نخستین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل برگزار شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر26 جوزا
اولین جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل امروز به ریاست استاد  سرور دانش معاون دوم رییس جمهور و رییس این کمیسیون در قصر گلخانه برگزار شد.
به اساس معلومات دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری به آژانس باختر، در این جلسه مسوده لایحه وظایف کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل، پلان تطبیقی کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل، گزارش از وضعیت عمومی حقوق طفل، چارچوب ابتدایی پالیسی حمایت از حقوق طفل و راهکار هماهنگی میان ادارات ذیربط مورد بحث قرار گرفت.
کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل بر اساس حکم ماده نهم قانون حمایت از حقوق طفل تشکیل شده است. ایجاد هماهنگی بین ادارات ذی ربط، نظارت از تطبیق احکام قانون حمایت از حقوق طفل، تدوین پالیسی حمایت از حقوق طفل از جمله وظایف اصلی کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل است. کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل به ریاست معاون دوم رییس جمهور و با عضویت نهادهای ذی ربط می باشد.
از میان سایر نهادهای مرتبط، وزارت کار و امور اجتماعی مسوولیت بیشتر برای پیگیری حقوق طفل دارد و براساس احکام قانون حمایت از حقوق طفل، یک کمیته تخنیکی زیر نظر سر پرست وزارت کار و امور اجتماعی با عضویت نهادهای ذیربط دایر می شود. همچنین بر اساس احکام ماده یازده این قانون، یک کمیته تخنیکی ولایتی به ریاست والی هر ولایت با عضویت ادارات ذیربط برای پیگیری حقوق اطفال پیش بینی شده است.
استاد دانش با اشاره به اهمیت این قانون، تدوین این قانون را یک اقدام بسیار مؤثر در راستای حمایت از حقوق کودک عنوان کرد و به ادارات ذیربط تأکید کرد که وظایف شان را در خصوص تطبیق احکام این قانون به صورت جدی به پیش ببرند.
عبدالبصیر انور وزیر عدلیه با معرفی مواد بنیادی این قانون ، تصویب این قانون را در سطح کشور های منطقه یک کار نمونه عنوان کرد.
در این جلسه سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی از وضعیت عمومی کودکان کشور گزارش ارائه کرد. بر اساس این گزارش که تا سال 2014 منتشر شده است وی تاکید کرد که اکنون وضعیت کودکان حتی بیشتر از آن آمارها در معرض خطر قرار گرفته است.
سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی ابراز امیدواری کرد که با رهنمود احکام این قانون زمینه خوبی برای حمایت از حقوق کودکان فراهم شده است.
اعضای  جلسه کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل فیصله کردند که کمیته های تخنیکی مرکز و ولایت ها به زودترین فرصت جلسات خویش را برگزار کنند.
در این جلسه همچنین، مسوده لایحه وظایف کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل نیز مورد بررسی قرار گرفت. اعضای جلسه پس از ارائه نظرات و پیشنهادها فیصله کردند که برای غنامندی بیشتر این مسوده، یک گروه کاری متشکل از نمایندگانی از دفتر معاونت دوم ریاست جمهوری، وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت عدلیه، کمیسیون مستقل حقوق بشر، لوی څارنوالی و وزارت امور زنان، این مسوده را یک بار دیگر بررسی کنند و پیشنهاد های ارائه شده را در متن آن بگنجانند تا جهت تائید به کمیسیون ملی حمایت از حقوق طفل ارائه شود.
چارچوب ابتدایی پالیسی حمایت از حقوق طفل نیز در جلسه امروز مورد بحث قرار گرفت و مطابق فیصله جلسه، تدوین این پالیسی برعهده وزارت کار و امور اجتماعی با همکاری تخنیکی اداره یونیسف در افغانستان قرار گرفت و تأکید شد که در این زمینه ادارات ذیربط از جمله کمیسیون مستقل حقوق بشر همکاری های لازم داشته باشد.
همچنین در جلسه فیصله شد که عنوان پالیسی حمایت از حقوق طفل به «ستراتیژی ملی حمایت از حقوق طفل» تغییر داده شود تا زمینه تهیه یک سند قابل قبول برای تمامی ادارات دولتی و غیر دولتی که در خصوص اطفال همکاری می کنند، فراهم شود.
به فیصله اعضای جلسه، بحث روی پلان تطبیقی کمیسیون ملی حمایت ازحقوق طفل نیز به ستراتیژی حمایت از حقوق طفل منوط شد که در روشنایی احکام آن ستراتیژی، وظایف و بودجه ادارات ذیربط به صورت سالانه تعیین خواهد شد.#/نالان

back to top