زنان دربغلان درخصوص دام داری آموزش می بینند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری /باختر/ ۲۹/ سرطان
چهل زن دامدار بغلان دریک برنامه آموزشی درباره تغذی و نگهداری بهتر گاو های شیری شرکت کردند.
سید نورآغا سادات مسوول بخش خبری ریاست زراعت و آبیاری و مالداری بغلان به خبرنگار آژانس باختر گفت که این چهل زن به مدت پنج روز از طرف آمریت مالداری ریاست زراعت به کمک مالی و تخنیکی موسسه جی ای زید و همکاری دفتر تقویت اجتماعی افغانستان درخصوص تغذی گاوهای شیری آموزش می بینند تا بتوانند از گاوهای شان شیر بیشتر حصول کنندو بنیه اقتصادی شان تقویت شود. ختم/ شعیب

back to top