اقتصاد خانواده های نیازمند درنورستان تقویت می شود

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

پارون ۲۵ میزان باختر
تلاش برای تقویت اقتصاد خانواده های نیازمند در نورستان آغازشد.
قرار است در برنامه یی برای یک هزار خانواده نیازمند مرغ های تخم ده توزیع شود تا این خانواده ها با فروش تخم آن زند گی شان را رونق بخشند.
نسیم رییس زراعت ، آبیاری و مالداری نورستان به آژانس باخترگفت که قرار است در گام نخست برای هر خانواده سی مرغ  و تا سه سال ده ها مرغ تخم ده دیگر توزیع شود.
هزینه این برنامه بیست وهفت ملیون افغانی اعلام شده است.
محمد هاشم فیضی معاون والی نورستان می گوید که یک هزارخانواده نیازمند با فروش تخم این مرغ ها می توانند زند گی شان را به پیش برند.ختم/ابوی

back to top