
اوگفت،  کار روی برداشتن آب و برف از جاده عمومی ادامه دارد.ختم/ابوی

Last modified on جمعه ، 21 جدی 1397 ، 14:14
back to top