رسوبات دریایی در کانال بند دو و مشکلات ناشی از آن در تولید برق در بغلان

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پلخمری 22 اسد باختر
درنتیجه پائین آمدن ظرفیت گنجایش آب در کانال بند (۲) و موجودیت بیش از حد، رسوبات دریایی تولیدات برق در فابریکه برق غوری در بغلان کاهش‌یافته است.
دیپلوم انجنیر عبدالاول پناه، معاون فنی برق غوری در مصاحبه با خبرنگار محلی آژانس باختر گفت که بندر برق غوری دارای سه‌پایه توربین برق است ورسوبات دریایی در تولیدات فابریکه برق غوری روزانه به سه و نیم میگاوات برق در بغلان کاهش‌یافته است.
وی گفت که بخش خصوصی حاضر به پاک کاری کانال در برابر تصاحب ریگ آن بود، اما ریاست معادن خواهان پرداخت هزینه در برابر ریگ بستر این بند است.
اما شاه محمود فیضاد، رییس معادن بغلان در تماس به آژانس باختر گفت که هر شرکت خصوصی که حاضر به پاک کاری کانال بند۲ باشد، آن ریاست با آنان همکاری های لازم را می کند.
کانال بند۲ به طول بیش از شش کیلومتر است که از سال۱۳۶۸
به این‌سو پاک کاری نشده و اکنون این کانال مملو از رسوبات دریایی است.
احمد نعیم دوستی

Last modified on ?? ???? ، 22 ??? 1398 ، 17:06
back to top