اطلاعیه وزارت ارشاد حج و اوقاف

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۲۶/ جوزا
وزارت ارشاد ،حج و اوقاف جهت ارتقای ظرفیت مسلکی و تخصصی قراء کشور ،معهد عالی قراء ات را تاسیس کرده است و فارغان صنوف دوازدهم که دارای شرایط ذیل باشند ، برای دوردوم تحصیلی ازطریق امتحان اختصاصی محصل می پذیرد.
۱-حافظ کل قرآن کریم باشد .
۲-داشتن سند فراغت صنف ۱۲ حتمی می باشد.
۳-سن متقاضی از (۳۰) سال تجاوز نکند .
۴-اصل اسناد تعلیمی و کاپی آن را با خود داشته باشد.
۵-اصل تذکره تابعیت وکاپی آن باشش قطعه عکس ۴/۳
ویژه گی های معهد عالی قراءات :
۱-تحصیلات نیمه عالی کاملاَ رایگان و بدون هزینه می باشد.
۲-این نهاد نصاب را تدریس می کند که ازطرف وزارت معارف تائید شده است.
۳-مجهز سیستم صدا جهت مشق و تمرین قراء ات سبعه عشره می باشد.
۴-تدریس توسط استادان مجرب مطابق معیارهای وزارت معارف صورت می گیرد.
۵-آموزش کمپیوتر و زبان عربی طور عملی و تطبیقی انجام می شود.
۶-توزیع سند فراغت صنف چهاردهم حتمی می باشد.
آدرس :چهارراهی میدان هوایی ،معهد عالی قراء ات شماره های تماس (۰۷۹۹۸۳۱۸۴۷-۰۷۴۴۶۸۹۶۹۶)ختم/ نالان ..

back to top