توقف فعالیت ایستگاه های غیرقانونی وسایط در شهرک اسلام قلعه

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهرهرات ۱۸ سنبله باختر
فعالیت پارکینگ غیرقانونی وسایط در شهرک اسلام قلعه متوقف  شد وسوء استفاده کنند گان، به ارگان های عدلی وقضایی معرفی شدند.
ده ها تن از موترداران از چند روز بدینسو به اخاذی های چند فرد فرصت طلب که با ایجاد پارکینگ خودسر دراسلام قلعه دست به این اقدام زده اند، اعتراض کردند.
این موتر داران که امروز با عبدالقیوم رحیمی والی هرات نیز دیدار کردند، خواهان جلوگیری از فساد درگمرک و تنظیم امور ترانسپورتی پارکینگ خودسر در اسلام قلعه شدند.
درین نشست کامران علیزایی رییس شورای ولایتی وحبیب الرحمن پدرام نماینده مردم درولسی جرگه با موجه خواندن خواست های موترداران خواهان رفع مشکلات دریوران شدند.
یونس رهنورد رییس ترانسپورت نیز تایید کرد که فعالیت  پارکینگ خودسر در اسلام قلعه غیرقانونی است.
درین میان والی هرات با شنیدن مشکلات و شکایات دریوران به ریاست ترانسپورت هدایت داد تا فعالیت پارکینگ خودسر در اسلام قلعه را متوقف کند ومتخلفان را به ارگان های عدلی وقضایی معرفی کنند.
قرار است بعد ازین رفت وآمد وسایط باربری نظر به ضرورت به رویت پارچه های سبز ازپارکینگ باربری زون غرب به ولسوالی کهسان وشهرک اسلام قلعه تنظیم شود.
مسوولان گمرک وکمیساری اسلام قلعه نیز مکلف هستند به رویت پارچه های سبزاجراات کنند وازپذیرش وسایطی که فاقد پارچه سبز است خودداری کنند.ختم/حبیب سادات

Last modified on ?????? ، 18 ????? 1398 ، 12:20
back to top