رویداد ترافیکی جان سه مرد را گر فت

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

ایبک 22 جدی باختر
سه مرد یک رویداد ترافیکی  در  سمنگان امروز جان باختند.
محمد ابراهیم یزدان پرست آمر حادثات ترافیک قومندانی امنیه سمنگان به آژ انس باختر گفت که این رویداد در مسیر سرک سمنگان – بلخ از اثر تصادم یک موتر نوع سرف بایک موتر بار بری در منطقه کوتل دلخکی به وقوع پیوست که در نتیجه سه مرد که در موتر سرف بودند جان باختند.
این مسوول ترافیک علت حادثه را تیز رانی وبی احتیاطی راننده موتر بار بری عنوان کردو گفت که راننده بار بری فرار کرده است و پولیس به تعقیب وی میباشد. لیلما

back to top