جان باختن پانزده مسافر دریک رویداد ترافیکی درهرات

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات 22 جدی باختر
دریک رویداد ترافیکی درغرب کشور پانزده مسافرجان باختند و حدود سی تن دیگر شان زخمی شدند.
این رویداد امروز در شاهراه کابل – هرات هنگامی رخ داد که یک موتر بس مسافربری با تانگ نظامی برخورد کرد.
زنان و کودکان نیز مشمول قربانیان و زخمی های این رویداد خوانده شده اند.
یک منبع امنیتی درولایت هرات به آژانس باخترگفت که دراین رویداد پانزده مسافر جان شان را از دست دادند و سی تن دیگر شان زخمی شدند.
او تیز رانی وبی احتیاطی راننده های تانگ نظامی و بس را انگیزه اصلی وقوع این رویداد مرگبار ترافیکی خواند.
با این حال داکتران دریک درمانگاه در هرات وضع صحی حدود ده تن اززخمی های این رویداد را نگران کننده گزارش کردند.ختم/ابوی

back to top