اطلاعیه وزارت کار امور اجتماعی

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل/ 30 سنبله / باختر
آغاز و ختم کار در ادارات دولتی مرکز و ولایت ها در شش ماه دوم سال (اول میزان تا اخیر ماه حوت ) طور ذیل تنظیم شده است .
از شنبه الی پنچ شنبه :
آغاز کار ساعت (8:30)صبح و ختم کار ساعت (3:30)بعد از چاشت با  نظرداشت یک ساعت وقفه از ساعت (12 ) تا (1) بعد از ظهر جهت ادای نماز و صرف طعام .
در روز های پنجشنبه :
• آغاز کار ساعت (۸:۳۰) صبح و ختم کار ساعت (۱:۳۰) بعد از ظهر
• اوقات کار در موسسات تولیدی، خدماتی، بخش های دایم فعال (تنظیم شفت های کار)٬موسسات نشراتی، صحی، معارف و تحصیلات عالی با در نظر داشت خصوصیات کار، شرایط اقلیمی، لوایح و مقررات مربوط، با رعایت (۳۵) ساعت کار در هفته رژیم آغاز و ختم کار کارکنان شان را متفاوت با رژیم فوق الذکر تنظیم و بعد از موافقه این وزارت تطبیق کنند . نیلوفر دانش

back to top