دام ها در حوزه شمال و شمال شرق واکسین می شوند

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

مزارشریف/ 17 میزان/ باختر
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری برنامه واکسین بروسلوز را بر حدود یک میلیون دام در حوزه شمال و شمال شرق کشور آغاز کرد.
غلام ملا خیل، مسوول تخنیکی وزارت زراعت، آبیاری و مالداری به آژانس باختر گفت که آن وزارت به هزینه ده میلیون افغانی واکسین بروسلوز را بالای دام های دامداران حوزه شمال و شمال شرق کشور تطبیق می کند
وی افزود که بروسلوز یک مرض حیوانی است که از طریق شیر حیوانات مصاب به انسان سرایت می کند. احمد نعیم دوستی

back to top