مر کز انکشاف جوانان جوزجان افتتاح شد

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شبرغان /22 عقرب/ باختر
ساختمان جدید مر کز انکشاف جوانان در جوزجان امروز به بهره برداری سپرده شد.
انجینیر امان الله امین مسوول دفتر اکتید جوزجان به آژ انس باختر گفت که این ساختمان به هزینه بیش از چهار میلیون افغانی به هدف انکشاف و تعلیم و تربیه زنان و دختران جوان از سوی برنامه انکشاف پایدارقریه های دفتر اکتید اعمار شده است .
امین افزود که این ساختمان در ساحه پنجصدو پنج متر مربع زمین ملکیت وزارت اطلاعات و فرهنگ در دو طبقه به گونه پخته و اساسی در مدت شش ماه ساخته شده است و دارای شش اتاق درسی ، یک سالون کنفرانس ، میدان ورزشی فوتسال وساحه سبز است که از ساعت نه صبح تا پنج عصرزنان در بخش های ریاضیات ، ادبیات دری ، زبان انگلیسی وکمپیوتر به مدت نه ماه آموزش می بینند.
این مرکز با قطع نوار توسط لطف الله عزیزی والی جوزجان و هیئت اعزامی معینیت جوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ افتتاح شد. لیلما

back to top