اوقات افطار و سحر

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر24 ثور
وزارت حج و اوقاف، اوقات  افطار وسحر شهر کابل ونواحی مربوط آن را مشخص کرده است.
به اساس معلومات ریاست نشرات وزارت حج واوقاف به آژانس باختر: امروز سه شنبه 24 ثور، نهم ماه مبارک رمضان، درشهر کابل و نواحی مربوط آن وقت افطار ساعت 6:51  دقیقه شام و سحر ساعت 3:14  دقیقه مشخص شده است.
احمدضیا  احمدی. 

back to top