حفاظت محیط زیست وظیفه هرفرد جامعه است

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل اول میزان باختر
کنفرانس علمی تأثیرمحیط زیست بر سرمایه گذاری در بخش زراعت در پوهنتون هرات برگزار شد.
به گزارش آژانس باختر،  هدف از راه اندازی این کنفرانس، بررسی نقش سرمایه گذاری های زراعتی بالای محیط زیست، است.
دراین کنفرانس پوهندوی دکتور محمد داوود منیر معاون امور محصلان پوهنتون هرات،  توجه به محیط زیست را مهم دانست و خاطرنشان کرد که حفاظت محیط زیست وظیفه هر افراد جامعه است.
وی افزود: " از آنجا که توجه به محیط زیست در محراق توجه تمام کشورهای جهان قرار دارد، افغانستان نیز باید با برگزاری کنفرانس ها وسمینارهای علمی پیرامون این موضوع، به اطلاع رسانی و اهمیت آن گام های عملی بردارد.
سرپرست ریاست زراعت هرات مشکلات و محیط زیستی را برشمرد وگفت: " سرمایه گذاری در بخش زراعت امری ضروری است و باید به جنبه های مختلف آن توجه شود ."
همچنان دراین کنفرانس پوهاند عبدالرحیم امید و پوهندوی محمد نظیم سکندری درمورد نقش محیط زیستی سرمایه گذاری دربخش زراعت و مشکلاتی که دراین بخش وجود دارد، توضیحات دادند. احمدضیا احمدی

back to top