فرآورده های دستی زنان در بلخ به نمایش گذاشته شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

مزارشریف/ 17 میزان/ باختر
زنان تجارت پیشه و تولید کنندگان نه ولایت شمال  فرآورده های شان را امروز در شهر مزار شریف به نمایش گذاشتند.
روح الله انور، مسوول این نمایشگاه به آژانس باختر گفت که زنان تجارت پیشه و تولید کنندگان نه ولایت شمال کشور به هدف بازاریابی، کسب تجارب و جلب همکاری های دولت و بلند بردن سطح تولیدات زنان روستایی این نمایشگاه را برگزار کرده اند.
وی افزود که در این نمایشگاه صنایع دستی، چرمی، مهره دوزی، مواد خوراکی و سنگی زنان در پنجاه غرفه برای سه روز به نمایش گذاشته شده است.
شماری از زنان صنعت کار راه اندازی چنین نمایشگاه ها را برای بازاریابی فراورده ها و صنایع دستی شان مؤثر دانستند و گفتند که بیشتر مشکلات اقتصادی شان را از همین طریق حل می کنند .احمد نعیم دوستی

back to top