پیشبینی وضع هوای برخی از ساحات کشور

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

کابل /28عقرب / باختر
اداره هواشناسی وضع جوی بعضی از مناطق کشور را در 24 ساعت آینده بر اساس سانتی گرید چنین گزارش داده است.
کابل، هوا، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(13) پاینترین(4)
سالنگ شمالی، ابر و بارندگی  بلندترین درجه حرارت(3-) پاینترین(7-)
سالنگ جنوبی، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(2-) پاینترین(7-)
قندهار، آفتابی بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(4)
بامیان ، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(7) پاینترین(1-)
هرات، بارندگی بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(1)
فراه، بارندگی بلندترین درجه حرارت(20) پاینترین(4)
مزار شریف، ابر و بارندگی درجه حرارت(14) پاینترین(4)
کندز، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(14) پاینترین(9)
جلال آباد، ابر بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(14)
غزنی، ابرو بارندگی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(2)
لشکرگاه، ابر درجه حرارت(20) پاینترین(8)
خوست، آفتابی بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(10)
جبل السراج، ابر و بارندگی درجه حرارت(10) پاینترین(3)
میمنه، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(9) پاینترین(3)
تالقان، ابر بلندترین درجه حرارت(18) پاینترین(1)
فیض آباد، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(10) پاینترین(2)
لوگر، ابر و بارندگی بلندترین درجه حرارت(8) پاینترین(4)
قلعه نو، ابر بلندترین درجه حرارت(15) پاینترین(4)
فیروز کوه ، ابر بارندگی بلندترین درجه حرارت(10) پائینترین(4-)
شبرغان ، ابر بارندگی  بلندترین درجه حرارت(16) پاینترین(3)
طلوع آفتاب(6) و (30) دقیقه و غروب آن(5) و (46) دقیقه
ختم/فرشته ذهاب

back to top