شبکه زنان افغان : دربرخورد طالبان انعطاف دیده می شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل باختر/ ۲۰/ سرطان
رییس شبکه زنان افغان دریک نشست خبری امروز از انعطاف پذیری طالبان درجریان نشست دوحه یادکرد.
به گزارش آژانس باختر ، ماری اکرمی رییس شبکه زنان افغان و اشتراک کننده نشست دوروزه دوحه در نشست خبری که به منظور چشم دیدش از جریان مذاکرات با هیئت طالبان درقطر راه اندازی شده بود صحبت کرد وگفت ، این که طالبان حاضر شدند دور یک میز با جمعی از نمایندگان زنان ، اعضای جامعه مدنی و فعالان سیاسی بنشینند ، خود یک برد بزرگ سیاسی است و ازطرف دیگر نشان دهنده انعطاف پذیری درروش طالبان می باشد.
اکرمی اضافه کرد که برخورد گرم و توام با احترام طالبان درجریان دوروز مذاکرات امیدواری به خاطر رسیدن به صلح در اذهان ما تداعی کرده است.
ماری اکرمی اضافه کرد ، باوجودیکه طالبان درجریان مذاکرات بر ساختار نظام اماراتی پافشاری می کردند اما درقطعنامه که درپایان نشست ازجانب هردو طرف مذاکرات ارائه شد از امارات ذکر نشده بود که این هم نشان برانعطاف پذیری آنان است .
باید گفت که تحلیل گران داخلی و خارجی مذاکرات دوروزه را دردوحه امیدوارکننده خوانده اند. ختم/ فرزانه ...ک...م

back to top