دام پروری درسمنگان افزایش یافته است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

ایبک / باختر/ ۳۰/سرطان
مسوولان اداره زراعت سمنگان می گویند که امسال دام ها درآن ولایت هفتاد درصد افزایش یافته است.
محمد رحمان ارغندیوال رییس اداره زراعت سمنگان به آژانس باختر گفت که به اساس احصائیه تخمینی موجود نزدآنان درمرکز وولسوالی های شش گانه آن ولایت درسال قبل بیشتر از یک میلیون و ششصد وچهل هزار دام موجود بود واین رقم درسال جاری به بیش از دومیلیون و هشتصد هزار دام افزایش یافته است.
ارغندیوال علت افزایش دام ها را موجودیت چراگاه های وسیع پرورش و نگهداری گله های بزوگوسفند و مساعد بودن مناطق گرم سیر و سردسیر درفصل های مختلف امسال و به خصوص بارندگی های مداوم و سرسبز شدن چراگاه ها خواند و گفت که سال گذشته دراثر خشکسالی ها دام داران نتوانستند به گونه اساسی نسل گیری کنندکه دام های آنان کاهش یافت.
ارغندیوال اضافه کرد که امسال نرخ دام ها درآن ولایت نیز افزایش یافته است.
غلام محمد یکتن از دام داران سمنگان با اظهار رضایت از افزایش دام هایش می گوید که سال گذشته علوفه درچراگاه ها کم بود یک بره و گوسفند را به چهار هزار افغانی به فروش می رساند اما درسال جاری علوفه زیاد شده است و گوسفندان نیز چاق و فربه شده اند و یک بره گوسفند را تاهشت هزارافغانی به فروش می رساند .
گفته می شود که درحال حاضر درسمنگان دربیش از هفتاد ونه هزار هکتار زمین علفچر موجود است . ختم/ لیلما

back to top