کار قیر ریزی یک سرک در پروان آغاز شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

چاریکار 22 میزان باختر
کار احداث یک سرک دیروز در منطقه تلانچی مرکز پروان آغاز شد.
جان محمد حکمتجو رییس باز سازی و انکشاف دهات پروان به آژانس باختر گفت  این سرک به درازای بیش از دو کیلو متر که قریه عبدی بای را به منطقه تلانچی مرکز پروان وصل می کند با هزینه هفده میلیون افغانی در مدت یک سال احداث و قیر ریزی می شود.خالقیار

back to top