از روز جهاني محو خشونت تجلیل به عمل آمد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

 

کابل 12 قوس باختر

از روز جهانی محو خشونت علیه  زن امروز در وزارت اطلاعات و فرهنگ  تجلیل به عمل آمد.

به گزارش خبر نگار آژانس باختر، در محفلی که به همین مناسبت درتالار مطبوعات آن وزارت برگزار گردید، پوهنمل نبی فراهی معین وزارت اطلاعات و فرهنگ در مورد  ارزش جایگاه زن در اجتماع صحبت نموده گفت  ، از ده سال بدینسوجمهوری اسلامی افغانستان درراستای محو  خشونت علیه زن به مفهوم واقعی اش  تلاش نموده و دراین امر دولت متعهد است.

پوهمنل نبی فراهی همچنان خاطرنشان کردکه یکی ازعوامل عمده خشونت در جامعه ، پائین بودن سطح آگاهی مردم ازحقوق شان میباشد.

دراین محفل ماری نبرد آیین آمر اخبار داخله آژانس باخترنیز صحبت کرده گفت، خشونت درتمام جهان وجود دارد،اما در کشور ما انواع خشونت صورت میگیرد که زنان آنرا با گوشت و پوست شان متحمل میشوند.

ماری نبرد آیین خاطرنشان کردکه زنان مورد خشونت هایی  گوناگون قرار میگیرند اما زنان نمیتوانند از اثر فرهنگ پائین جامعه عاملان آن را به مراجع عدلی و قضایی بکشانند ، اکثر خشونت ها مخفی نگهداشته میشود.

وی یکبار دیگر از همه مدافعان حقوق زن و حقوق بشری خواست تا باتوجه به میزان خشونت ها در افغانستان برای محو این پدیده  اقدامات عملی نمایند و از زنان خواست تا در رقابت های سالم با اعتماد  به نفس شرکت کنند وبه تبلیغات گوش ندهند.

وی همچنان افزود،بخش زیادی از خشونت که در داخل خانواده ها رخ میدهد خشم انتقال یافته محیط خارج از خانه توسط مردان بداخل خانه است، مثلا"احساس ناکامی و شکست، ناکامی های شغلی، ارتباطی ، رفاهی در بیرون از منزل باعث میشودکه مردان خشم های بیرون خانه را بداخل انتقال بدهند و به نوع از انحا در محیط خانواده به خشونت بپردازند و باعث برهم زدن محیط گرم خانواده شود.

 دراین محفل ظاهر حسن رئیس مالی و اداری وزارت اطلاعات و فرهنگ  بر نقش علمای دینی، بزرگان قومی و رسانه ها درکاهش میزان خشونت علیه زنان تاکید کرده گفت در دین اسلام، شایسته ترین حقوق برای زنان در نظر گرفته شده است.

سپس  زهرا قاری زاده نیز در اين محفل كرده، نقش علما و روشنفكران را در مبارزه عليه خشونت مورد تاكيد قرار داد.

back to top